FAQ ved ophør af privat børnepasning

Hvordan udregner jeg betaling til den private børnepasser, når ophør ikke sker i slutningen af en måned?

Forælder og børnepasser aftaler indbyrdes, hvordan udregningen skal foregå. De fleste lægger sig dog op af, hvordan Københavns Kommune udregner tilskuddets størrelse. Her fastsættes tilskuddet efter antal kalenderdage i den pågældende måned. 

Eksempel:

Den private børnepasser modtager månedligt kr. 10.007 og skal nu betales for en periode, der går fra d. 1. til og med d. 20. i april måned, der har 30 kalenderdage. Børnepasser betales for 20 dage og udregningen kan da se således ud:

10.007 x 20 = 6.671 kr. til udbetaling til børnepasser
  30