Krav til parkeringspladserne

 • De ansøgte parkeringspladser skal ligge lige udenfor og på den side af vejen, hvor caféen/restauranten ligger.
 • Der skal minimum være to sammenhængende parkeringspladser.
 • Parkeringspladserne i området skal have lav belægningsgrad i tidsrummet kl. 09.00 – 17.00. Det betyder, at der skal være det ansøgte antal parkeringspladser ledige indenfor 400 m afstand af det ansøgte område.
 • Parkeringspladserne skal være direkte op til et fortov, dvs. at der ikke må være en cykelsti mellem parkeringspladsen og fortovet.
 • Parkeringspladserne skal være uafmærkede længdeparkeringspladser, hvilket vil sige, at det skal være parallelle parkeringspladser langs med fortovet. Det må ikke være markerede båse eller skråparkering.
 • Parkeringspladserne skal friholdes for udeservering i tidsrummet kl. 17.00 – 09.00. Det vil sige, at afspærringen ud mod gaden skal kunne stilles frem og fjernes dagligt. Læs mere om afspærring længere nede.
 • Trafikmængden i gaden skal være lav, og det må ikke være en gade, hvor der kører busser.
 • Parkeringspladserne skal ligge i blå eller gul parkeringszone.
 • Når der gives tilladelse til at anvende parkeringspladserne ude foran en café eller restauration, må de ikke benyttes til parkering for caféen eller restaurationen.

Krav til afspærring

Hvis der gives en tilladelse til udeservering på parkeringspladserne ude foran en café og/eller restauration, stilles der krav om, at café- eller restaurationsejeren opstiller en afspærring omkring udeserveringsområdet. Denne afspærring skal både kunne informere omkring parkeringsforbuddet mandag til fredag i tidsrummet kl. 09.00-17.00 i forsøgsperioden samt fungere som en robust afspærring omkring udeserveringen. Ansøgeren har selv ansvaret for at designe og finansiere afspærringerne, herunder at påføre den rette skiltning om parkeringsforbuddet mandag til fredag kl. 09.00 -17.00. En beskrivelse og tegning af afspærringen skal indsendes sammen med ansøgningen. Minimumskravene til afspærringen er som følger:

 • Afspærringen skal som helhed have et æstetisk præg, som er i overensstemmelse og samspil med omgivelserne.
 • I hver ende af udeserveringsområdet skal der være en robust afspærring – som eksempelvis en plantekasse eller lignende med dimensionerne 240 cm lang x 50 cm bred x 50–80 cm høj.
 • Afspærringerne skal veje omkring 500 kg og ikke kunne løftes eller flyttes ved håndkraft af to mand.
 • Hver af disse to afspærringer skal påføres den korrekte skiltning bestående af:
 1.  Et O45 skilt placeret 80 – 100 cm. fra jorden. O45 er som regel 150 – 200 cm langt og 30-40 cm højt med reflekterende rød/hvide streger på.
 2. Et C61 skilt med et underskilt, hvor der står ”Mandag til Fredag 09.00 – 17.00”
 3. Skiltningen skal vende ud mod vejen og i retningen væk fra de ansøgte parkeringspladser i begge ender.
 4. Skiltningen kan købes eller lejes hos en række firmaer.

 

Området af udeserveringen, der ligger ud til vejen, skal også afspærres. Kravene til denne afspærring er:

 • Den skal kunne stilles dagligt frem kl. 09.00 og flyttes igen kl. 17.00.
 • Den skal række fra ende til ende i det afspærrede område.
 • Den skal være minimum 80-100 cm høj.
 • Den skal bestå af et hårdt/bastant materiale hele vejen.

 

Formålet med den bastante afspærring i begge sider af parkeringspladserne er at beskytte gæsterne på udeserveringsarealet fra de parkerede/parkerende biler. De bastante afspærringer i hver ende skal ikke kunne flyttes og står der alle døgnets timer. Formålet med den aflange afspærring ud mod gaden er til gengæld, overfor gæsterne, at markere hvortil opholdsarealet går. Denne skal flyttes frem og tilbage hver dag, så bilerne kan benytte parkeringspladserne fra kl. 17.00.

Hvis det ikke er muligt at have denne afspærring stående i restaurationen om natten, så anbefales det at lave en aftale med gården om placering af afspærringen, da den ikke må stå på gaden i aften- og nattetimerne. 

Se illustration af afspærring

Sådan søger du

Din ansøgning skal indeholde:

 • Virksomhedsnavn
 • Kontaktoplysninger
 • CVR
 • Antal ansøgte parkeringspladser
 • Placering af de ansøgte parkeringspladser
 • Beskrivelse af hvad pladserne skal benyttes til
 • Retvisende skitser over afspærringens udformning og design

                                                                                        

Ansøgningen skal sendes via vores digitale ansøgningsportaler. 

Ved udeservering skal du ansøge her på hjemmesiden. Husk at notere, at I ønsker at deltage i forsøget om fleksible parkeringspladser. 

Ved andre bylivsaktiviteter skal du ansøge som et arrangement her på hjemmesiden.