Hvad kan hjerneskadekoordinatorerne hjælpe med?

Hjerneskadekoordinatorer kan støtte dig til at få koordineret dit rehabiliteringsforløb, efter du bliver udskrevet fra hospitalet. Læs mere om tilbuddet på hjerneskade.kk.dk.

Ring til  23 47 00 49 eller skriv til hjerneskade@suf.kk.dk, hvis du har spørgsmål til hjerneskadekoordinatorerne.

Hvordan kan jeg få hjælp i min hverdag?

Du kan læse om, hvordan du kan få hjemmehjælp og støtte til at klare dig selv i hverdagen på siden: hjerneskade.kk.dk.

Hvordan får jeg hjælpemidler til at gøre min hverdag lettere?

Du kan læse om forskellige hjælpemidler på hjerneskade.kk.dk.

Hvor kan jeg se mere, hvis jeg har brug for en ny bolig?

Du kan læse om kommunens botilbud på hjerneskade.kk.dk.

Hvilken hjælp kan jeg få til at afklare min økonomi og jobsituation?

På hjerneskade.kk.dk kan du læse om, hvilke tilbud kommunen har for at støtte dig i forhold til at få overblik over din økonomiske situation og afklaring af din fremtidige jobsituation. Find mere information.

Hvordan får jeg genoptræning efter en hjerneskade?

Du kan læse mere om mulighederne for genoptræning og rehabilitering på hjerneskade.kk.dk.

Hvordan kan jeg få specialundervisning efter en hjerneskade?

Du kan finde tilbud om undervisning og træning på Center for Specialundervisning for Voksne.

Du kan også læse mere om, hvad specialundervisning er på hjerneskade.kk.dk.

Hvordan finder jeg støtte som pårørende til en person med en hjerneskade?

Kommunen har et tilbud til pårørende til personer med en hjerneskade. Dette tilbud og andre kan du læse mere om på hjerneskade.kk.dk.