UDREJSE TIL ET IKKE NORDISK LAND

Udrejse skal meldes til folkeregisteret i bopælskommunen.

Du kan anmelde udrejse helt elektronisk via vores selvbetjeningsløsning. Du skal have NemID eller digital signatur for at kunne anmelde udrejsen helt elektronisk.

Danske statsborgere, der rejser til udlandet, kan søge om optagelse på Folketingsvalglisten og på den måde bevare stemmeretten ved Folketingsvalg i Danmark.

Du kan søge om optagelse på Folketingsvalglisten helt elektronisk via vores selvbetjeningsløsning. Du skal have NemID eller digital signatur for at kunne søge helt elektronisk.

Ønsker du at sende ansøgning om optagelse på Folketingsvalglisten eller anmeldelse af udrejse pr. brev, skal du klikke på ovenstående links, klikke på 'send pr. brev' og følge den anviste procedure. Skemaerne sender du til Borgerservice:

Københavns Borgerservice
Folkeregistret
Nyropsgade 1
1602 København V

UDREJSE TIL ET NORDISK LAND

Når du flytter til et andet nordisk land, skal du anmelde udrejse til folkeregistret, inden du rejser. Du skal også anmelde indrejse hos kommunen i det land, du flytter til, før din udrejse bliver registreret hos folkeregistret.

Ordningen omfatter følgende lande: Sverige, Norge, Finland, Island, Færøerne og Danmark.

Du kan benytte vores selvbetjeningsløsning og anmelde udrejse helt elektronisk. Du skal have NemID eller digital signatur for at anmelde elektronisk.

Danske statsborgere, der rejser til udlandet, kan søge om optagelse på Folketingsvalglisten og på den måde bevare stemmeretten ved Folketingsvalg i Danmark.

Du kan søge om optagelse på Folketingsvalglisten helt elektronisk via vores selvbetjeningsløsning. Du skal have NemID eller digital signatur for at kunne søge helt elektronisk.

Ønsker du at sende ansøgning om optagelse på Folketingsvalglisten eller anmeldelse af udrejse pr. brev, skal du klikke på de ovenstående links, klikke på 'send pr. brev' og følge den anviste procedure. Skemaerne sender du til Borgerservice:

Københavns Borgerservice
Folkeregistret
Nyropsgade 1
1602 København V