Mere om det nye system

Mit barn går allerede i et dagtilbud i København. Kommer det nye system til at betyde noget for mig? Skal jeg gøre noget?

Hvis dit barn går i en integreret institution, så er barnet indmeldt i både vuggestue- og børnehaveafdelingen.

Hvis dit barn går i dagpleje eller ren vuggestue, når systemet kommer op at køre, så vil du skulle booke en børnehaveplads til dit barn.

Vil jeg skulle booke både vuggestue- og børnehaveplads?

Ja, når det nye bookingsystem er taget i brug, så skal forældre selv sørge for at booke til både vuggestue og børnehave.

Hvis du booker en plads i en integreret institution, er din barn sikret plads i både vuggestue- og børnehavedelen.

Hvad med fritidsinstitutions- og klubpladser? Skal de også bookes i det nye system?

Nej, fritidsinstitutions- og klubpladser anvises efter nuværende praksis. De bliver ikke omfattet af det nye booking-system.

Er der ventelister i det nye system?

Nej, i det nye system vil der ikke være noget, der hedder ventelister.

Det vil komme til at fungere lidt, som når man bestiller biografbilletter på nettet og kan vælge blandt de ledige pladser.

I bookingsystemet vil de ledige og tilgængelige pladser ofte afhænge af behovsdatoen. Altså, hvis man ændre sin behovsdato vil udbuddet af pladser typisk også ændre sig.

Hvis du i dag har et barn på en venteliste, så vil du blive på ventelisten frem til bookingsystemet går i drift.

Hvis det ikke er muligt at tilbyde dig plads i en af de institutioner, du har ønsket, så vil du vil du som udgangspunkt få tilbud om en anden plads.  

Hvad hvis der kommer en plads i en institution tidligere end forventet? Hvis der fx er et barn, som flytter. Hvem får så den ledige plads?

Det kommer til at fungere sådan, at hvis der opstår en ledig plads, så vil forældre, som har booket en plads i den pågældende institution, men til et senere tidspunkt, få en notifikation om, at der er en ledig plads. Hvis de vel og mærke har bedt om at få sådan en notifikation.

Hvis man fx har booket en plads pr. 1. maj, fordi det var det første ledige tidspunkt, men man egentlig ønskede pladsen pr. 1. januar, så kan man bede om notifikation i tilfælde af, at der bliver en plads ledig i den pågældende institution fra 1. januar og frem.

Hvis der er andre forældre, som har samme behov, vil de også modtage en notifikation, og der vil i dette tilfælde være tale om ”først til mølle”.

Bemærk dog, at dette ledige pasningsforløb ikke er et fuldt pasningsforløb, som passer til alle børn, men kun dækker perioden 1. januar til 1. maj. Derfor vil det være begrænset, hvor mange tilbuddet reelt vil passe til.

Hvad med ressourcesvage og ikke-it-kyndige borgere. Kommer de ikke bagerst i køen i et bookingsystem, der bygger på ”først-til-mølle”- princippet?

Det har vi forsøgt at tage højde for ved først at åbne for muligheden for at booke en plads til sit barn, når det er to måneder gammelt.

Det giver tid til at få information fra sundhedsplejersken om, hvilke medarbejdere i kommunen, der evt. kan hjælpe med at booke en plads, og til at man evt. selv kan møde op i Borgerservice og få hjælp til det. 

Søskende - Hvordan vil man tage hensyn til søskende i det nye kommende system?

Der vil ske det, at yngre søskende, så snart de får tildelt et cpr-nummer, får reserveret en plads i den ældre søskendes institution, hvis der er en ledig plads.

Derefter skal forældrene booke pladsen til den dato, de har behov for en plads.

Søskende - Hvad er definitionen på søskende i forhold til søskendehensyn?

Søskende defineres som børn, der bor på samme adresse (biologiske søskende eller ej).

Før kunne man vente på sin ønskeplads, indtil den blev ledig. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil have plads i en bestemt institution?

Chancen for en plads i ønskeinstitutionen øges, jo længere ud i fremtiden, du søger. Vær dog opmærksom på, at du så skal finde anden pasning, indtil du har plads i ønskeinstitutionen, og at det medfører et skift for dit barn.

Hvor mange pasningsforløb vil jeg kunne booke til mit barn?

Der er ingen begrænsninger i antal bookninger, men der må ikke være overlap mellem bookingerne. Du må altså ikke optage to pladser samtidig. 

Vil jeg frit kunne vælge mellem alle institutioner i byen?

Som udgangspunkt vil man via systemet kunne booke plads i alle kommunale og selvejende dagtilbud og i den kommunale dagpleje, som har ledige pladser.

Undtagelser er pladser, der kræver særlig visitation eller dokumentation. De bliver anvist i dialog med forældre, dagtilbud og pladsanvisningen.

Hvem vil kunne booke en institutionsplads til et barn?

Forældremyndighedsindehaver, som bor sammen med barnet.

Hvem vil kunne logge på systemet og se et barns indmeldelsesforhold?

Alle med forældremyndighed vil kunne logge på systemet og se status på indmeldte ønsker.

Hvornår kan mit barn tidligst starte i et dagtilbud?

Dit barn kan tidligst starte, når det fylder 26 uger + 4 uger.

Systemet vil automatisk angive dette tidspunkt, som det tidligst mulige tidspunkt, hvor du kan få en dagtilbudsplads. 

Vil der fortsat være tilbud om pasning inden for fire kilometer fra forældrenes bopæl i et bookingsystem?

Ja, det nye bookingsystem rokker ikke ved de vedtagne politiske servicemål. 

Vil der være faste datoer for, hvornår mit barn vil kunne begynde i et dagtilbud?

Det vil være det samme, som man kender i dag.

Indmeldelsesdatoerne sker hovedsageligt d. 1. eller d. 16. i måneden.

Tilflytter - Hvis jeg nu ved, at jeg vil flytte til København, kan jeg så booke en daginstitutionsplads, inden jeg flytter?

Hvis du skal flytte til København, skal du indsende dokumentation i form af købs- eller lejekontrakt til Pladsanvisningen. Herefter vil  Pladsanvisningen hjælpe dig med at få booket en plads.

Det er ikke muligt for borgere bosat i andre kommuner at booke en dagtilbudsplads i Københavns Kommune.

Hvad hvis jeg venter barn og gerne vil se, hvilke institutioner der er i nærheden af, hvor jeg bor, men endnu ikke har adgang til bookingsystemet? Hvad gør jeg så?

Du behøver ikke at logge på noget system for at se det.

https://pasningogskole.kk.dk/vuggestue-og-dagpleje kan du se et kort med oplysninger om de forskellige dagtilbud.