Undersøg, hvad der er i byggematerialerne

Miljøscreening

I første omgang er det en god idé at lave en indledende vurdering af, om der er kan være problematiske stoffer i de byggematerialer, der skal bortskaffes. Det kan du gøre ved hjælp af afsnit 4.0 "Udvidet screening af bygninger ved nedrivning og renovering" i anmeldeskemaet for byggeaffald samt undersøge hvornår bygningen er fra, og hvilke aktiviteter, der har været i bygningen. Du kan få adgang til byggesagen hos TMF kundecenter på Njalsgade 13. Nogle ejendomme kan du finde på kommunens digitale byggesagsarkiv.

PCB-screening i bygninger fra perioden 1950 - 1977

Hvis en bygning er fra perioden 1950 - 1977, eller hvis der er udskiftet termoruder i samme periode skal du lave en PCB-screening og udfylde pkt. 3.0 i anmeldeskemaet. 

Du kan læse mere om PCB, og hvad du skal gøre på PCB-guiden.dk  (åbner i nyt vindue).

Læs mere om:

Miljøkortlægning af bygninger (pdf)

Hvornår du kan regne med, at der er PCB i bygningsmaterialer, og hvad du skal gøre på PBC-guiden www.pcb-guiden.dk

Miljøkortlægning

Hvis screeningen viser, at der højst sandsynligt er problematiske stoffer i dine byggematerialer, skal stofferne registreres nærmere. Det vil sige der skal udtages prøver af fx maling eller fugemasse. Prøverne skal derefter analyseres på et laboratorium.

Læs mere om udtagning af prøver før og efter afrensning (pdf)

Sorter de miljøfarlige stoffer fra

Når du har fået identificeret de miljøskadelige stoffer i en bygning, skal de fjernes og bortskaffes først. Det kaldes en miljøsanering. Det er vigtigt at miljøfarligt bygge- og anlægsaffald fra renovering og nedrivning bliver sorteret fra, anmeldt og afleveret til en godkendt modtager.

Læs mere om:

Miljøsanering, og hvilke stoffer, der er vigtige at sortere fra. (pdf)

Miljøfarligt byggeaffald og anlægsaffald ved renovering og nedrivning - EAK-koder og grænseværdier. (pdf)

Håndtering af PCB-holdige byggematerialer 

Anmeldelse af byggeaffald (pdf)

 

Vejledninger