Opgaver

Gruppeformandskredsen fungerer som et sagsforberedende udvalg til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. I gruppeformandskredsen drøftes Borgerrepræsentationens egne forhold herunder emner som betjening af det politiske niveau samt styreform.

Sekretariatsbetjeningen varetages af Borgerrepræsentationens Sekretariat.

Medlemmer

Gruppeformandskredsen består af overborgmesteren, Borgerrepræsentationens 2 næstformænd samt en repræsentant fra hver af Borgerrepræsentationens partier (partiernes gruppeformænd).

Mødemateriale

Du finder dagsordener og referater her

Mødeplan 2018

Fredag den 2. februar

Fredag den 20. april

Fredag den 24. august

Fredag den 2. november

Forretningsorden

Gruppeformandskredsen godkendte på sit møde den 20. april 2018 forslag til forretningsorden.

I forretningsordenen for gruppeformandskredsen, finder du reglerne for udvalgets arbejde.

Forretningsorden for Gruppeformandskredsen