Fagstærk social og sundhedsassistent til Plejecenter Sølund (barselsvikariat)-

Genopslag
Elsker du at arbejde med ældre? Er du faglig stærk, teamorienteret, og har du drive og engagement i dit arbejde? Så er det dig, vi søger! 
 
Musikplejecenter  
Plejecentret Sølund er et af Københavns Kommunes profilplejehjem med speciale i musik. Vi bruger musikken i vores aktiviteter og oplever, at vi ved musikalske aktiviteter kan favne flest mulige af vores beboere – og skabe et intimt rum, der ofte vækker erindringer om stemninger, lugte og bevægelser. Musikken bidrager til en følelse af identitet, selvværd og genoplevelse af tidligere styrker og ressourcer. Det er ikke et krav, at du kan synge eller spille instrumenter, men som medarbejder på Sølund har du et ansvar for at bruge musikken både i plejen og som stemningsskaber, hvor det er relevant. Det er derfor en fordel, at du er glad for musik og ikke bange for at bruge dig selv om redskab.  
 
Dine roller på Sølund  
På Sølund arbejder vi målrettet med at vores medarbejdere yder pleje og omsorg af høj kvalitet, og at vi er gode til at være nærværende i vores samvær med beboerne.  
 
Vores primære opgave er at skabe rammer for et godt hverdagsliv for beboerne på Sølund. Som medarbejder forventer vi, at du tager ansvar og bidrager til denne mission.  
 
Du skal være med til at højne fagligheden og implementere Københavns Kommunes Indsatskatalog for sygepleje. Med afsæt i borgernes ressourcer, og i tæt tværfagligt samarbejde, arbejder vi ud fra konceptet fra passiv til aktiv for at styrke og berige beboerens dagligdag. Du skal være med til at kvalitetssikre alle opgaver, der handler om behandling, pleje og omsorg i hele borgerens forløb på plejehjem, fra indflytning til en værdig afslutning.  
 
Dine ansvarsområder som social- og sundhedsassistent vil være at:  
 • foretage en sygeplejefaglig vurdering af beboere, samt lægge en sundhedsfaglig handleplan  
 • medvirke til at kvalificere og udvikle afdelingen til at arbejde målrettet og tværfagligt med de sygeplejefaglige tiltag, som iværksættes og følge op på iværksatte indsatser  
 • planlægge, uddelegere og prioritere opgaver i samarbejde med afdelingens øvrige personale  
 • dokumentere din sygepleje digitalt  
 • delegere og følge op på sygeplejeopgaver til andre faggrupper i afdelingen – herunder social- og sundhedsassistenter, hjælpere eller pædagoger fx ved undervisning og sidemandsoplæring  
Vi ønsker, at du:  
 • er en dygtig social- og sundhedsassistent med høj faglighed og personlig integritet  
 • har lyst til at styrke fagligheden omkring den ældre medicinske patient  
 • brænder for at vejlede og undervise kolleger, beboere og pårørende om komplekse sygeplejeproblemstillinger inden for en bred vifte af felter  
 • tager stafetten og har lyst til at arbejde både selvstændigt og tværfagligt med en bred vifte af sygeplejens ansvarsområder  
 • har lyst til at være tæt på beboerne. Dette er ikke et skrivebordsjob, du skal være dér, hvor sygeplejen er kompleks og kræver særlig sundhedsfaglig vurdering og handling  
Vi tilbyder  
Et spændende, anderledes og fagligt udfordrende stilling som social- og sundhedsassistent på Plejecenter Sølund. Vi har 150 borgere fordelt på tre somatiske afdelinger og en god blanding af sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere, -assistenter og pædagoger. På hver afdeling er der ansat en faglig koordinator, alle har stort fokus på vores faglighed og higer efter at blive endnu bedre – hvilket vi har brug for din hjælp til.   
 
Hos os får du:
 • tid til den helhedsorienterede sygepleje med meget ansvar og udvikling af dine kompetencer  
 • et unikt plejehjem med en særlig musisk profil 
 • imødekommende og inspirerende kolleger med mange forskellige kompetencer  
 • god introduktion til primær praksis generelt og Sølund specifikt  
 • anerkendende og motiverende ledelse med fokus på at skabe rammerne for den gode, sunde og udviklende arbejdsplads   
Du vil som social- og sundhedsassistent have et stort ansvar både for beboerne i din primære afdeling samt resten af huset. Dit daglige arbejde vil indebære sygeplejefaglige vurderinger, deltagelse i faglige refleksionsmøder, deltagelse i husets kompetencecafeer, gennemgang af beboerne med Sølunds læge, audits, tilsyn af komplekse beboere samt daglig sparring med dine sygeplejekolleger. Du vil have sygeplejekolleger at sparre med fra de øvrige afdelinger og mulighed for oplæring og faglig udvikling hos to fagstabssygeplejersker, som sikrer den nødvendige undervisning og mulighed for sparring, for at din sygeplejefaglighed understøttes. Lokalområdet inviterer til forskellige faglige netværk på tværs af byens plejecentre.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår:   
Løn - og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Tiltrædelsesdato: 1. juli eller efter aftale.    
Barselsvikariatet som social- og sundhedsassistent er fortrinsvis til dagvagt med 35 timer ugentlig og weekendvagt hver 3. uge.   
 
Mere information
Ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Somaya El Kadiri på 2365 2490.   
 
Hvis du brænder for at gøre en forskel for beboerne, i tæt samarbejde med kolleger med mange forskellige baggrunde, så glæder vi os til at høre fra dig.    
 
Søg stillingen via nedenstående link søndag den 24 juni 2018  
 

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.