Opgaver

Gruppeformandskredsen fungerer som et sagsforberedende udvalg til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. I gruppeformandskredsen drøftes Borgerrepræsentationens egne forhold herunder emner som betjening af det politiske niveau samt styreform.

Sekretariatsbetjeningen varetages af Borgerrepræsentationens Sekretariat.

Medlemmer

Gruppeformandskredsen består af overborgmesteren, Borgerrepræsentationens 2 næstformænd samt en repræsentant fra hver af Borgerrepræsentationens partier (partiernes gruppeformænd).

Mødemateriale

Du finder dagsordener og referater her

Mødeplan 2018

Fredag den 2. februar

Fredag den 20. april

Fredag den 24. august

Fredag den 2. november

Forretningsorden

Vedtagelse af gruppeformandskredsens forretningsorden kræver to behandlinger i gruppeformandskredsen. Gruppeformandskredsen 1. behandlede på sit møde den 2. februar 2018 forslag til forretningsorden for gruppeformandskredsen og skal 2. behandle forslaget på sit møde den 20. april 2018. Såfremt forretningsordenen godkendes på mødet den 20. april træder forretningsordenen i kraft straks efter mødet.

Udkast til Forretningsorden (1. behandlet) (PDF)