Hurtigt overblik

Afsluttet og historisk statistik

Definitioner

Biografer i Københavns Kommune

Statistikken omfatter spillefilm, som har været vist ved offentlige forestillinger i Danmark. Lukkede forestillinger samt forestillinger i forbindelse med filmfestivaler indgår ikke i statistikken.

Teatre i Region Hovedstaden

Statistikkens formål er at belyse aktiviteten ved de professionelle teatre. Statistikken belyser antallet af produktioner, opførelser og tilskuere ved de statsstøttede såvel som ikke-statsstøttede teatre. Populationen opdeles således i statsstøttede og ikke-statsstøttede professionelle teatre.  Statsstøttede teatre omfatter de teatre, der får støtte efter teaterloven. Oplysninger om, hvilke teatre, der i en sæson har modtaget støtte, meddeles Danmarks Statistik årligt af Kulturstyrelsen. Ikke-statsstøttede teatre omfatter de teatre, der ikke har modtaget støtte efter teaterloven, men som har modtaget støtte igennem den såkaldte refusionsordning. Kunstrådet afgør, om et teater opfylder betingelserne herfor. Populationen omfatter derudover andre ikke-statsstøttede professionelle teatre. 

Kilde: Danmarks Statistik

Andre statistikkilder