Jeg har fået mail om forlængelse i 2015-16 - hvad gør jeg?

Du skal åbne det vedhæftede excelark og notere hvilke tider, I ønsker at beholde eller afmelde i sæson 2015-16.

Bemærk at det kun er muligt at få samme eller mindre tid.

- Sæt kryds i kolonnen "Behold", hvis I vil beholde tiderne som de har været i sæson 2014-15

- Sæt kryds i kolonnen "Afmeld", hvis der er en af tiderne, I ikke har brug for i sæson 2015-16

- Hvis sæsonen er kortere i 2015-16, end den var i sæson 2014-15, angiv da den nye sæsonstartsdato og/eller slutdato i kolonnerne "Ny startdato" og "Ny slutdato"

- Hvis træningstiderne er kortere i sæson 2015-16, end i sæson 2014-15, angiv da den nye træningsstarttid og/eller sluttid i kolonnerne "Ny starttid" og "Ny sluttid"

- Gem excelarket på din computer

- Besvar den fremsendte mail fra book@kff.kk.dk uden at ændre emnefeltet

- Vedhæft det gemte excelarket

- Send mailen

 

Hvad med bookinger på idrætsanlæg og i kulturhuse?

Det er kun bookinger på skolers idrætsfaciliteter og svømmehaller, der er omfattet af bekræftelserne.

I vil derfor ikke modtage oversigt med bookinger på idrætsanlæg til bekræftelse. Bookinger på idrætsanlæg forlænges automatisk og I vil modtage opdaterede bookingbeviser.

Vi vil gerne have mere tid i sæson 2015-16

Ønsker om mere tid, længere sæson, anden ugedag eller lokale henvises til søgning af resttider for sæson 2015-16.

Der forventes at blive åbnet for søgning af resttider for indendørsfaciliteter i sæson 2015-16 medio juni, når alle bookinger er forlænget.

Hvad med bookinger i klasse- og faglokaler?

Alle bookinger i klasse- og faglokaler er automatisk blevet forlænget i sæson 2015-16. Disse fremgår af vis bookinger på www.interbook.kk.dk.

Hvornår kan der søges resttider?

Der forventes at blive åbnet for søgning af resttider for indendørsfaciliteter i sæson 2015-16 medio juni, når alle bookinger er forlænget.

Forlænges vores tider på udendørsfaciliteter også?

Nej.

Næste ansøgningsfrist for tider på udendørsfaciliteter er 1. september.

Se mere om ansøgningsfrister.

Hvad sker der, hvis vi ikke svarer på mailen om forlængelse?

Hører vi ikke fra jer inden fristen, vil jeres bookinger ikke blive forlænget.

Hvis I senere ønsker de samme tider, skal tiderne søges som resttider når disse frigives.

Hvorfor fremgår mine tider for 2015-16 ikke af interbook?

Når processen med bookingforlængelser på inderndørsfaciliteter er afsluttet, vil foreninger få tilsendt en bookingbesked for tiderne i sæson 2015-16. Herefter vil tiderne fremgå af "vis bookinger" på interbook.kk.dk. Processen forventes afsluttet medio juni 2015.