Er der specialfritidstilbud til alle elever, der er visiteret til et specialskoletilbud?

Nej, der er ikke dækning i fritidstilbud til alle elever der er visiteret til et specialskoletilbud. Dækningsgraden er forskellig fra tilbud til tilbud.

Kan alle børn få en plads i et specialfritidstilbud?

Nej, forudsætningen er, at barnet er visiteret til et specialskoletilbud.

Hvad er særligt ved et specialfritidstilbud?

Børnene tilbydes fritidsaktiviteter der er tilrettelagt med udgangspunkt i deres særlige behov.

Kan jeg klage over tilbud om specialfritidsplads?

Der er ingen administrativ klageadgang i forhold til tildeling af specialfritidsplads.