Faglært gartner til Teknisk Service

Teknisk Service er en selvstændig institution i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Afdelingen har 23 ansatte som fagligt spænder vidt. Afdelingen er fysisk placeret på to adresser i Bystævneparken og i De Gamles By, hvor du vil få din hovedbase.

Vi søger en faglært gartner.

Udover at afdelingen varetager de bygningstekniske og anlægsmæssige vedligehold/drift af Bystævneparken og De Gamles By, er det en væsentlig faktor for afdelingen, at vi leverer serviceydelser til institutionerne placeret i de respektive områder.

Du vil få følgende opgaver

 • Daglig drift og vedligehold af grønne arealer herunder
 • Græsslåning
 • Hæk klipning
 • Styning af træer og beskæring af buske
 • Rensning og lugning af bede
 • Affaldshåndtering.
 • Vedligehold af legepladser
 • Opsamling af løvfald.

Forventninger til dig

Faglige kvalifikationer

 • Faglig dygtig person med en uddannelsesbaggrund som grøn gartner.
 • Erfaring med drift af større arealer.

Personlige kvalifikationer

 • Kvalitetsbevidst, ansvarlig og initiativrig
 • Systematisk og professionel tilgang til opgaverne
 • Evner at arbejde selvstændigt og få afsluttet opgaverne
 • Positiv tilgang til at, erhverve sig ny viden
 • Evner at sætte sig ind i andre arbejdsområder end primærområdet
 • Fleksibel og samarbejdsvillig
 • Udviklings- og omstillingsparat
 • Kørekort kat. B
 • Positiv og humoristisk tilgang til hverdagen.
 • It kendskab.

Til stillingen er der tilknyttet Vintervagtordning.

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer.

Vi forventer stillingen besat hurtigst muligt.

Yderligere information
Vi håber du har fået et godt indtryk af de opgaver, du vil få som medarbejder i Teknisk Service, og du er velkommen til at kontakte souschef Mads Quistgaard Møller på 3827 4253, eller Maskinmester Niels Madsen på 3530 3901 for yderligere information

Du kan læse mere om lokalområdet på følgende hjemmesider: www.sundhedogomsorg-vbh.kk.dk og på Københavns Kommunes hjemmeside: www.kk.dk

Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 21. juni 2017.
Vi forventer, at der vil være samtaler i uge 26.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.