Flytte fra udlandet til Danmark

For at melde flytning til Danmark, skal dit ophold vare i mere end tre måneder, og du skal have fast bopæl eller opholdssted.

Hvis I er flere fra samme familie, der flytter til Danmark samtidig, skal I booke én tid sammen. 

Kontakt