Faglig koordinator (social- og sundhedsassistent) til Haandværkerforeningens Plejehjem

Genopslag

Haandværkerforeningens plejehjem i Emdrup søger en social- og sundhedsassistent til funktionen som faglig koordinator ved Haandværkerforeningens plejehjem i Emdrup med weekendvagt hver 3 weekend. Tiltrædelse den 1. juli 2017.

Om os
Haandværkerforeningens plejehjem er en selvejende institution, med drift overenskomst med Københavns kommune. Plejehjemmet har 146 plejehjemspladser.

Vi lever op til Københavns kommunes strategi, aktiv hele livet, og at du skal hjælpe med at efterleve denne plejestrategi, hvor du tager afsæt i borgeres ressourcer.

Personalet på plejehjemmet er engageret i hverdagsrehabilitering, hvor vi skal motivere borgerne til at forblive aktive i eget liv. Vores mål er at eliminere ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed hos de ældre ved at sikre at de ældre forbliver aktive hele livet.

Du skal være med til at pleje, vejlede og træne borgerne i afdelingen. Du vil få et udfordrende job med gode muligheder for medindflydelse og medansvar. Du skal være en del af en stor afdeling med 36 borgere og kunne arbejde tværfagligt med borgeren i centrum.

Samarbejdet handler om en fælles målrettet løsning, der sætter borgerne med en kronisk lidelse bedre i stand til at leve livet med en kronisk lidelse og samtidig giver dem en større forståelse for, hvad de stadig er i stand til at bidrage med, på trods af den kroniske lidelse.

Arbejdsopgaverne på plejehjemmet spænder vidt og kræver omstillingsparathed og fleksibilitet.

Nøgleordene er:

 • Høj sygepleje faglighed
 • Fagligt lederskab
 • Rehabilitering, længst muligt i eget liv
 • Kerneydelse – individuel pleje og omsorg med afsæt i borgerens ressourcer
 • Dokumentation i nyt CURA dokumentationssystem
 • Tværfagligt samarbejde.

Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt, men også at du kan arbejde på tværs af fag og funktionsområder

Vi kan tilbyde

 • En dynamisk arbejdsplads, hvor nærvær og trivsel sættes højt
 • Fokus på samarbejde og faglighed.
 • Engagement i udvikling og vækst.
 • Prioritering af samarbejde og tværfaglighed.
 • Et engageret personale.
 • Røgfri arbejdstid.

Om jobbet

 • Du skal være uddannet social og sundhedsassistent/ sygeplejerske
 • Du skal være fagligt dygtig
 • Du skal selvstændigt kunne varetage sygeplejeplejen og omsorg for et antal borgerne på plejehjemmet, med afsæt i beboerens ressourcer
 • Du skal kunne koordinere opgaverne i afdelingen
 • Du skal være afdelingslederens forlængede arm
 • Du skal minimum have fem års erfaring
 • Du skal have gennemslags kraft
 • Du skal udvise respekt, ordentlighed og skal kunne lide at arbejde med ældre mennesker
 • Du skal være kunne dokumentere i vores elektroniske dokumentationssystem.

Yderligere oplysninger
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst, med udgangspunkt i Ny Løn

Har du spørgsmål, kan du kontakte afdelingsleder Bitten Stahl Clausen på 3954 9373.

Søg stillingen via nedenstående link senest torsdag den 1. juni 2017.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.