Januar

Februar

Marts

Jakob Næsager - Affaldsgebyrer for 2011 1. marts 2011

Lars Berg Dueholm - Amager Fælled 2. marts 2011

Karin Storgaard - Erstatningspladser på Vennemindevej 2. marts 2011

Jakob Næsager - Cyklisters sikkerhed i krydset Njalsgade-Thorshavnsgade 2. marts 2011

Lars Berg Dueholm - Nyt bygningsværk på Kay Fiskers Plads 3. marts 2011

Jakob Næsager - Refshalevej 3. marts 2011

Christianshavns Lokaludvalg - Multihal-byggeriet på Christianshavn 3. marts 2011

Jakob Næsager - Ladestandere og elbiler 8. marts 2011

Brigitta v. Rick - Vindmøller i Nordhavn 8. marts 2011

Morten Kabell - Udgifter til broforbindelse over Christianshavns Kanal og Trangraven 10. marts 2011

Karin Storgaard - Status for ladestandere til elbiler 14. marts 2011

Christianshavns Lokaludvalg - Cirkelbroen 14. marts 2011

Borgmester Pia Allerslev - Differentieret graffitibekæmpelse 14. marts 2011

Lars Weiss - Bilejerskab på Christiania 15. marts 2011

Lars Berg Dueholm - Oversigt over forvaltningens udbud på driftsområdet 15. marts 2011

Lars Berg Dueholm - Bannere på Axelborg 15. marts 2011

Karin Storgaard - Brug af konsulentudgifter i TMF 2010 17. marts 2011

Jakob Næsager - Cykeltaxi 18. marts 2011

Karin Storgaard - Cykelbaner på Vennemindevej 21. marts 2011

Jakob Næsager - Priser på byrumsinventar 21. marts 2011

Karin Storgaard og Jakob Næsager - Betjening af busslusen på Holmen 22. marts 2011

Lars Berg Dueholm - TMFs udbud på driftsområdet 23. marts 2011

Jakob Næsager - Fortov på Finlandsgade 23. marts 2011

Peter Thiele - Levende reklamer 29. marts 2011

Lars Berg Dueholm - Ombygning af Vester Voldgade, svingforbud 29. marts 2011

Lars Berg Dueholm - Fjernelse af graffiti på skulptur ved DR-Byen 29. marts 2011

Karin Storgaard - Kommunens fortovsrenhold 29. marts 2011

Jakob Næsager - Ring 2 og redningskøretøjer 29. marts 2011

Jakob Næsager - Handicap-parkeringspladser ved nybyggeri 29. marts 2011

Indre By Lokaludvalg - Forholdene i Gothersgade Adelgade-området 29. marts 2011

Borgmester Ninna Thomsen - Levende reklamer 29. marts 2011

April

Jakob Næsager - Flerårig tilladelse til arrangement i Fælledparken den 1. maj 1. april 2011

Karin Storgaard - Beredskabsniveauer, retningslinjer og udkaldsstrategier - Vintertjenesten 4. april 2011

Jakob Næsager - Etablering af lastbilforbud på Hovmestervej 4. april 2011

Jakob Næsager - Billetautomaternes møntindkast virker4. april 2011

Jakob Næsager - Giv et praj 5. april 2011

Pia Allerslev - Måger i Enghaveparken 6. april 2011

Peter Thiele - Blågårdsgade, Baggesensgade 6. april 2011

Morten Kabell - Trafiksikkerhed i Blågårdsgade, Baggesensgade 6. april 2011

Morten Kabell - Opfølgning på spørgsmål om pris for 1 km cykelsti 6. april 2011

Mette Reissmann - Lov om valgplakater 6. april 2011

Karin Storgaard - Parkeringsforhold omkring Rysensteensgade 6. april 2011

Jakob Næsager - Ejendommen Borgergade 9-11 6. april 2011

Jakob Næsager - Ejendommen Adelgade 10 6. april 2011

Jakob Næsager - Byggetomt Amagerbrogade 132 6. april 2011

Joan Røge, Kongens Enghave Lokaludvalg - Fortov på Wagnersvej 8. april 2011

Mette Reissmann - Anvendelsen af midler til vinterbadefaciliteter - 12. april 2011

Jakob Næsager - Giv et praj 12. april 2011

Lars Berg Dueholm - Liva II - 18. april 2011

Morten Kabell - Liva II - 18. april 2011

Lars Berg Dueholm - Bannerreklamer - 26. april 2011

Lars Berg Dueholm - Fjernelse af graffiti på monument ved DR-byen - 26. april 2011

Morten Kabell - Forureningen under Den Hvide Kødby - 28. april 2011

Karin Storgaard - Dobbeltrettede cykelstier på Lyngbyvej - 28. april 2011

Indre By Lokaludvalg, Bent Lohmann - Forslag til midlertidige byrum i Indre By - 29. april 2011

Jakob Næsager - Skråparkering i Valby - 29. april 2011

Maj

Juni

Indre By Lokaludvalg - Lokalplanforslag for Rådhuspladsen - 1. juni 2011

Jakob Næsager - Boliger på Islands Brygge - 6. juni 2011

Lars Berg Dueholm - Banner i Gyldenløvesgade - 7. juni 2011

Bo Normander - Procentvis forøgelse af antal p-pladser ved overgang til skråparkering - 9. juni 2011

Karin Storgaard - Ledningsomlægninger i Svanevænget - 9. juni 2011

Lars Berg Dueholm - Orientering om bygningsværk på Kay Fiskers Plads - 9. juni 2011

Morten Kabell - Forurening på Halmtorvet - 9. juni 2011

Peter Thiele - Cykelsuperstier - 9. juni 2011

Lars Weiss - Kollegiehus i København - 14. juni 2011

Jakob Næsager - Fodgængerovergang i krydset Amager Strandvej, Hedegaardsvej - 15. juni 2011

Karin Storgaard - Trafikkaos i København ifm. med ændret trafik - 15. juni 2011

Lars Berg Dueholm - Ombygning af Vester Voldgade, svingforbud - 15. juni 2011

Peter Thiele - Graffiti på murene omkring Assistens Kirkegård - 15. juni 2011

Jakob Næsager - VM i landevejscykling, mulighed for kørsel fra Amager til Sjælland - 16. juni 2011

Karin Storgaard - Sætningsskader mv. på Svanevænget - 16. juni 2011

Karin Storgaard og Peter Thiele - Erhvervaffaldsgebyrer - 16. juni 2011

Lars Weiss - Enghave Plads, drøftelsessag på TMU - 17. juni 2011

Jakob Næsager - Ubebygget grund i Telemarksgade - 20. juni 2011

Jakob Næsager - Skråparkering på Kornblomstvej, Brigadevej og Lerforssgade - 20. juni 2011

Lars Berg Dueholm - Graffiti ved DR-Byen - 20. juni 2011

Morten Kabell - Affaldshåndtering Torvegade og Wildersgade - 20. juni 2011

Karin Storgaard - ITS-løsninger til styring af cykliststrømme - 22. juni 2011

Peter Thiele - Etablering af broer over vejene i Sydhavnen - 22. juni 2011

Amager Vest Lokaludvalg, Lars Rimfalk Jensen - Fortov i Finlandsgade - 23. juni 2011

Lars Berg Dueholm - Orientering om bygningsværk på Kay Fiskers Plads - 23. juni 2011

Lars Berg Dueholm - Liva II, anvendelse til advokatkontor - 24. juni 2011

Borgmester Pia Allerslev - Transformerstation ved Amager Strand Park - 27. juni 2011

Lars Berg Dueholm - Vejarbejde i Vester Voldgade - 28. juni 2011

Juli

August

September

Oktober

Jakob Næsager - Udgifter til Cykel-VM - 3. oktober 2011

Karin Storgaard - Sikkerhedsproblemer på cykelstier ved Søpassagen - 6. oktober 2011

Flemming Hansen - Sørutens udmunding ved Sankt Hans Gade - 6. oktober 2011

Borgmester Pia Allerslev - Redegørelse for erhvervsaffaldsgebyret - 6. oktober 2011

Jakob Næsager - Spørgsmål om flere cigaretskod i gadebilledet - 6. oktober 2011

Jakob Næsager - Parkering på Tomsgårdsvej - 7. oktober 2011

Karin Storgaard - Kartoffelrækkerne - 12. oktober 2011

Jens Kjær Christensen - Amager Bakker - 12. oktober 2011

Jakob Næsager - El-ladestandere i Ørestad - 12. oktober 2011

Jakob Næsager - Cykelbutlerordningen - 12. oktober 2011

Morten Kabell - Legeplads Under Elmene - 13. oktober 2011

Indre By Lokaludvalg - Containervæg på Rådhuspladsen - 13. oktober 2011

Karin Storgaard - Lav belægningsprocent skyldes færre biler i området - 13. oktober 2011

Lars Berg Dueholm - The Dubliner - 14. oktober 2011

Jakob Næsager - Kriterier for sammenlægning af lejligheder - 14. oktober 2011

Katrina Feilberg - Parkeringsforhold i Omøgade - 18. oktober 2011

Finn Rudaizky - Oversigt over Teknik- og Miljøforvaltningens puljer - 19. oktober 2011

Jakob Næsager - Busprojektet på Frederikssundsvej - 24. oktober 2011

Jakob Næsager - Uslået græs bl.a. i Vigerslevparken - 25. oktober 2011

Indre By Lokaludvalg - Scalagrunden - 25. oktober 2011

Nørrebro Lokaludvalg - Tagensvej, trafiksituationen nu og fremover - 28. oktober 2011

Morten Kabell - Granit i Købmagergade - 28. oktober 2011

November

Lars Berg Dueholm - Ovenlysvinduer på Frederikssundsvej 179 B - 1. november 2011

Lars Berg Dueholm - The Dubliner, Amagertorv 5 - 1. november 2011

Jakob Næsager - Renovering af Sjællandsbroen - 2. november 2011

Indre By Lokaludvalg - Natklubber omkring Gråbrødre Torv - 2. november 2011

Kongens Enghave Lokaludvalg - Opfølgning på møde med lokaludvalgsformænd om budget 2012 - 2. november 2011

Jakob Næsager - Istandsættelser af byens legepladser - 2. november 2011

Karin Storgaard - Skader efter skybrud i Ryvangskvarteret - 2. november 2011

Lars Berg Dueholm - Skøjtebane på Kongens Nytorv - 2. november 2011

Indre By Lokaludvalg - Om Krystalgade og Nansensgade-Vendersgade - 4. november 2011

Jakob Næsager - Fodhvilere - 4. november 2011

Jakob Næsager - Forespørgsel om julemarked - 4. november 2011

Christianshavns Lokaludvalg - Placering af toiletbygning på Christianshavns Torv - 4. november 2011

Mette Reissmann - Lukning af Mosestykket - 9. november 2011

Lars Berg Dueholm - Belysning af skulpturen Kærlighedsøen - 11. november 2011

Jakob Næsager - Administrationsgebyr for erhvervsaffald - 14. november 2011

Allan Ahmad - Den Hvide Kødby, Kødboderne 3, natklub og restauration - 14. november 2011

Iben Wiene Rathje - De bemandede legepladser i København - 14. november 2011

Indre By Lokaludvalg - Gaderummet som scene for kulturelle events - 16. november 2011

Jakob Næsager - Servicebusstoppesteder - 16. november 2011

Iben Wiene Rathje - Motionscykler på Rådhuspladsen under COP15 - 16. november 2011

Karin Storgaard - Badevandskvalitet - Udledning af spildevand - 18. november 2011

Karin Storgaard - Støj fra holdende lokomotiver ved Østerport - 18. november 2011

Karin Storgaard - Borgermøde i Nordhavn - 18. november 2011

Jakob Næsager - Renholdelsen i København - 21. november 2011

Jakob Næsager - Gåtur på Refshalevej - 25. november 2011

Karin Storgaard - Borgmesterbil og nedlæggelse af bemandede legepladser og toiletter - 30. november 2011

Jakob Næsager - Etablering af brusenicher - 30. november 2011

Christianshavns Lokaludvalg - Den bemandede legeplads på Christianshavns Vold - 30. november 2011

December

Jesper Christensen - Tingbjerg Kollegiet - 2. december 2011

Karin Storgaard - Dobbeltrettet cykelsti ved Ryparken Station - 2. december 2011

Lars Berg Dueholm - Krav til gravningsretableringer i Københavns Kommune - 2. december 2011

Svar 5. december 2011 til Bo Normander - Busfremkommelighed på Nørrebrogade

Svar 5. december 2011 til Finn Rudaizky - Gårdsanering Mosendalsgård

Borgmester Mikkel Warming - De Frie Fugles skurvogn ved Nordhavn Station - 5. december 2011

Birger Pedersen, Islands Brygges Lokalråd - Den bemandede legeplads i Gunløgsgade - 5. december 2011

Jakob Næsager - Parkeringskontrollen på Refshalevej - 5. december 2011

Kongens Enghave Lokaludvalg - Broforbindelsen over Scandigade-Vasbygade - 5. december 2011

Svar 9. december 2011 til Lars Berg Dueholm - Retningslinjer for udeservering

Svar 12. december 2011 til Lars Østergaard - VVM-undersøgelse af betalingsringen

Svar 12. december 2011 til Karin Storgaard - Oversvømmelse på Krøyers Plads ved skybrud

Svar 12. december 2011 til Karin Storgaard - Træplantninger

Svar 12. december 2011 til Cecilia Lonning - Ensretning af Randbølvej

Svar 12. december 2011 til Christianshavns Lokaludvalg - Fyrværkerisalg på Christianshavns Torv

Christianshavns Lokaludvalg - Ikke-lovlig bebyggelse på Refshalevej mv

Christianshavns Lokaludvalg - Pigtråd på Refshalevej ved Sømineområdet

Christianshavns Lokaludvalg - Renovering af Christianshavns Torv

Indre By Lokaludvalg - Bemandede off toiletter og legepladser - parkopsyn

Karin Storgaard - Gadebelysning i København og Middelfart

Karin Storgaard - Opsætning af toiletbygning på Christianshavns Torv

Morten Kabell - Granit Købmagergade

Transportmin Henrik Dam Kristensen - Fritagelse fra betalingsparkering for elbiler

Lars Østergaard - Occupy-lejren på Rådhuspladsen

Lars Weiss - Lejeaftale til Bispebjerg Boldklub

Karin Storgaard - Cykelsti nord for Ryparken Station

Jesper Christensen - Tingbjergkollegiet

Jakob Næsager - Renovering af gården i Sankt Hans Gade-karreen på Fælledvej

Jakob Næsager - Kommunens køb af fartmålere

Jakob Hougaard - Grøndalsvænge Allé

Iben Wiene Rathje - Støj fra bladblæser

Birthe Skaarup - Borgerhenvendelse om, hvad der skal til for at rejse en sag om Krimsvej-Planen