Fire nattevagter til nystartet natfunktion på Botilbuddet Robert Jacobsens Vej

Vi søger i forbindelse med kommende udvidelse samt flytning af botilbuddet  fire nattevagter til Botilbuddet Robert Jacobsens Vej, Amager. Lige nu har botilbuddet adresse på Granvej i Bagsværd, men indflytning i nyindrettede lokaler er planlagt til den 1. september 2017.

Tilbuddet har for nuværende ikke egne nattevagter, der er derfor tale om en nyetablering af natfunktion i tilbuddet.

Botilbuddet er en del af Socialforvaltningen, Borgercenter Voksne, Center Amager. Målgruppen er voksne borgere med psykiske lidelser. Borgerne er i længerevarende botilbud efter SL § 108 og har en aldersmæssig spredning fra 30 til 60 år. Vi støtter borgerne gennem en psykosocial rehabiliterende indsats, hvor borgerens drømme og ønsker om det gode liv er i fokus for tilrettelæggelsen af indsatsen. Indsatsen omfatter endvidere en bred variation af pædagogiske opgaver samt pleje og omsorgsopgaver alt afhængig af den enkelte beboers behov. Dokumentation af indsatsen er en vigtig del af arbejdet.

Med flytningen sker en tilgang af borgere, fra de nuværende 21 til 50. Tilsvarende udvides medarbejderstaben fra 12 til ca. 30.

Nattevagtsfunktionen er med virkning fra 1/9, dog forventes det, at du kan starte den 15/8, og indgå i dag/aftentjeneste mhp. grundig introduktion inden flytningen den 1/9.

Tiltrædelse: 15. august 2017
Ansøgningsfrist: 12. juni 2017
Ansættelsessamtaler forventes afholdt: i uge 25

Stillingen er på 56 timer hver anden uge i ulige uger. 7 nætters arbejde og 7 dages fri. Det forventes at du deltager i personalemøde med den øvrige personalegruppe hv. 6.uge. I er to i hver nattevagt, og der køres i faste nattevagtshold.

Nattevagtens funktionen består af, at varetage faste og akutte sundhedsfaglige og pædagogiske opgaver i løbet af natten. Der er tale om en vågen nattevagtsfunktion.

Nattevagternes overordnede opgaver er, at bidrage til den enkelte beboers udviklingsmål og støtte op om kontaktpersonernes indsats.

Vi forventer, at du

 • I nattetimerne har lyst til, og gerne erfaring med, at arbejde med borgere med psykiatriske udfordringer, herunder også borgere med behov for somatisk støtte
 • er uddannet social- og sundhedsassistent, sygeplejerske, pædagog eller ergoterapeut
 • rent helbredsmæssigt kan arbejde om natten, og har energi til at varetage både planlagte og akut opståede opgaver
 • dokumenterer din faglige indsats i CSC social og bruger denne til effektmåling og udvikling
 • er omstillingsparat og modtagelig for forandring, fysisk og psykisk robust samt stabil
 • har gode samarbejdsevner, og kan lide at arbejde tæt sammen din faste makker.

Center Amager tilbyder

 • Et struktureret og grundigt introduktionsforløb
 • Et godt arbejds- og læringsmiljø
 • En engageret og tværfaglig personalegruppe
 • Løbende kompetenceudvikling med høj prioritering af kurser og uddannelse
 • Et botilbud, hvor godt psykisk arbejdsmiljø, samarbejde, medindflydelse, faglige ambitioner og engagement er grundlæggende værdier og mål
 • En beboergruppe, som giver mulighed for at øge viden og kompetence indenfor socialpsykiatrien.

Interesseret?
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte botilbudsleder Luise Marie Bak på 4049 3250.

Om Center Amager
Center Amager er et socialpsykiatrisk bocenter, som tilbyder midlertidige eller længerevarende botilbud i henhold til Servicelovens §107 og §108.

Centrets målgruppe er borgere, der på grund af betydeligt og langvarigt nedsat psykisk funktionsevne, har behov for omfattende hjælp til almindelige dagligdags funktioner. Vi arbejder for at skabe individuelle rammer omkring et aktivt og værdifuldt liv. Vi tror på, at alle har evnen til at udvikle sig, hvis vi tager udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker.

Center Amager har ca.260 fastansatte medarbejdere med sundhedsfaglige eller pædagogiske grunduddannelser. Centret er organiseret i syv decentrale boenheder på Amager og i Bagsværd, og i hjemmevejledningen, som yder hjælp efter Servicelovens § 85 til borgere i eget hjem. Endvidere har Center Amager et stort moderniseret aktivitetsområde med cafeen Kompasset og motionsfaciliteter. Du vil i din ansættelse kunne være tjenestegørende på alle botilbud i centret.

Vi vægter medarbejdernes trivsel og sundhed højt. Vi har blandt andet en god frokostkantine, en personaleforening samt mulighed for egen træning i vores motionsrum. Vi prioriterer medarbejdernes faglige udvikling, blandt andet ved løbende tilbud om supervision og muligheden for relevant efteruddannelse. Endvidere er det af Center Amagers MED udvalg besluttet, at vi fra 1. januar 2014 er en arbejdsplads med røgfri arbejdstid.

Værdigrundlag, stillings- og funktionsbeskrivelse og yderligere information kan findes på vores hjemmeside www.centeramager.kk.dk.

Center Amager anvender referencetagning som en del af rekrutteringsprocessen.

Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 12. juni 2017 – vedlæg din ansøgningen cv og uddannelsesbevis

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.