Familiebehandler til BBU København Amager

BBU København Amager søger pr. 1. august 2017 en familiebehandler i fast stilling, 37 timer pr. uge.

Familiebehandler
Amager er en bydel i udvikling med udviklingsprojekter og boligsociale indsatser. Indbyggertallet er på 120.000 med en del borgere af anden etnisk oprindelse end dansk. I bydelen er der mange gode eksterne samarbejdsparter, og Borgercenter Børn og unge Amager har udviklet et godt professionelt netværk i området, som er en uundværlig ressource for os.

Vi søger en familiebehandler med fokus på at arbejde med familier og børn. En familiebehandler med erfaring fra individuelle familieforløb samt erfaring med eller interesse for at arbejde med grupper.

Familiehuset varetager familiebehandlingen i BBU Amager og er ét af seks familiehuse under Borgercenter Børn og Unge København.

Vi er 20 familiebehandlere, faglig koordinator og leder, der alle arbejder med en systemisk grundlag i behandlingsopgaverne og er optaget af at inddrage både det private og professionelle netværk i behandlingsindsatsen for barnet og familien.

Familiehuset arbejder med fokus på ”tæt på familien” og tilbyder i tæt samarbejde med familierne, terapeutiske individuelle, par- og familiesamtaler, derudover tilbyder familiehuset forældrekurser, børnegrupper, Theraplay og PMTO.

Som familiebehandler indgår du i tæt kollegial og tværfaglig sparring men arbejder fortrinsvist selvstændigt i samtalerne med familierne. Samtaler kan foregå både i familiehuset og i familiernes eget hjem.

Familiehusets formål er at

 • tilbyde familier med børn mellem 0-18 år en målrettet helhedsorienteret familiebehandling i kommunalt regi i henhold til Lov om Social Service § 52. stk. 3, nr. 2 + 3
 • tilbyde familiebehandling i familier, hvor det er vurderet, at børnene skal hjemgives fra en anbringelse
 • fungere som sparringspartnere for kolleger i børnefamilieteamet ift. enkeltsager og samtaleforløb. 

Vi lægger vægt på, at du

 • er uddannet pædagog eller socialrådgiver med relevant efteruddannelse
 • har erfaring med familiebehandling og gerne erfaring med arbejdsgangen i kommunalt regi
 • evner at have et tæt arbejdsfællesskab omkring familierne
 • trives i en mindre gruppe af kollegaer samtidig med, at du formår at indgå i hele Borgercenteret, som består af 135 medarbejdere med forskellige funktioner
 • er optaget af, at vi sammen holder den faglige og metodiske udvikling i gang
 • har gode samarbejds- og formidlingsevner såvel skriftligt som mundtligt.

Vi tilbyder

 • fleksible arbejdsforhold i et til tider travlt hus
 • uhøjtidelig omgangstone og masser af humor
 • en arbejdsdag med mange forskellige opgaver
 • gode muligheder for at præge sine tilgange til arbejdet
 • supervision. 

For nærmere information om stillingen kontakt faglig koordinator Line Svenningsen på 2165 2854 eller afdelingsleder Henrik Gorm på 2095 9098.

Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 9. juni 2017
Ansættelsessamtaler finder sted i uge 24 eller 25.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.