Information om de forskellige tilladelser

Tilladelse fra kommunen

For at få tilladelse til at afholde et arrangement på en af Københavns Kommunes pladser, veje eller parker skal du ansøge om lov til at bruge arealet. Arrangementet skal være åbent for offentligheden og af almen interesse. Du kan derfor ikke låne pladser, veje eller parker til ren kommerciel brug eller private arrangementer. 

Vær opmærksom på, at de mest populære steder ofte er reserveret langt ud i fremtiden. Du får automatisk en mail som kvittering på, at din ansøgning er modtaget. Selve tilladelsen til arrangementet sendes digitalt, når sagsbehandlingen er færdig.

Tilladelse fra politiet

Vær opmærksom på, at du altid skal søge om tilladelse hos politiet.

Udfyld Politiets elektroniske ansøgningsformular om tilladelse til arrangementer og send på mail til kbh-tilladelser@politi.dk

Du kan kontakte Politiets Tilladelsessektion på mail: kbh-tilladelser@politi.dk for at få uddybende vejledning om de nødvendige tilladelser.

Tilladelse til opsætning af telte, scener mm.

Skal du opsætte midlertidige konstruktioner som fx telte, scener eller tribuner kan det i nogle tilfælde kræve en byggetilladelse.

Bliv klogere på, hvorvidt din konstruktion kræver en byggetilladelse eller ej, og hvordan du søger på Byggetilladelse ved arrangementer.

Tilladelse til salg af alkohol og fødevarer

Alkohol:

Du skal have en tilladelse fra Politiet, hvis du vil sælge alkohol til dit arrangement. Du kan enten søge om permanent tilladelse til din virksomhed eller forening eller indhente en lejlighedstilladelse.

Udfyld Politiets ansøgning om alkoholbevilling og send den til kbh-bevilling@politi.dk

Du kan få yderligere information og vejledning hos Politiet på mail: kbh-tilladelser@politi.dk eller tlf. 35 21 28 98

Mad og fødevarer:

Hvis dit salg er under Fødevarestyrelsens bagatelgrænse, behøver du ingen særlig tilladelse til at sælge mad eller fødevarer til et arrangement. Du skal dog altid have tilladelse fra kommunen til at sælge fødevarer som en del af din arrangementstilladelse. Du har også stadig ansvaret for, at aftagerne af din mad ikke bliver syge af den, og derfor skal du overholde de hygiejneregler, der findes.

Fødevarestyrelsens hjemmeside kan du læse mere om, hvornår salg af fødevarer er under bagatelgrænsen, og hvilke regler du skal følge, selvom din virksomhed er under bagatelgrænsen.

Har du brug for flere oplysninger kan du kontakte Fødevarestyrelsen.

Tilladelse til afspærring af veje og omlægning af trafik

Du skal altid have tilladelse, hvis du vil afspærre gader eller pladser. Du skal derfor udarbejde en målfast afspærringsplan med færdselstavler og andet udstyr påtegnet, som skal godkendes i Vejforvaltningen. Afspærringsplanen skal uploades i den samlede arrangementsansøgning til kommunen.

Se eksempel på en afspærringsplan.

Du skal altid have et professionelt firma til at opstille afspærrings-materiel og skilte. Du kan få et tilbud på afspærringsmateriel ved at kontakte den kommunale entreprenør Strømmen på rekvisitioner@tmf.kk.dk.

Ved større arrangementer, som har stor indflydelse på trafikken i et større område, skal du også udarbejde en trafikafviklingsplan. Trafikafviklingsplanen skal vise de infotavler, som oplyser om arrangementet langt fra selve det afspærrede område. Formålet med infotavlerne er, at trafikanterne kan finde alternative ruter, så trafikproblemer undgås ved området for arrangementet. Trafikafviklingsplanen skal uploades i den samlede arrangementsansøgning til kommunen.

Parkeringsdispensation

Parkering er forbudt i parker samt på torve og pladser.

Du kan i særlige tilfælde få en parkeringstilladelse, hvis det er nødvendigt for afholdelsen af dit arrangement. Eksempelvis en kølevogn til salg af madvarer. Tilladelsen udfyldes i den samlede arrangementsansøgning til kommunen.

Særlig dispensation

Hvis du vil afholde dit arrangement på et fredet areal eller i en fredet bygning, kan det i nogle tilfælde kræve en special tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.
Afholdes dit arrangement på et fredet areal, skal du søge dispensation ved at udfylde dispensation til ændring af beskyttede fortidsminder.

Foregår dit arrangement i en fredet bygning, skal du udfylde Slots- og Kulturstyrelsens byggeansøgningsformular.

Tilladelse til kræmmermarked med salg af nye varer

Skal du holde kræmmermarked med salg af nye varer/genstande, skal du altid søge tilladelse hos Erhvervsstyrelsen.