Anne Mette - engageret empatisk og smilende socialpædagog

Jeg søger job som støttepædagog for børn i skolen, der har behov for ekstra hjælp og støtte. Derudover er jeg generelt interesseret i at arbejde med mennesker.

Jeg har tidligere været ansat i forskellige kommuner som hjemmevejleder, hvor mine primære opgaver var, at yde pædagogisk støtte og hjælp til unge og voksne i bofællesskaber og andre boligformer.

Jeg interesserer mig for samfundet og sammenhænge i fortid og nutid. I perioder læser jeg meget, og jeg er generelt bredt orienteret. Jeg holder meget af børn og dyr. Kommer for lidt i naturen, men når jeg er der, er det altid med glæde.

Kontaktnummer 25

Anja - frisk og udadvendt kvinde søger job som aktivitetsmedarbejder

Jeg søger arbejde på plejehjem eller dagcentre, da jeg trives med at arbejde med mennesker.

Jeg har tidligere arbejdet på både plejehjem og socialcenter som aktivitetsmedarbejder og ønsker fortsat at arbejde indenfor området, da jeg gerne vil bruge den viden og de erfaringer jeg allerede har gjort mig. Men jeg er også åben overfor andre arbejdsområder.

 

Som aktivitetsmedarbejder har mine kernekompetencer været fælles sangundervisning, højtlæsning, håndarbejde, bagning og gymnastik sammen med beboerne.

 

Som menneske er jeg fleksibel, imødekommende, serviceminded, tålmodig, selvstændig, ansvarsbevidst og struktureret.

Min fritid tilbringer med familie, kæreste og venner. Fysisk holder jeg mig i form ved at gå i fitnesscenter. Desuden har jeg stor fornøjelse ved at danse flamenco og synge i rytmisk kor.

 

Jeg kan arbejde 20 timer om ugen fordelt på fem dage, og trives med strukturerede arbejdsopgaver.

Kontaktnummer 60

Tony - uddannet pædagog og socialrådgiver søger job som aktivitetsmedarbejder

Jeg søger arbejde indenfor områderne pædagogik og vejledning, fx som aktivitetsmedarbejder, støtte-kontaktperson eller lignende.

Jeg har tidligere arbejdet i daginstitutioner. Jeg har ligeledes arbejdet med stofmisbrugere i behandling, med psykisk syge stofmisbrugere på et bosted samt fungeret som aktivitetsmedarbejder for tre voksne autister. I forbindelse med mit arbejde har jeg arbejdet med rapportering, planlægning og evaluering. I arbejdet med misbrugere udformede jeg behandlingsplaner. I samarbejde med personale og voksne autister planlagde jeg og udførte diverse fritidsaktiviteter.

Som medarbejder og menneske bliver jeg af mine tidligere arbejdsgivere beskrevet som loyal, arbejdsom, engageret og humoristisk. Fagligt er jeg vant til at handle her og nu. Jeg mestrer pc på almindelig brugerniveau, men kan desværre kun sidde 15-20 minutter ad gangen. Min fritid bliver brugt på at læse, nyde musik, cykelture, træning og dyrke familie, børnebørn og venner. Jeg kan arbejde mellem 10-15 timer om ugen

Kontaktnummer 49

Cemal - udavendt erfaren og positiv medarbejder søger nye udfordringer

Jeg vil gerne have job som pedel eller klubmedhjælper, da jeg trives med at arbejde med unge mennesker og er god til praktisk arbejde.

Jeg har tidligere arbejdet som klubmedhjælper i en ungdomsklub, hvor målgruppen var unge mennesker i vanskeligheder. Her var mine arbejdsopgaver, udover de pædagogiske aktiviteter, at hjælpe de unge med at komme på ret kurs.

Som person er jeg ærlig, venlig og god til at lytte. Jeg er pligtopfyldende og åben overfor andre mennesker.

Jeg kan arbejde 10 timer om ugen.

Kontaktnummer 3

Bjarne - praktisk musisk fleksjobber søger flere timer

Jeg søger timer som musiklærer. Gerne med guitarundervisning for små begynderhold eller som enkeltmandsundervisning. Også gerne job som undervisningsmedhjælp eller som støtte i almindelige skolefag, da jeg har noget læreruddannelse og erfaring fra grundskolen.

Lige nu er jeg er ansat som musiklærer og underviser i  guitar og sammenspil på Kildegård Musikskole i Hellerup i et fleksjob et mindre antal timer hver fredag. Jeg har tidligere arbejdet som musiklærer i folkeskolen i ca. 8 år og har arbejdet på Kirsebærhaven skole i Valby og på Brønshøj skole. Jeg har undervist i guitar og sammenspil ved et skole kulturcenter i ca. 2 år og har i ca. 8 år haft med hensyntagende musik og rytmik undervisning for voksne at gøre hos SUKA i Gladsaxe. Derudover har jeg arbejdet som støtteperson i ca. et halvt år på en specialskole for udviklingshæmmede. Som guitarist har jeg banderfaring og har som udøvende musiker spillet forskellige rytmiske genrer. Jeg har erfaring fra optagelse i studie, hvor jeg har været med til at indspille flere demo Cd’er.

IT – kompetencer:

Jeg har et 6 ugers multimediekursus på PC og kan bruge software fra Adobe Creative Suite 3, Microsoft Office, Open Office samt software til lyd og optagelse samt software til node og guitartabulatur som bruges ved undervisning. Jeg kan opdatere samt installere nyt software. Som fleksjobber kan jeg højst arbejde 15 timer om ugen eller ca. 10 undervisningstimer og søger 8 timer fra mandag – torsdag.

Kontaktnummer 58

Henrik - kreativ empatisk og med god ordenssans - søger job som underviser

Jeg søger arbejde som musiklærer enten som enkeltundervisning i klaver eller i musik på computer i programmet Cubase. Desuden søger jeg job indenfor kommunikation, markedsføring eller som informationsmedarbejder fx i en reception. Jeg kan også komponere ny musik til præsentationsvideoer for firmaer/instruktionsvideoer for offentlige virksomheder, lave jingler og lydbranding.

Jeg har tidligere arbejdet som informationsmedarbejder på Københavns turistinformation, hvor jeg stod i receptionen og varetog telefoniske og personlige henvendelser. Endvidere har jeg gennem syv år arbejdet med markedsføring hos Wonderful Copenhagen, undervist elever med indlæringsvanskeligheder på SVIKA i Gladsaxe, arbejdet som plejer på sygehus i Århus og på hjem for spastisk lammede i England. I syv år har jeg undervist børn i klaver på Kildegård Musikskole i Gentofte og har desuden erfaring med specialundervisning af børn med autisme. Jeg komponerer musik, har blandt andet komponeret ny musik til kortfilm, teater, dans og lyd-branding af firmaer. Endvidere har jeg udgivet 3 cd´er og har en fjerde på vej.

Jeg følger med i samfundsdebatten og interesserer mig for litteratur, film, musik, teater, kunst og design og sprog. Jeg har gode It-kompetencer, bruger tekstbehandling dagligt på MAC og indspiller og arrangerer musik på computer i programmet Cubase. I min fritid komponerer jeg musik, maler, dyrker motionstræning, cykler og går daglige ture med hunden. Jeg kan arbejde op til 12 timer om ugen.

Kontaktnummer 32

Annmari - dynamisk akademiker med kommunikative og pædagogiske kompetencer søger nye udfordringer

Undervisning, formidling og pædagogiske kompetencer, kulturel indsigt og et socialt engagement, har været den røde tråd i mit arbejdsliv. Kompetencer jeg har udviklet og videreudviklet i bl.a. en længere årrække som underviser og pædagogisk vejleder i gymnasieskolen og HF, i ngo’er, i statsadministrationen og i det boligsociale. Jeg har ydermere stor erfaring med: Evaluering, research og administration.

Jeg søger et udadvendt job, hvor jeg især kan gøre brug af mine sociale egenskaber, og pædagogiske, kulturelle kompetencer. Her vil jeg helt givet være et betydeligt aktiv for en arbejdsplads! Jeg søger et engagerende, energisk arbejdsmiljø, og for mig er det vigtigt med et kollegialt og respektfuldt fællesskab.

Jeg kunne godt forestille mig, at et arbejde på opholdssteder, støttecentre eller væresteder vil være det helt rigtige for mig. Et job som støttelærer er klart et ønskejob, da det vil give mig en fortsat mulighed for at arbejde med børn, unge eller udsatte grupper i et ressourceperspektiv. Desuden søger jeg arbejde som boligsocial- eller social medarbejder. Jeg er åben over for mange andre typer af jobs, dog bør administrative opgaver, og tid foran en computer, kun være en lille del af min arbejdstid.

Jeg er uddannet cand.mag. i samfundsfag og kulturgeografi fra Københavns Universitet og har mange års erfaring med undervisning og vejledning i gymnasieregi. Som underviser er jeg blevet fremhævet for at møde eleverne dér hvor de er, og have god forældrekontakt. I de senere år har jeg arbejdet i Dansk Flygtningehjælps Center for Udsatte Flygtninge, som konsulent på oplægsholdere og med udvikling af undervisningsmateriale. Jeg har arbejdet i Integrationsministeriet med fokus på formidling af gode projekter med integration som formål, og forvaltning af satspuljemidler. Senest har jeg været ansat som Boligsocial medarbejder i KAB, i projektet Fritidsjobkonsulenterne.

Jeg er en teamplayer, men trives også med selvstændige opgaver og ansvar. Jeg er innovativ, og bidrager gerne til udvikling af arbejdsområder. Personligt er jeg et optimistisk menneske, med særdeles gode samarbejdsevner, og en stor portion fleksibilitet. Jeg kan arbejde 12 timer om ugen

Kontaktnummer 51

Afaf - serviceminded fleksibel og kommunikativ kvinde søger job indenfor integration og formidling

Jeg har tidligere arbejdet som optiker og it-assistent. På nuværende tidspunkt er jeg en del af et korps på Frederiksberg kommune og i Københavns kommune som Sundhedsformidler, for mennesker med anden etnisk baggrund.

Jeg har fået to hold op at køre i et socialt boligområde på Frederiksberg, hvor jeg holder dialogmøder på dansk og arabisk for beboere med anden etnisk baggrund om følgende emner:

  • Sund mad, mængder, måltider og D-vitamin mangel
  • Motion og bevægelse i hverdagen
  • Rygning/Passiv rygning og helbred
  • Forebyggelse af type 2 diabetes
  • Familieplanlægning og reproduktiv sundhed
  • Mundhygiejne

Fremadrettet ønsker jeg et job, der har med integration samt formidling at gøre. Jeg har stor erfaring med at arbejde med mennesker med anden etnisk baggrund og ønsker fortsat, at det skal være en del af et kommende arbejde.

Fremadrettet kunne jeg se mig selv som mentor eller kontaktperson for unge socialt udsatte eller lignende. Det kunne også være på hospitaler, i Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse etc.

Jeg har et positivt livssyn er struktureret, initiativrig, empatisk, lyttende og har en god situationsfornemmelse. Fra tidligere ansættelser samt privatliv har jeg et stort netværk, som jeg gerne bruger, når der er behov for det. Derudover er jeg opsøgende, social samt selvstændig. Jeg er meget fleksibel i forhold til hvilke dage, der er behov for min arbejdskraft og kan arbejde op til 10 timer om ugen, gerne fordelt på 2-3 dage.

Kontaktnummer 77

Susanne - uddannet pædagog søger arbejde i børnehave eller skole

Jeg ønsker at arbejde som pædagog eller støttepædagog i børnehave eller skole. Jeg har tidligere arbejdet som børnehavepædagog og støttepædagog for retarderede børn og børn med autisme.  Desuden har jeg i en periode haft en ledelsesfunktion, hvor jeg blandt andet har arbejdet med løn og budgetter. Mine primære kompetencer er arbejdet med børnehavebørn og deres forældre.

Jeg er en stille men åben person, som er fleksibel, ansvarsfuld, nærværende, lyttende og kreativ. Jeg har nemt ved at komme i kontakt med andre mennesker uanset alder og nationalitet.

Min fritid bruger jeg på at male, være sammen med venner og familie, ture på stranden eller i Sundby sejlforening. Jeg kan arbejde op til 12 timer om ugen.

Kontaktnummer 29

Abdulhamid - stabil og ærlig medarbejder søger arbejder som underviser eller formidler

Jeg kan undervise i arabisk på universitetsniveau, matematik og fransk op til 8. klasse. Jeg har dog brug for et kortere kursus til at forbedre mit faglige dansk. Jeg har bredt kendskab til administrative opgaver, og kan arbejde som formidler mellem Danmark og de arabiske lande eksempelvis i forbindelse med import og eksport.

Jeg er født i Tunesien og kom til Danmark som flygtning i 2003. Jeg er tidligere Kaptajn i den tunesiske hær og har arbejdet i mange år med ledelse og administration både i Tunesien, Sudan og i Danmark. På grund af sygdom er min arbejdsevne begrænset, men jeg har bevaret lysten til at arbejde.

Som menneske er jeg optimist, åben og hjælpsom. Jeg kan arbejde 12,5 timer om ugen.

Kontaktnummer 48

Pernille - pædagog søger arbejde med børn i 0-6 års alderen med fokus på kreativitet og bevægelse

Jeg ønsker et job som ligger inden for det pædagogiske område. Jeg kan rigtig godt lide, at arbejde med børn i alderen 0-6 år. Det må meget gerne være steder, hvor der er fokus på bevægelse eller kreativitet. Jeg søger også stillinger som 0. klasses pædagog på skoler. Desuden er jeg også interesseret i arbejde som salgsassistent i butik, inden for tøj-, sko- og isenkrambranchen.

Jeg har erfaring med at arbejde med børn i alderen 0-6 år. Erfaringen består både i praktik, som vikar og i fastansættelser. Min længste ansættelse var i Den integrerede Institution Isbjørnen, hvor jeg var fuldtidsansat i 4 år. Endvidere har jeg haft flere ansættelser inden for dagligvarebutikker, både som kasseassistent og nøglebærer i Fakta. Jeg har ligeledes arbejdet som salgsassistent i H&M. 

Mine kompetencer inden for pædagogfaget:

Jeg har et naturligt talent for, at skabe et rigt og værdifuldt forældresamarbejde, hvor jeg sætter den enkelte familie i centrum. Jeg har gennem mit studie og i mit arbejde som pædagog oplevet, at forældre har følt sig trygge og glade ved mig. Her mener jeg ved indkøringer, samtaler, bekymringer og den løse samtale i hverdagen.

Jeg arbejder målrettet med at skabe tryghed og tillid i mit pædagogiske arbejde med børn, hvor min pædagogiske tilgang handler om at udvikle gode relationer i børnenes eget tempo. Det giver mig et godt udgangspunkt for at vurdere børnenes ressourcer og dermed hjælpe børnene i deres udvikling. I mit pædagogiske arbejde inddrager jeg kreative aktiviteter, såsom historielæsning, musik og dans. I forbindelse med udarbejdelse af læreplaner og handlingsplaner har jeg brugt SMTTE-modellen. Derudover har jeg arbejdet med TRAS-tidlig registrering af sprogudvikling.

Kompetencer inden for butiksfaget:

Jeg har stor interesse både for tøj og isenkram til hjemmet. Jeg kan betjene kunder både ved kasse og i valg af produkter, da jeg har stor erfaring med mange produkter. Jeg er modeinteresseret og følger med i de nye farver og trends og er kompetent til at vejlede kunder i mode, når det kommer til tøjvalg, sammensætning af tøj og farvevalg.

Min fritid bruger jeg på at gå mange ture, nyde naturen, gå i fitnesscenter og høre god musik. Jeg elsker at rejse, udforske Danmark, gå på cafe og til koncerter m.m. Jeg har en håndfuld gode veninder, som jeg også nyder at bruge meget tid med. Som person er jeg social og i arbejdssammenhæng går jeg engageret og selvstændigt til opgaverne. Jeg er god til at samarbejde og er en fleksibel medarbejder.

Jeg kan arbejde 20 timer om ugen.

Kontaktnummer 50

Noe - alsidig idrætsinstruktør - vejleder i statikkorrektion - klassisk massør og idrætsmassør

Det ville være dejligt med et job, hvor jeg hjælper folk med at bruge deres krop på den mest hensigtsmæssige måde, det kunne være som foredragsholder eller mere praktisk at undervise og vejlede mennesker i at stå, gå og sidde på måder, der mindsker risikoen for smerter og sygefravær.

Jeg har forskellige idrætslige uddannelser, der spænder fra badmintoninstruktør til Cmas*** sportsdykker. Jeg har tidligere arbejdet på Lions Kollegiet på nathold, og i et specialprojekt for seks børn med forskellige diagnoser, hvor jeg stod for den fysiske dagligdag for gruppen. Desuden har jeg tidligere undervist både voksne og børn i forskellige fysiske aktiviteter.

Jeg er empatisk og samarbejdsorienteret. I min fritid nyder jeg at sejle i min egen sejlbåd. I den forbindelse har jeg taget duelighedscertifikat. Jeg kan arbejde op til 12 timer om ugen.

Kontaktnummer 33

Anna - kompetent projektmedarbejder søger arbejde indenfor kommunikation og undervisning

Jeg er en selvstændig og imødekommende person med bred erfaring indenfor ledelse, administration, undervisning, kommunikation, økonomi, IT, og fundraising. Jeg er optaget af udviklingsspørgsmål og innovation. Jeg er omhyggelig, nysgerrig på nye udfordringer i et godt miljø og har samarbejdet med forskellige aktører, hvilket har gjort mig løsningsorienteret. Med 22 års erfaring fra projektlederarbejde i Afrika, og 10 års arbejde som lærer, instruktør og kommunikations medarbejder i Danmark og Portugal, er jeg parat til at tilbyde min indsats gerne indenfor arbejde med langsigtede udviklingsperspektiver med København som base. Det kunne fx være indenfor integration, kommunikation eller kultur.

I mit arbejdsliv har jeg samarbejdet med folk fra cirka 50 forskellige lande – og næsten alle kontinenter.

Jeg er en ”People’s person”, som kan lide at skabe kontakt med mennesker og er interesseret i dem.

Jeg kan arbejde op til 22 timer om ugen og kan tiltræde ASAP og er villig til rejseaktivitet.

Kontaktnummer 73