Cykelstrategi 2011 - 2025, fra god til verdens bedste

Visionen for cykelindsatsen er, at vi vil være Verdens Bedste Cykelby. Det indbefatter at det er trygt, hurtigt og komfortabelt for alle at cykle i København, uanset hvor rutineret cyklisten er. Cykelstrategien omfatter også PLUS-nettet, der er et prioriteret net af cykelforbindelser med særligt høje krav til cykelstibredde, vedligehold og snerydning. Hvert andet år følges der op på målene i Cykelstrategien i Cykelregnskabet.

Fra god til verdens bedste - Københavns cykelstrategi 2011-2025 

Fællesskab København – visionen for 2025

I visionen for København anno 2025, ”Fællesskab København”, har cyklen en væsentlig rolle at spille i ambitionen om at skabe en by med liv, kant og ansvar i samspil med københavnerne og omverden. Pejlemærkerne og målsætningerne i visionen vil være vejledende for vores cykelindsatser og -investeringer i de kommende ti år.

Fællesskab København

Cykelregnskabet - statistik om cyklisme i København

Hvert andet år udarbejder Københavns Kommune et såkaldt cykelregnskab. Her gøres det op, hvordan det går med at nå de mål, der er sat på cykelområdet. Cykelregnskabet er udkommet siden 1995 og giver et godt overblik over, hvad der sker af forbedringer for cyklisterne - og hvad der kan gøres bedre.

Cykelregnskab 2016
Temaer: Broer, fremkommelighed, cykelparkering, pladsoptimering

Cykelregnskab 2014
Temaer: Pendlertrafik, cykelpendlere,  tryghed, supercykelstier

Cykelregnskab 2012
Temaer: Amsterdam vs. København, Supercykelstier, Nørrebrogade, Indkøb på cykel

Cykelregnskab 2010
Temaer: Service og Innovation, Grøn vækst, Børn og Unge. 

Cykelregnskab 2008
Temaer: Ladcykler, Cykelparkering, Samfundsøkonomiske gevinster

Cykelregnskab 2006
Temaer: Tryghed, sundhed og kollektiv transport. 

Cykelstiprioriteringsplanen 2017-2025

Cykelstiprioriteringsplan 2017-2025, der afløser den tidli­gere Cykelstiprioriteringsplan fra 2006, skal sikre, at den fortsatte udbygning af cykelstinettet i København skaber mest mulig værdi i form af bedre fremkommelighed, sik­kerhed og tryghed for dem, der cykler.

Du kan læse baggrunden for Cykelstiprioriteringsplanen i bilagsmaterialet her

Cykelfokus i vejprojekter

Formålet med retningslinjerne i Cykelfokus er at bidrage til, at vejprojekter i København designes, så cykeltrafikken er indtænkt bedst muligt og på et niveau, der matcher de politiske mål, uanset om projektet har meget eller lidt cykelindhold.

Herudover forventes retningslinjerne at bidrage til at effektivisere projekteringen af nye projekter eftersom eksterne rådgivere, der designer byens vejprojekter, hermed kan kende Københavns ambitionsniveau tidligt i processen.

Københavns Kommunes retningslinjer for cykelfokus i vejprojekter

Cykelredegørelse 2017

Cykelredegørelse 2016

Trafikken i København 2016