Overgangsfase

Mit barn står på venteliste til en specifik plads. Hvad sker der med min anciennitet, hvis jeg ikke har fået plads, når det nye system går i luften?

Du vil få glæde af din anciennitet, da vi i overgangen til det nye system, vil anvise ledige pladser, som vi gør i dag. Vi begynder fra toppen af ventelisterne og kontakter først det barn, som står nummer 1, så nummer 2 og så fremdeles.

Jo højere op på en venteliste man er til en given institution, jo større sandsynlighed for, at man kan få en plads der.

Inden vi går over til det nye system, vil vi så vidt muligt prøve at tømme ventelisterne. Det vil vi gøre ved at anvise pladserne længere ud i fremtiden, end vi gør i dag.

Et nyt anvisningssystem giver hverken flere pladser eller færre børn, så med det nye system vil der stadig være børn, som ikke får plads i visse ønskeinstitutioner, fordi de har meget lange ventelister.

Der vil også være børn, som får tilbudt en plads i deres ønskeinstitution, men med en startdato, som ligger langt fra deres behovsdato. 

Pladsanvisningen vil sørge for, at der ikke er børn, som står med et akut, udækket pasningsbehov, men Pladsanvisningen kan – hverken med det nye, kommende eller det nuværende system – garantere en plads i et specifikt dagtilbud.

Mit barn står på venteliste til en specifik plads. Jeg vil KUN have plads i denne institution - hvordan skal jeg forholde mig?

Vi vil i god tid, inden det nye system går i luften, kontakte børnene på ventelisterne efter tur. Det barn som står nr 1 kontakter vi først og anviser første ledige plads. Så det barn som står nr. 2, og så videre.

Så du skal ikke gøre noget. Du vil få tilbudt en plads efter de nuværende principper, men som i dag kan vi ikke garantere, at du får en plads i en evt. ønske-institution.

Inden vi går over til det nye system, vil vi så vidt muligt prøve at tømme ventelisterne. Det vil vi gøre ved at anvise pladserne længere ud i fremtiden, end vi gør i dag.

Det betyder, at der vil være børn, som får tilbudt en plads i deres ønskeinstitution, men med en startdato, som ligger langt fra deres behovsdato. 

Jo højere op på ventelisten du står, jo større sandsynlighed for, at du får en plads i din ønskeinstitution.