Spørgsmål og svar

Hvad koster det at bygge en skole?

Prisen på en skole afhænger af antallet af årgange (skolespor). Dvs. hvor mange børn skolen skal kunne rumme. I gennemsnit forventes en skole med 3 spor at koste godt 330 mio. kr. inkl. uforudsete udgifter.

Hvor lang tid tager det at bygge en skole?

En skole tager 1-2 år at planlægge og 3-4 år at opføre. Samlet set tager det altså ca. 5 år fra planlægningen igangsættes til en ny skole kan tages i brug. Inden planlægningsfasen kan igangsættes, skal der være afklaring af grund og lokalplan.

Hvad koster det at bygge en daginstitution?

Det koster i gennemsnit 5,25 mio. kr. pr. børnegruppe at bygge en daginstitution. En gruppe svarer til enten 12 vuggestuebørn eller 22 børnehavebørn.

Hvorfor tager byggesagerne så lang tid?

Opførelsen af en skole eller en institution skal leve op til mange forskellige krav. For eksempel skal vi overholde folkeskolereformens forskellige principper og tage højde for krav om sikkerhed og sundhed for børnene.

Samtidig er København efterhånden så tæt udbygget, at det kan være svært at finde egnede byggegrunde. Og de byggemuligheder, vi finder, skal nogle gange tage højde for fx fritidsaktiviteter, grønne områder og parkering samt understøtte byliv i kvarteret. Andre gange kan det være nødvendigt at forhandle køb af en helt ny grund at bygge på. Det tager tid i planlægningsfasen at afveje alle disse forskellige hensyn, ligesom vi også altid inddrager de kommende brugere af bygningen.
I selve anlægsfasen bliver bygningen tegnet, og i nogle tilfælde skal der udarbejdes en lokalplan. Når projektet er tegnet helt ned i detaljen, og der er givet byggetilladelse, skal der udpeges entreprenører, og selve byggeriet kan gå i gang. Til sidst skal bygningen klargøres til indflytning, eventuelle mangler skal udbedres, og skolen eller institutionen skal indrette sig med alt deres nye inventar.

Hvordan beslutter kommunen, hvor der skal bygges?

Når vi bygger, tager vi hensyn til, at der i nogle dele af byen er større efterspørgsel end i andre bydele. Og vi bestræber os naturligvis på, at etablere flest pladser i de områder, hvor der er størst efterspørgsel. Men vi ser også på byen som helhed. På daginstitutionsområdet skal kommunen fx kunne tilbyde en daginstitutionsplads i en radius inden for 4 km fra barnets bopæl. Derfor er der ikke nødvendigvis behov for at opføre nye institutionspladser på eksempelvis Islands Brygge, hvis der ligger daginstitutioner på den anden side af Langebro, som har plads til flere børn.