Hvis du er international statsborger (alle andre lande end Danmark)

Alle andre borgere end danske statsborgere skal søge om cpr-nummer online.

Statsborgere fra nogle lande skal have registreringsbevis eller opholdstilladelse.

Logiværtserklæring

En logiværtserklæring er en et stykke papir, hvor ejeren eller udlejeren på den adresse, hvor du skal bo, bekræfter, at du skal bo der. 

Det skal logiværtserklæringen indeholde: 

  • Dit fulde navn og ejer/udlejers fulde navn
  • Den fulde adresse som du flytter til 
  • Dato på hvornår du flytter ind 
  • I bekræftelsen fra logivært, skal der stå, at du ”bor og sover på adressen”. Af juridiske årsager er det vigtigt, at I bruger den formulering
  • Underskrift fra ejer/udlejer (logiværten). 

 

Hvis du har ikke-dansktalende børn (0-16 år)

I Danmark har alle børn mellem 0-5 år mulighed for at blive passet i vuggestue eller børnehave. Når barnet er fyldt 6 år, skal det i skole.

Ønsker du at skrive dit barn op til dagtilbud eller skole skal du enten:

Skrive til Børne- og Ungdomsforvaltningen på NIK@buf.kk.dk eller ringe på tlf. (+45) 40 20 25 85. 

Her skal du oplyse barnets navn, adresse, telefonnummer og det sprog barnet er stærkest i.

Når jeres henvendelse er registreret, bliver I og jeres barn inviteret til en snak om jeres barns behov og det videre forløb, der skal sikre den bedste start i dagtilbud eller skole.