Familiebehandler til varetagelse af Funktionel Familieterapi (FFT) til BBU København – City-Østerbro

FFT er et tilbud i familiehuset på City-Østerbro, der består af familiebehandlere, som alle har et særligt fokus og afsæt i den systemiske og narrative tænkning. 
 
Vi søger en ekstra medarbejder fra 1. september 2018 eller snarest derefter. 
 
Borgercenter Børn & Unge – City-Østerbro har ca. 100 medarbejdere med forskellig socialfaglig, psykologisk og pædagogisk baggrund. Enheden varetager myndighedssagsbehandling i børnefamiliesager og iværksætter foranstaltninger, som er målrettet børn og unges behov i henhold til serviceloven.  
Enheden er organiseret i tre myndighedsafdelinger og en foranstaltningsafdeling.  
 
Funktionel Familieterapi (FFT)
 • FFT er intensiv kortvarig familiebehandling, og forløber normalt over 3-6 måneder med et ugentligt møde med familien. Der er mellem 12 og 30 behandlingssessioner – afhængigt af tyngden og kompleksiteten af de vanskeligheder, familien oplever.   
 • Målet er at styrke forældre og den unge i deres relation, kommunikation og problemløsningsstrategier, så de sammen kan finde holdbare løsninger på de bekymringer, der er for den unge.   
Målgruppe
 • Unge 11-18 år.  
 • Familier, hvor barnet/den unge har adfærdsproblemer, fx destruktiv/udadreagerende adfærd eller isolerende/indadvendt adfærd  
 • Skolefravær  
 • Er kriminalitetstruet eller misbrugende  
 • Familier med et højt konfliktniveau mellem barn/ung og forældre  
 • Den unge og forældrene skal kunne være fokuserede og arbejde målrettet i forhold til at kunne indgå i et samtaleforløb  
 • Forældrene skal deltage aktivt i at finde løsninger og skabe forandringer  
Formål 
 • Reducere den negative udvikling – skabe udvikling og forandring i familien  
 • Skabe motivation og engagement  
 • Forebygge kriminalitet og misbrug  
 • Støtte familien i at håndtere den unges vanskeligheder og tage ansvar  
 • Forbedre og styrke relationen mellem forældrene og barnet/den unge    
Opgaver   
 • Familiebehandling  
 • Dokumentation  
 • Tæt tværfagligt samarbejde  
 • Samarbejde med institutioner, politi, boligforeninger m.fl. i lokalområdet  
 • Udvikle strategier for arbejdet med børn/unge og deres forældre  
 • Supervision på tværs af enhederne byen over    
Kvalifikationer   
 • Uddannet pædagog, socialrådgiver, familiebehandler eller tilsvarende kvalifikationer  
 • Viden om og/eller erfaring med Funktionel Familieterapi  
 • Evner at arbejde selvstændigt, men samtidig være en holdspiller  
 • Styr på fagligheden og lyst til udvikling  
 • Robust og personfagligt afklaret  
 • Kendskab til den systemiske tænkning.  
 • Viden om og erfaring med at arbejde med udsatte familier og unge  
 • Kendskab til familier med komplekse problematikker, herunder diagnosekendskab  
 • Lyst til at have stor indflydelse på sit eget arbejde  
 • Kan håndtere ”mange bolde i luften” i en fleksibel arbejdstid    
Arbejdsvilkår 
37 timer ugentligt.  
Løn og ansættelsesvilkår iht. overenskomst mellem Københavns Kommune og relevant overenskomstbærende fagforening.  
 
Yderligere oplysninger   
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte FFT-supervisor Lotte Hansen på 2614 3380.   
 
Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 27. juni 2018  
Samtaler finder sted umiddelbart efter ansøgningsfristen.
 

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.