Medhjælper i reception eller på kontor

Jeg er en kvinde på 55 år der fortsat ønsker, at yde en indsats. Jeg er uddannet skotøjshandler og en del af min erhvervserfaring har jeg fra detailbranchen, hvor jeg udover sko også har arbejdet med modetøj. Desuden har jeg kendskab til lettere kontor- og administrationsopgaver efter otte år som kontormedhjælper på et mindre københavnsk teater.

Denne erfaring og mine kompetencer vil jeg gerne udnytte i et deltidsjob som receptionist/kontormedhjælper.

Jeg er god til kundekontakt, serviceminded og udadvendt. Jeg kan arbejde 8 - 10 timer om ugen fordelt på 3 dage, med midtugentlig fridage, på grund af skævhed i ryggen.

Kontaktnummer 36

Medhjælper til administrative opgaver

Jeg søger alt administrativt arbejde som fx receptionist, sekretær, ministerialbetjent eller kontorbetjent, men kan også se mig selv arbejde som pædagogmedhjælper i en børnehave.

Jeg har tidligere i min stilling som ministerialbetjent varetaget opgaver i receptionen, administreret omstillingen, stået for borddækning til ministermøder, varetaget postomdeling og frankering, modtaget gæster, bestilt varer og kontorartikler, stået for scanninger, kopiering og journalisering.

Jeg er en positiv og udadvendt person, som elsker nye udfordringer. Jeg er mødestabil, har let ved at lære nye arbejdsopgaver, og sætter en ære i at udføre opgaverne perfekt. Jeg kan arbejde 20-25 timer om ugen, og trives med afvekslende arbejdsopgaver.

Kontaktnummer 16

Medhjælper på kontor eller i butik

Jeg vil gerne arbejde med kontoropgaver såsom arkivering og posthåndtering, men kan også se mig selv som servicemedarbejder i en butik, hvor jeg både kan håndtere lettere lageropgaver som udpakning af tøj eller oprydning og opsætning af varer. Uanset arbejde glæder jeg mig til at komme i gang!

Jeg har tidligere arbejdet som receptionist i forskellige større virksomheder, hvor det har været væsentligt for mig at yde en god service til kunder såvel som ansatte. Desuden har jeg drevet min egen smykkebutik samt kursusvirksomhed - jeg er derfor vant til butiksarbejde og kundebetjening.

Jeg arbejder struktureret, har en naturlig ordenssans og trives med aften- og weekendarbejde. Jeg tager gerne mere rutineprægede opgaver og kan arbejde fire timer om ugen.

Kontaktnummer 6

Medhjælper på plejehjem, i en kirke, på kontor eller andet

Jeg forestiller mig et arbejde som medhjælper på fx et plejehjem, en kirke, til udendørsarealer på en institution eller som kontorfunktionær.

Jeg har handelsseksamen, EFG og Højere handelseksamen, Forvaltningshøjskolens toårige grundkursus.

Jeg har arbejdet cirka 30 år i den offentlige sektor som kontorfunktionær. Jeg har arbejdet med sekretæropgaver, som projektsekretær for diverse udvalg/chefer, stået for redigeringsarbejdet på forskellige publikationer og har endvidere arrangeret kurser og konferencer og deltaget i dem. Jeg har arbejdet som sagsbehandler og været superbruger på et par af de forskellige arbejdspladser.

Efter et langt arbejdsliv i den offentlige sektor, måtte jeg for 3 år siden sadle helt om og fik tilkendt et fleksjob på 9 timer om ugen fordelt mandag-onsdag-fredag fra kl. 10-13, men der er mulighed for anden fordeling af tiden. Jeg trives med forudsigelighed uden for mange afbrydelser og arbejder bedst med en fast kontaktperson.

I min fritid har jeg en nyttehave, som jeg bruger en del tid på om sommeren. Ellers fotograferer jeg en smule.

Kontaktnummer 28

Medhjælper i boghandler, i daginstitution, på kontor eller andet

Jeg har tidligere arbejdet som bogbinder, dagplejer og kontormedhjælper, men er åben for nye udfordringer og arbejdsområder.

Fra mit arbejde som kontormedhjælper har jeg erfaring med arkivering, booking, telefonbetjening og håndtering af fysisk og elektronisk post.

Som menneske er jeg åben, ansvarsbevidst, hjælpsom, tålmodig, lærenem og imødekommende. Jeg bor i Brønshøj, hvor jeg bruger min fritid sammen med venner og familie.

Jeg kan arbejde 12 timer om ugen i et job uden tunge løft og med skiftende arbejdsstillinger.

Kontaktnummer 59

Arbejde som stærkstrømstekniker med administrative opgaver

Jeg søger administrativt arbejde, der indebærer intern eller ekstern el-teknisk support, der både kan dreje sig om certificering og håndtering i henhold til gældende national- og international lovgivning, teknisk dokumentation og oversættelser, billedhåndtering og opmåling af elinstallationer.

Jeg er uddannet stærkstrømstekniker og har tidligere udarbejdet dansksproget marketingsmateriale deriblandt pressemeddelelser, brochurer, internetsider, kataloger mm. Desuden har jeg erfaring med kundesupport, hvor jeg telefonisk ydede teknisk hjælp. Jeg har endvidere ydet teknisk support til interne og eksterne sælgere samt kunder omkring elektrisk installationsmateriel. Jeg har været ansvarlig for undervisning og oplæring af nye medarbejder, og har grundet min store viden om certificeringer og EU direktiver, deltaget i en række interne arbejdsgrupper hos UL International.

Personligt er jeg forretningsorienteret, god til at skabe mig et hurtigt overblik, udadvendt og analytisk. Jeg er god til at samarbejde og inspirerer og motiverer andre til, at tage del i problemløsningerne på en målbevidst og hensigtsmæssig måde. Jeg har let ved at omstille mig til nye udfordringer, og er hurtig til at tilegne mig nyt stof.

Jeg blev i 2003 tilkendt fleksjob efter eget ønske, i stedet for invalidepension, da jeg har slidgigt i knæ, hofter og lænd. Dette sætter visse begrænsninger i mine fysiske udfoldelser; men da hoved og arme ikke fejler noget, ser jeg lyst på fremtiden. Jeg kan arbejde mellem 20-25 timer om ugen.

Kontaktnummer 45

Medarbejder indenfor administration

Jeg søger bredt stillinger indenfor administration.

Jeg har tidligere arbejdet i en bank, hvor jeg har haft administrative opgaver, såsom analyse af budgetter i forhold til faktiske udgifter, og hvordan ønsket investering vil påvirke fremtidige rådighedsbeløb. Derudover har jeg haft ad hoc opgaver, for eksempel udskiftning af skærme og IP telefoner, etablering og systematisering af oversigtstavler med arbejdsopgaver i alle arbejdsgrupper.

I min tidligere stilling omsatte jeg, som ansvarlig for en idéfabrik, IT forslag og ideer fra kollegaer til praksis. Det vil sige, at jeg har beregnet omkostninger fra ide til endelige gennemførelse af projekter. For eksempel har jeg fået etableret et tekstdokument med standardformuleringer så information til modtager blev ensartet hver gang uanset bruger, hvilket efterfølgende blev gennemført på alle ti produktområder, på grund af de store FTE besparelser det medførte. Jeg har flair for at finde løsninger, der gør arbejdsgange lettere og hurtigere, og jeg ser det som en udfordring, når jeg oplever træge og tunge arbejdsprocesser.

Gennem min mangeårige beskæftigelse indenfor banksektoren har jeg ligeledes stået for rådgivning af kunder og kollegaer, samt undervist og oplært kollegaer ved implementering af nye systemer. Jeg trives med den sociale dimension, som der både ligger i kundekontakt såvel som undervisning af kollegaer, og synes at det er berigende, når jeg får formidlet mine budskaber klart.

Jeg ser mig selv som et udadvendt, engageret, lyttende og motiverende menneske - kvaliteter som I vil kunne få glæde af i forhold til kunder og kollegaer. Jeg trives med samarbejde men fungerer også godt med selvstændige arbejdsopgaver.  De sidste ti år har jeg arbejdet i fleks job, og opnået stor anerkendelse hos chefer og kollegaer.

Jeg kan arbejde op til 12 timer om ugen.

Kontaktnummer 65

Medarbejder på kontor

Jeg kunne tænke mig at beskæftige mig med:

 • Kontor og receptionsarbejde
 • Telefon pasning
 • Kopiering og Skanning
 • Arkivering
 • Postmodtagelse og omdeling
 • Kuvertering og forsendelse
 • Sortering, optælling og pakning
 • Oprydning, mødeforberedelse og kaffebrygning

Jeg har gennem fyrre år arbejdet som bogbinderiassistent i forskellige firmaer og blandt meget andet tilegnet mig disse kompetencer:

 • Maskinindstilling (ikke bleg for at benytte værktøj)
 • Kørsel af plastsvejsnings-, false-, optagning- og garnhæftningsmaskiner
 • Bordarbejde
 • Indbinding
 • Kundeservice

Jeg har altid elsket at omgås andre mennesker. Man ser mig altid med et smil på læben og er der brug for en hjælpende hånd står jeg til rådighed. Jeg har dog heller intet imod at arbejde selvstændigt og fordybe mig i en arbejdsopgave. Jeg er grundig og går op i detaljer. Det er vigtigt for mig, at jeg gør mit arbejde ordentligt. Ligeledes er jeg punktlig og møder altid til tiden. Jeg er loyal over for min arbejdsplads og ønsker at gøre mit til at stemningen blandt medarbejderne er i top, derfor holder jeg humøret højt og gør mit til at arbejdsdagen forløber så gnidningsfrit som muligt. Af mig kan I forvente en stabil, arbejdsom og smilende medarbejder.

Jeg kan arbejde op til 15 timer om ugen (4 timer om dagen inkl. pauser), og har brug for et arbejde uden fysisk belastende opgaver, men med mulighed for afvekslende arbejdsstillinger og pauser efter behov.

Kontaktnummer 37

Medarbejder på kontor

Jeg har tidligere arbejdet som kontorassistent, køkkenmedarbejder, biblioteksmedhjælper,  hvor jeg har fået erfaring med arkivering, registrering, bogopsætning, journalisering og materialeudlevering. Jeg søger alt lettere kontorarbejde – gerne på et bibliotek.

Som menneske er jeg omhyggelig, mødestabil og udadvendt, og jeg interesserer mig for litteratur og historie. Jeg kan arbejde op til 16 timer om ugen.

Kontaktnummer 41

Medarbejder indenfor receptions- og servicearbejde

Jeg søger fleksjob, på op til 14 timer om ugen, inden for receptions- og servicearbejde. Stillingsbetegnelsen kan variere alt efter type af virksomhed og det konkrete jobindhold og kan hedde fx servicemedarbejder, receptionist, piccoline og værtinde. Jobbet må meget gerne være med varierende både praktiske og administrative arbejdsopgaver, så der veksles mellem stående, gående og siddende arbejde. Jeg er ikke bange for at tage fat på de mere rutineprægede, praktiske opgaver, da jeg er et ordensmenneske med sans for detaljen, der godt kan lide, at man kan se, at der sker noget.

Fra mine mange års arbejde som kontorassistent og sekretær i både store og mindre virksomheder har jeg erfaring med at tage et selvstændigt ansvar, prioritere og strukturere. I mine udadvendte arbejdsfunktioner som bl.a. klinikassistent har jeg haft daglig kontakt med mange forskellige mennesker, både personligt og telefonisk. Jeg er således vant til at og holder af at servicere med et smil. Jeg kan sætte mig ind i nye arbejdsområder og vægter samarbejdet med kolleger højt, for i fællesskab at nå frem til den bedste løsning.

Som person er jeg ansvarsbevidst, vedholdende, mødestabil og morgenfrisk. Jeg har situationsfornemmelse og betragter mig selv som en rummelig person, der er i stand til at komme andre mennesker i møde og indgå i en dialog. I min fritid laver jeg guld- og sølvarbejde på et værksted og går til gymnastik, kunstudstillinger og loppemarkeder.

Kontaktnummer 76

Medarbejder til administrative opgaver

Jeg er interesseret i administrative opgaver. Eksempelvis regnskab, planlægning og indkøb.

Jeg er oprindelig udlært i shipping, men har beskæftiget mig med mange forskellige administrative opgaver.
I de sidste 20 år, 1993 - 2012 har jeg været ansat som kontorfuldmægtig i Udenrigsministeriet. Hovedsagligt har jeg der beskæftiget mig med regnskab for ambassaderne. Desuden andre administrative opgaver såsom indkøb, vedligeholdelse af bygninger mv. under mine to udstationeringer.

Jeg er en glad, udadvendt og optimistisk person. Behersker det meste i Office-pakken, især excel som har min store interesse.
Kan arbejde ca. 12 timer om ugen. Jeg bliver 60 år i december og går på fleksydelse pr. 1. januar 2014.

Kontaktnummer 17

Medarbejder i butik, på kontor, på bibliotek eller andet

Jeg søger job især inden for områderne butik, kontor, service og bibliotek.

Jeg er uddannet pædagog og har senere fået en callcentermedarbejder, administration og serviceuddannelse hos CPH West. Jeg bruger dagligt pc og kan blindskrift. Taler og skriver flydende dansk, engelsk og portugisisk.

Jeg har senest arbejdet som kundeekspedient i en Fair Trade butik, hvor jeg blev beskrevet som serviceminded, stabil, pligtopfyldende og struktureret. Udover at have arbejdet som pædagog har jeg mange års erfaring i brancher hvor mennesket er i centrum. Bl.a. som plejemedhjælper i en akutafdeling for rehabilitering af ældre på et plejehjem. Endvidere har jeg arbejdet på et universitetsbibliotek og et folkebibliotek. Som frivillig har jeg arbejdet som medhjælper i et folkekøkken og i forskellige genbrugsbutikker.

Jeg fungerer godt både hvad angår at arbejde selvstændigt og i samarbejde med kolleger. Jeg er lærenem og glad for udfordringer.

De forskellige arbejdsgivere jeg har haft, kan bekræfte at jeg er ansvarsbevidst og engageret, såvel som omhyggelig og selvstændig.

I min fritid dyrker jeg tai chi og vandreture med min kæreste.

Jeg kan arbejde 15 timer om ugen efter kl. 10. Det er væsentligt for mig, at arbejdet er fri for fysisk belastende opgaver.

Kontaktnummer 56

Arbejde som typograf

Jeg har 40 års erfaring indenfor alle typer af kontorarbejde, men er dog stadig bedst til tastearbejde, da jeg har arbejdet som typograf i 5-6 år, hvor alle opgaverne var hurtig og præcis indtastning af artikler og annncer.

Jeg vil beskrive mig selv som voksen, med god humor, hurtig og præcis ved løsning af opgaver.
 
Jeg er tilkendt flexjob, 16 timer om ugen, efter en hjerneblødning, som ”kun” har ramt hukommelsen og koncentrationen. Derfor arbejder jeg  bedst med en opgave ad gangen, eller med en prioriteret rækkefølge.

Kontaktnummer 63

Bibliotekar eller kontormedhjælp

Jeg er uddannet bibliotekar og søger alt arbejde indenfor administration og kontor.

Som bibliotekar har jeg arbejdet med udlån, katalogisering med bibliotekssystemerne DDE-Libra og Aleph, databaser, klassifikation, bogindkøb. Udover arbejde i folkebiblioteker har jeg arbejdet med litteratur inden for kunst og arkitektur.
Ved deltagelse i frivilligt foreningsarbejde har jeg fået erfaring med arbejde som kontormedhjælp med officepakken fx inden for reception, telefonbetjening, arkivering, booking og indkøb.

Jeg deltager i lokalpolitisk arbejde i Kongens Enghave Lokaludvalg, og jeg er med i bestyrelsen for kulturhuset Karens Minde.
Som menneske er jeg struktureret, omstillingsparat, og åben overfor at lære nyt og påtage mig nye arbejdsopgaver. Jeg kan arbejde 30 timer om ugen.

Kontaktnummer 46

Medarbejder inden for administration, kundebetjening eller produktion

Jeg søger job indenfor administration, kundebetjening, produktion eller opgaveløsninger i teams.

Jeg har 24 års erfaring fra TDC indenfor information, alarmovervågning, teknisk kunderådgivning og remote fejlretning af tele- og itprodukter, herunder brug af mange databaser, robotter og pc-programmer.

Jeg er serviceminded, imødekommende, mødestabil og kan arbejde 100% 17 timer om ugen før kl.12.

Kontaktnummer 52

Medarbejder på et bibliotek, et museum eller på kontor

Jeg vil gerne arbejde på et bibliotek, et museum eller et helt tredje sted med kontorarbejde. Jeg har tidligere arbejdet på forskellige biblioteker, hvor jeg servicerede lånerne, fandt materialer frem og tjekkede ind- og udlån.

Jeg har desuden været ansat som pædagogmedhjælper i en udflytterbørnehave, hvor jeg, udover de pædagogiske opgaver, var med til at udarbejde børneobservationer til brug for personalet og i forbindelse med forældrekonsultationer.

Jeg er selvstændig, mødestabil og har en stor paratviden. Jeg løser de opgaver jeg får stillet og overholder altid deadlines. Jeg kan arbejde 20 timer om ugen og foretrækker arbejde, hvor jeg ikke skal bevæge mig for meget, da jeg er dårligt gående.

Kontaktnummer 5

Kontormedhjælper søger job på Østerbro

Jeg søger al slags kontorarbejde på en rolig arbejdsplads. Jeg er uddannet pædagog og har også gennem flere år arbejdet som pædagog i fritidsordning og daginstitution. Endvidere har jeg fungeret som skolesekretær, hvor jeg har kunnet kombinere pædagogiske færdigheder med administrative arbejdsopgaver, som inkluderede alt fra telefonpasning, mailkorrespondance, arkivering, rundvisning for nye forældre, ajourføring af ventelister, betaling, indkøb, materialebestillinger, arrangementer, blomstervanding, kaffebrygning mm.

Jeg mestrer blindskrift og pc på brugerniveau.

Som menneske er jeg serviceminded, samarbejdsvillig og socialt anlagt. I min fritid cykler jeg dagligt og svømmer ugentligt. Derudover er jeg omsorgsperson og tovholder for henholdsvis plejekrævende datter og dement mor. Jeg kan arbejde op til 6 timer om ugen.

Kontaktnummer 34

Medarbejder i administrative stillinger

Jeg søger alle former for administrative stillinger.

Jeg er butiks- og kontoruddannet med hovedvægt på kontor. Nøgleordene i mit karriereforløb har været administration, kundepleje og service, hvilket bevirker, at jeg er i stand til at løse mange forskellige opgaver. Jeg er en loyal og positiv teamplayer men trives også med opgaver, der kræver en selvstændig tilgang, og jeg har fortsat lysten til at være en del af arbejdsmarkedet og bidrage med mine kompetencer.

På grund af Sclerose, kan jeg arbejde op til 8 timer om ugen, fordelt på 4 dage. Dette bevirker, at jeg fungerer bedst med mødetider fra kl. 8.00 eller kl. 9.00

Jeg er gift, og har to større hjemmeboende børn. I min fritid bruger jeg tiden på løb og fitness, og når tiden tillader det, er vi meget i vores sommerhus ved Holbæk.

Kontaktnummer 19

Medarbejder på kontor

Jeg er en iransk kvinde, der, siden jeg afsluttede min gymnasieuddannelse i 1972 i Iran, har arbejdet med forskellige erhvervsområder. Jeg har altid arbejdet i jobs med kontakt til mange mennesker, hvorfor samarbejde og service er en selvfølge for mig.

Jeg har blandt andet en uddannelse som klinikassistent og har desuden beskæftiget – og uddannet – mig inden for kontorfaget. Som yngre afsluttede jeg et to års ophold som frivillig værnepligtig i Iran. Det var en spændende oplevelse, hvor jeg udviklede samarbejdskompetencer, omstillingsparathed, selvdisciplin og ikke mindst at tage initiativ.

Jeg trives med et arbejde, der kræver sociale kompetencer, da det er vigtigt for mig at arbejde med mennesker. Jeg er en ansvarsbevidst, pligtopfyldende, empatisk og omsorgsfuld person. Jeg kan lide det sociale samvær på en arbejdsplads og nyder at være med til at skabe et godt samspil og dermed positive relationer imellem mennesker.

Jeg kan arbejde op til 16 timer om ugen.

Kontaktnummer 18

Arbejde med marketing og internet

Jeg søger administrative stillinger indenfor marketing og internet.

Jeg har tidligere stået for koordinering af kampagner, udarbejdelse af salgsmateriale i samarbejde med reklamebureau. Jeg bruger programmerne Photoshop, InDesign og Illustrator, og har erfaring med direct mails, pressekontakt, vedligeholdelse af hjemmesider og webshop i blandt andet CMS systemer. Desuden har jeg i samarbejde med udbyder oprettet en webshop.

Som person er jeg kreativ, engageret, struktureret og god til at bevare overblikket over mange arbejdsopgaver. Jeg arbejder selvstændigt, men er også vant til at samarbejde for eksempel med eksterne leverandører. Jeg kan tilbyde min arbejdskraft 26 timer fordelt på 4 dage om ugen.

Kontaktnummer 64

Medarbejder på kontor eller som kursussekretær

Jeg er oprindelig uddannet bachelor i spansk og antropologi  og har derudover en uddannelse som advokatsekretær. Jeg har omkring otte års erfaring som advokatsekretær, og er generelt dygtig til administrative opgaver, research med mere. Jeg er velformuleret i skrift og tale på dansk, spansk og engelsk og kan godt lide at have kontakt og gå i dialog med andre mennesker. Jeg er positiv og serviceminded og trives med selvstændige opgaver som jeg kan fordybe mig i, men kan også godt lide mere rutineprægede opgaver.

Jeg er hurtig til at sætte mig ind i nye virksomhedskulturer, nye arbejdsområder og jeg arbejder struktureret og målrettet – både med øje for detaljen og helheden. Jeg er fleksibel med hensyn til arbejdsopgaver, forstået på den måde, at jeg let kan gå i gang med nye arbejdsopgaver og lægge igangværende opgaver til side for efterfølgende at afslutte dem.

Jeg ser mig selv arbejde som kursussekretær eller i en lille eller mellemstor virksomhed, hvor jeg gerne varetager opgaver som telefonbetjening, korrektur, redigering, oversættelser, kontakt til kunder og leverandører og andre forefaldende kontoropgaver. Det betyder meget for mig at være i et positivt arbejdsmiljø og det falder mig naturligt at bidrage til at skabe en god og positiv stemning, der hvor jeg er.

Jeg kan arbejde op til 15 timer om ugen - gerne fordelt på tre dage.

Kontaktnummer 68

Arbejde som receptionist og kontorassistent

Jeg søger arbejde som sekretær, kontorassistent, receptionist etc. etc.

I mit arbejde har jeg især holdt af planlægningen, det administrative og den menneskelige kontakt. Jeg kan godt lide at være med over det hele. Jeg har tidligere arbejdet med sagsbehandling, registreringsopgaver, journalisering, modtagelse af gæster, indkøb af kontorartikler, mødebookning, telefonpasning, ad hoc opgaver og pakning af post, intet er for stort og intet er for småt.

Jeg har tyve års erfaring som kontorassistent og siddet i en reception, hvor jeg har haft et tæt samarbejde med ledelsen. I det daglige arbejde, har jeg serviceret gæster fra både indland og udland. Gennem et langt arbejdsliv har jeg arbejdet i flere forskellige brancher, hvilket har givet mig en bred erfaring og stærke faglige og personlige kompetencer.

Som person vil jeg karakterisere mig selv som åben, stabil, engageret og altid i godt humør. Jeg motiveres desuden af at arbejde i et team med gode kollegaer og i et dynamisk miljø. Jeg kan arbejde mellem 15-20 timer om ugen.

Kontaktnummer 10

Arbejde som receptionist

Jeg er oprindelig uddannet kontormedarbejder og har efterfølgende taget en overbygning som receptionist, som er det, jeg brænder for. Jeg har en god telefonstemme, er serviceminded og trives med at hjælpe andre mennesker.

Jeg har mange års erfaring som receptionist både i private såvel som offentlige virksomheder.

Som menneske er jeg hjælpsom, positiv og har en del livserfaring. Jeg kan arbejde 10 timer om ugen.

Kontaktnummer 44

Arbejde som rådgiver eller indenfor administration

Jeg er oprindelig udannet socialpædagog og ernærings- og husholdningsøkonom.  Sidstnævnte har givet mig en gedigen ballast i forhold til at kunne ”råde og vejlede” og stor viden om kost/ernæring, levnedsmiddelhygiejne og -kontrol, rengøring, forbrugerjura- og økonomi og undervisning/oplysning.

I min tidligere stilling havde jeg ansvar for den daglige drift, kommunikation med forældre, borgere, ledelse, læger og specialister og er derfor vant til at kommunikere med forskellige mennesker på forskellige niveauer. Arbejdet var alsidigt og krævede mange kompetencer, hvilket passede mig godt, da jeg er god til at skabe struktur og overblik. Jeg arbejder fokuseret, ofte med mange bolde i luften og er generelt meget omstillingsparat, fleksibel og imødekommende. Jeg er stærk i mødet med andre mennesker, og god til at samle trådene og skabe overblik.
Jeg har i mange år arbejdet som pædagog – et arbejde som jeg var meget begejstret for – men fik i 2006 konstateret sclerose, og har derfor søgt nye arbejdsområder såvel som arbejdsopgaver, da sclerosen betyder, at jeg er dårligt gående. I mit arbejde som administrativ medarbejder eller blæksprutte har jeg brugt min pædagogiske baggrund i det daglige møde med andre mennesker, hvor jeg bestræber mig på at møde andre i øjenhøjde, med respekt og anerkendelse.

I mit arbejde har jeg kommunikeret både mundtligt og skriftligt med mange aktører, hvor jeg prioriterer en respektfuld og klar kommunikation. Jeg er vant til at arbejde på nettet og er åben for at lære nye systemer og programmer.

Jeg har i mit arbejdsliv altid sat en ære i at være fokuseret, loyal og mødestabil. Jeg trives med samarbejde, men har det også godt med selvstændige arbejdsopgaver. Jeg finder det væsentligt at bidrage til at skabe et godt arbejdsmiljø, og møder mine kollegaer med et smil.

Jeg søger jobs hvor jeg kan anvende mine mangeårige kvalifikationer, gerne stillinger som indebærer borgerkontakt, rådgivning, vejledning og administrativ arbejde.
Jeg kan arbejde op til 15 timer om ugen.

Kontaktnummer 70

Sekretær til hjemmearbejdsplads

Jeg vil gerne arbejde med korrekturlæsning. Jeg kan lave medlemslister/adresselister på Exelark.

I tidligere job har jeg haft administrativt arbejde. Jeg har læst korrektur og kan arbejde med tekster.

Jeg er beskrevet af mine nærmeste som værende en kærlig person, som altid er der i hårde tider såvel som gode. Jeg beskrives som værende jordbunden og ansvarlig, god til at lytte og forstående og reflektiv. Samtidig er jeg sjov og impulsiv og kan bringe hvem som helst i godt humør! Jeg kan arbejde 2 timer om ugen.

Kontaktnummer 14

Arbejde indenfor webudvikling, kvalitetssikring, sagsbehandling og kontor

Jeg søger job indenfor fx webudvikling, IT-test og -support, kvalitetssikring, sagsbehandling, kontor og lignende.
Jeg er oprindeligt uddannet kontorassistent med speciale i Offentlig Administration - Stat, og arbejdede i flere år som sagsbehandler. Senest har jeg prøvet kræfter med den mere udadvendte rolle som IT-konsulent med en del kundekontakt og arbejdsopgaver som test af IT-løsninger, 2nd level support, udarbejdelse af kravspecifikationer osv.

Jeg har brugt meget af min fritid på at ”rode” med mine computere. Derudover har jeg også brugt tid på min interesse for softwareudvikling, og har derfor taget fagene Softwarekonstruktion, Programmeringsteknologi og Databaseteknologi på Akademiuddannelsen i Informationsteknologi, og jeg er ISTQB Foundation-certificeret i softwaretest.

Jeg har altid haft en stor interesse for webarbejde og -udvikling, og har i foråret 2013 taget kurser i HTML og CSS samt webudvikling med CMS, og har i november 2013 afsluttet et kortere kursusforløb i grundlæggende PHP. I forbindelse med disse kurser har jeg fået erfaring med at opbygge websteder fra bunden i ren HTML og CSS, men også i at opbygge og vedligeholde websteder i CMS (Wordpress), herunder også bl.a. grundlæggende billedbehandling i Photoshop.
Af mine tidligere kolleger er jeg altid blevet anset for at være sjov på en lidt ”skæv” måde, positiv og villig til at gi’ en hjælpende hånd, når det behøves. Jeg er kvalitetsbevidst, grundig og har øje for detaljer, er nysgerrig og elsker at lære nyt, er vant til teamarbejde, men trives bedst med at løse klart definerede opgaver selvstændigt. Jeg tager altid mit arbejde seriøst, men sætter samtidig pris på et godt grin mellem skrivebordene, da jeg også mener, at det er vigtigt at kunne have det sjovt på arbejdet.

Jeg bor alene på Nørrebro og bruger blandt andet min fritid på at drøne rundt på mine gamle Vespa’er, spille "old school" Adventure-pc-spil, hygge mig med at bygge mine pc’ere op fra bunden af enkeltdele og ikke mindst læse rigtigt mange bøger. Jeg kan arbejde op til ca. 15 timer ugentligt, og har behov for en stille, roligt og tryg arbejdsplads uden for mange afbrydelser og decideret kundekontakt - og uden for mange bolde i luften af gangen.

Kontaktnummer 53

Projektmedarbejder indenfor kommunikation og undervisning

Jeg er en selvstændig og imødekommende person med bred erfaring indenfor ledelse, administration, undervisning, kommunikation, økonomi, IT, og fundraising. Jeg er optaget af udviklingsspørgsmål og innovation. Jeg er omhyggelig, nysgerrig på nye udfordringer i et godt miljø og har samarbejdet med forskellige aktører, hvilket har gjort mig løsningsorienteret. Med 22 års erfaring fra projektlederarbejde i Afrika, og 10 års arbejde som lærer, instruktør og kommunikations medarbejder i Danmark og Portugal, er jeg parat til at tilbyde min indsats gerne indenfor arbejde med langsigtede udviklingsperspektiver med København som base. Det kunne fx være indenfor integration, kommunikation eller kultur.

I mit arbejdsliv har jeg samarbejdet med folk fra cirka 50 forskellige lande – og næsten alle kontinenter.
Jeg er en ”People’s person”, som kan lide at skabe kontakt med mennesker og er interesseret i dem.

Jeg kan arbejde op til 22 timer om ugen og kan tiltræde ASAP og er villig til rejseaktivitet.

Kontaktnummer 73

Medarbejder på kontor

Jeg søger job indenfor kontorområdet, hvor jeg gerne vil stå for arkivering, finde oplysninger via nettet, research og andre forefaldende opgaver.

Jeg har tidligere været ansat som servicemedarbejder i Beskæftigelsesministeriet og sidenhen i Arbejdsmarkedsstyrelsen, hvor jeg stod for borddækning og afhentning af fortæring i kantinen ved afholdelse af møder. Jeg var tilknyttet betjentstuen og derfor hjalp jeg også betjentene med at sende brochurer til borgerne, som disse havde bedt om. Indimellem gik jeg også med breve mellem ministeriets to adresser

Jeg vil beskrive mig selv som et hjælpsomt, ihærdigt og detaljeorienteret menneske. Jeg trives bedst med faste og overskuelige arbejdsopgaver uden stress. Jeg kan arbejde op til 15 timer om ugen. Arbejdspladsen skal være stationær, da jeg er dårligt gående, og afhængig af en rollator.

Kontaktnummer 8

Medarbejder på kontor eller i butik

Jeg er interesseret i at komme i gang med at arbejde og være en del af arbejdsmarkedet.
Jeg ønsker lettere opgaver indenfor butik/kontor.

Jeg har ingen erhvervserfaring, men har ved kurser og lignende opnået kompetencer indenfor PC området,
hvor jeg eksempelvis behersker basisfunktionerne i Word.

Jeg har sans for de personlige og formelle relationer i forbindelse med handel taler og forstår dansk. Desuden taler jeg engelsk samt mit modersmål farsi.

Jeg er ansvarlig og mødestabil. I mit private liv har mine to børns uddannelse både skolemæssigt,
socialt og samfundsmæssigt haft en høj prioritet. Jeg har lyst og evner til at lære forskellige opgaver hurtigt. Jeg ønsker at leve op til de krav der stilles til mig, så godt som det er mig muligt. Jeg kan arbejde omkring 10 timer om ugen i et arbejde uden fysisk belastende arbejdsopgaver, i rolige omgivelser.

Kontaktnummer 39 

Arbejde inden for handel og kontor

Jeg er uddannet grafisk designer og har erfaring fra flere fagområder. Jeg søger job med administrative funktioner som f.eks. service- og receptionsopgaver inden for handel- og kontorområdet.

Jeg har bred erfaring fra vidt forskellige brancher og har blandt andet undervist unge i grafisk design og DTP. Derudover har jeg arbejdet som Grafiker for Cirkusmuseet og Kofoeds Skoles Trykkeri, hvor jeg fremstillede forskellige tryksager. Jeg har desuden fungeret som receptionist i Pensions- og Omsorgsteamet, hvor jeg udførte lettere kontorarbejde. Endelig har jeg arbejdet som Butiksmedhjælper for JyskTelecom ApS, hvor jeg udførte forefaldende opgaver som rengøring, vareopfyldning og kundebetjening.

Jeg er en engageret og pligtopfyldende mand med god fornemmelse for sammenhæng og helhed. Jeg er glad for rutineprægede opgaver, men er samtidig omstillingsparat. Jeg er omhyggelig og ansvarsbevidst med mit arbejde. Som kollega er jeg vant til selvstændighed såvel som holdarbejde.

Jeg bor i en lille andelslejlighed i nærheden af Københavns centrum. Når jeg er hjemme, holder jeg af at høre musik, se film og læse bøger. Jeg følger gerne kurser og foredrag i grafisk design og illustration på internettet. Endelig deltager jeg en gang imellem med indlæg på Danmarks største forfatternetværk. Jeg kan arbejde 15-20 timer om ugen.

Kontaktnummer 31