Hvis du flytter fra Danmark til et andet nordisk land

Hvis du flytter fra Danmark til Sverige, Norge, Finland, Island eller Færøerne, skal du også melde din indrejse hos kommunen i det nordiske land, du flytter til.

Dette skal du gøre, før du melder din flytning til udlandet i Danmark.

Hvis du flytter fra Danmark til Grønland

Skal du flytte fra Danmark til Grønland, er der ikke tale om en udrejse.

Du skal blot melde din flytning til den kommune i Grønland, du flytter til.

Søg om optagelse på folketingsvalglisten

Flytter du som dansk statsborger fra Danmark til udlandet, kan du søge om at blive optaget på folketingsvalglisten. På den måde beholder du din stemmeret ved Folketingsvalg i Danmark.

Søg om optagelse på folketingsvalglisten med NemID

Hvis du ikke har NemID, kan du klikke på ”Send pr. brev” i løsningen. Skemaet om optagelse på folketingsvalglisten sender du herefter til:

Københavns Borgerservice
Folkeregisteret
Nyropsgade 7
1602 København V