Filmoptagelser på kirkegårde

Kirkegårde

Der gælder særlige regler for filmoptagelser på kommunens kirkegårde. 

Du skal regne med, at der kan gå op til 10 arbejdsdage, før du får svar på din ansøgning.

Du skal filme eller fotografere inden for kirkegårdenes åbningstid, som er fra kl. 7-19 i perioden oktober til marts og fra kl. 7-22 i perioden april til september. Du kan ikke få tilladelse til at filme på helligdage eller søndage af hensyn til gravstedsejerne.

Dette giver vi ikke tilladelse til 

 • nøgenhed
 • vold, blod, våben
 • udpræget respektløshed

Priser 
Hvis dine optagelser varer hele dagen, skal der være en kirkegårdsbetjent til stede på din regning. Timeprisen er 496 kr.
Hvis dine optagelser skal indeholde gravning og tilkastning af en grav, skal det gøres af kirkegårdens personale på din regning. Det koster 5.644 kr.
Hvis dine optagelser skal foregå i et kapel, skal du betale leje. Du skal regne med at skulle bruge minimum en halv time til at rydde kapellet igen, når du er færdig. Leje af et kapel koster 1.243 kr. pr. halve time på hverdage.
Alle priser er inkl. moms og gældende for 2018.

Når du har fået tilladelse 
Når du har fået tilladelse til at filme, gælder følgende betingelser:

 • du skal huske, at du er på en kirkegård eller et krematorium og vise hensyn til andre besøgende eller pårørende
  gravsteder må ikke bruges som hovedmotiv, uden familiernes tilladelse. Vi oplyser ikke navne og adresser på familiernes kontaktpersoner, men vi kan skrive til dem for dig
 • du må ikke forstyrre kirkegårdshandlinger, som begravelser og urnenedsættelser. Hvis dine aktiviteter og en kirkegårdshandling kommer i vejen for hinanden, så har kirkegårdshandlingen første ret
 • i krematoriet må du ikke filme kister og dekorationer som hovedmotiv
 • i krematoriet må du ikke forstyrre personalet, mens de arbejder
 • du må ikke filme personale, som ikke ønsker det
 • du skal følge eventuelle anvisninger fra personale

Bemærk: Københavns Kommune driver Assistens, Bispebjerg, Brønshøj, Sundby og Vestre Kirkegårde samt Bispebjerg og Sundby Krematorier. Ovennævnte retningslinjer gælder kun disse kirkegårde og krematorier.

Afspærring af vejareal

Ved brug af afspærringsmateriel - typisk standsningsforbud - skal dette opsættes min. 24 timer før arbejdets opstart. Vi har udarbejdet nogle generelle afspærringsplaner, som du kan finde, og muligvis bruge på erhvervsportal.kk.dk. Hvis de ikke passer til opgaven skal du selv udarbejde en ny afspærringsplan.

I forbindelse med opsætning af standsning- og parkering forbudt materiel, skal registreringsnumre på biler som allerede holder på stedet noteres og indsendes til Københavns Politi. Skulle enkelte af disse biler stadig holde parkeret ved arbejdets opstart er ejeren/føreren af køretøjet uden skyld. Er andre køretøjer kommet til, som dermed har ignoreret eller overset standsningsforbuddet, kan politiet assistere med, at få fat i ejerne af køretøjer, som holder akut i vejen.

Center for Trafik og Byliv gør opmærksom på, at der kun kan reserveres vejareal til produktionskøretøjer, som er godkendt til erhvervsmæssigt formål, samt biler der er nødvendige for produktionen. Der kan ikke reserveres vejareal til privat personparkering.