Priser 2018

Der opkræves ikke afgift for stillads. Der opkræves heller ikke afgift på private veje.

Ansøger du som privatperson, opkræves der som udgangspunkt ikke afgift på offentlig vej.

Hvis materielopsætningen er på offentlig vej, og er forretningsmæssig mellem to erhvervsvirksomheder, skal der betales en afgift for det areal, der rådes over. Afgiften er pr. enhed (pr. påbegyndt 15 m2) pr. dag:

  • Indre by, rød zone kr. 152,00
  • Øvrige by kr. 77,00

Der opkræves for alle ugens 7 dage. Afgiften opkræves altid hos ansøgeren.

Afmærkningsplan til opstilling af stillads og container

Københavns Kommune har i samarbejde med politiet udarbejdet og godkendt nogle generelle afmærkningsplaner: 1.0, 1.0a, 1.1, 1.2, 1.3. Brug en af disse planer hvis den svarer til de faktiske forhold på stedet og husk at vedhæfte den i ansøgningen. Hvis ingen af planerne svarer til forholdene på stedet, skal du udarbejde en konkret afmærkningsplan for opgaven.

Vi gør opmærksom på