FAQ

Kan jeg få slettet mine personoplysninger hos Københavns Kommune?

Københavns Kommune er underlagt notatpligt, som gør, at kommunen ikke er forpligtet til at slette oplysninger. Derfor har du som borger heller ikke ret til sletning som i eksempelvis private virksomheder. Gennem notatpligten sikres din retssikkerhed, da du skal kunne se, hvordan kommunen har sagsbehandlet, og på hvilken baggrund kommunen har foretaget vurderinger og truffet afgørelser.