Frederikssundsvej

 • Helhedsgenopretning på ca. 1.400 meter fra facade til facade
 • 9 døgn med totalspærring og døgnarbejde
 • Opbrydning af sporvognsskinner = bedre bund og dermed længere levetid for belægning

Valby Langgade

 • Helhedsgenopretning på ca. 1.600 meter fra facade til facade
 • Etapevis ensretning
 • Opbrydning af sporvognsskinner = bedre bund og dermed længere levetid for belægning
 • Tilført flere vejtræer

Stubmøllevej

 • Helhedsgenopretning på ca. 400 meter fra facade til facade
 • Tilført flere vejtræer

Fortove & cykelstier

 • Genopretning af fortove fordelt på i alt 18 forskellige veje i byen. I alt ca. 10.200 meter.
 • Fortove fordelt over stort set alle bydele har mærket til Genopretning 2016
 • Cykelstier med gennembrud af trærødder er renoveret med respekt for de gamle vejtræer (rodvitalisering)

Stikledninger & brønde

 • Renovering af ca. 1.230 brønde og stikledninger
 • 670 strømpeforinger, svarende til ca. 4000 m
 • Der er udført TV-inspektion og udbedringer fordelt over hele Kommunen
 • Hvor det er muligt, er strømpeforingsmetoden valgt, for så vidt muligt at undgå opgravninger til gene for både borgere og fremkommelighed.