Ledig under 30 år

Du hører til i Jobcenter København – Ungecentret

Men hvis du er akademiker med en lang videregående uddannelse, som kan modtage dagpenge, hører du til i Karrierecentret i Jobcenter København 

Ledig over 30 år

Hvis du er ledig og over 30 år, hører du til i en af vores underafdelinger i Jobcenter København:

Har du en lang videregående uddannelse og kan modtage dagpenge 
- hører du til i Karrierecentret

Er du medlem af en a-kasse, og kan modtage dagpenge (uden lang videregående uddannelse) 
- hører du til i Dagpengehuset

Modtager du kontanthjælp eller sygedagpenge (uanset uddannelsesniveau)
- hører du til i Jobcenter København - Arbejdsmarkedscentret

Har du svært ved at passe et arbejde
Hvis Arbejdsmarkedscentret vurderer, at du ikke umiddelbart kan varetage et job, så bliver du henvist til Jobcenter København - Center for Jobindsats

Ledig og sygemeldt

Hvis du bliver syg, mens du er ledig, skal du henvende dig i det jobcenter, du allerede er tilknyttet.

Læs mere om, hvordan du melder dig syg

Hvis du er medlem af en a-kasse og er sygemeldt i mere end 8 uger, så bliver du tilknyttet vores Center for Arbejdsfastholdelse

 

Sygemeldt fra arbejde

Hvis du er i arbejde og bliver sygemeldt, så hører du til i Jobcenter København - Center for Arbejdsfastholdelse

Udenlandsk statsborger - der har været i Danmark i mindre end 3 år

Du hører til i Jobcenter Integration