Fagligt stærk social- og sundhedsassistent til aftenvagt på Plejecentret Sølund

Elsker du at arbejde med ældre? Er du fagligt stærk, teamorienteret og har du drive og engagement i dit arbejde? Så er det dig vi søger!  
 
Plejecentret Sølund er et af Københavns Kommunes profilplejehjem med speciale i musik. Udover at vi bruger musikken som underholdning, arbejder vi med musikken som et pædagogisk og plejefagligt redskab i hverdagen. Vi tager udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker og behov og den musikalske tilgang understøttes i dagligdagen af vores musikterapeut. Det er ikke et krav at du kan synge eller spille på instrumenter, men som medarbejder på Sølund har du et ansvar for, at bruge musikken i plejen og som stemningsskaber hvor det er relevant.  
 
Din rolle på Sølund  
På Sølund arbejder vi målrettet med at vores medarbejdere yder pleje og omsorg af høj kvalitet og vi stræber efter at være nærværende i vores samvær med beboerne. Vores primære opgave er at skabe rammer for et godt hverdagsliv for beoerne. Som medarbejder forventer vi, at du tager ansvar og bidrager til denne mission.   
 
Derfor søger vi en social- og sundhedsassistent der besidder følgende profil:   
Social- og sundhedsassistent i aftenvagt med ansvar indenfor eget kompetenceområde.   
Gennem vidensdeling skal du være med til at udvikle husets plejefaglige kompetencer.
 • Du skal medvirke til kvalitetssikring af sygeplejen, herunder den sygeplejefaglige dokumentation
 • Du skal sammen med dine kollegaer iværksætte og tage initiativ til faglig udvikling  
 • Du skal have et bredt fagligt fundament gerne med specialviden indenfor geriatri  
 • Du skal besidde et godt overblik og være personlig robust, samt håndtere evt. konflikter  
 • Du trives med at arbejde selvstændigt, men sætter også pris på at samarbejde med dine dygtige kollegaer af alle faggrupper  
 • Du er reflekterende i forhold til egen og andres praksis   
 • Du er i stand til at identificere og vurdere sygeplejefaglige problemer, igangsætte handlinger og evaluere  
 • Du er fagligt engageret, villig til at udvikle og udfordre dig selv   
 • Du skal have gode kommunikations- og samarbejdsevner – og du lægger stor værdi i at være en god kollega   
 • Du skal være opsøgende, engageret og parat til en udfordrende og omskiftelig hverdag  
 • Du skal besidde et godt overblik og bevare roen – selv når der er mange bolde i luften 
 • Du skal støtte op om aftensmåltidet, og sikre at det foregår ud fra de retningslinjer som er vedtaget, og vi arbejder målrettet med vores værtsrolle.   
Med afsæt i beboernes ressourcer og i tæt tværfagligt samarbejde, arbejdes der ud fra konceptet "det gode hverdagsliv", hvilket er rehabilitering med helhedsorienteret pleje hvor den enkelte beboer er i centrum.  
 
Du tilbydes 
Et spændende, anderledes og faglig udfordrende  social- og sundhedsassistent stilling på plejecentret Sølund. Vi har 150 beboere fordelt på fire somatiske afdelinger og en god blanding af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og pædagoger. På hver afdeling er der ansat en faglig koordinator.    
Du vil indgå i et tæt fagligt fællesskab med Sølunds øvrige sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter – heriblandt vil du have mulighed for oplæring og faglig udvikling hos vores tre kliniske sygeplejersker i Fagstaben, som er med til at sikre den nødvendige undervisning og mulighed for læring og sparring. Lokalområdet inviterer til forskellige faglige netværk på tværs af byens plejecentre.  
Derudover tilbyder vi fagligt engagerede og stærke social- og sundhedsassistenter en ansvarshavende funktion, hvor man er med til at højne den sygeplejefaglige kvalitet om aften.     
 
Hvis du brænder for at gøre en forskel for beboerne i tæt samarbejde med kollegaer med forskellige baggrunde, så glæder vi os til at høre fra dig.  
 
Ansættelsesvilkår
Tiltrædelsesdato er den 1. juli 2018 eller efter aftale. Løn efter gældende overenskomst samt et funktionstillæg.   
Stillingen som social- og sundhedsassistent på Sølund er fortrinsvis til aftenvagt 27,5 timer ugentligt og ligger som 5+2 ordning. Dette indebærer at du vil have to dagvagter i en seks ugers rulleplan. 
 
Yderligere oplysninger
Ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Daniela Spaqaj på 2365 2447 eller afdelingsleder Somaya El Kadiri på 2365 2490.  
 
Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 27. juni 2018.
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt løbende.
 

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.