Hvad skal dit koncept leve op til?

Byliv vurderer nye ansøgninger om stadepladser på markedsvilkår ud fra følgende faste kriterier.

I 2014 er det fortsat et krav at dit koncept falder ind under mindst et af de nedenstående kriterier. Kriterierne kan ændres fra år til år for at variere udbuddet og tage hensyn til byens aktuelle behov.

Sundhed og økologi i top

Din salgsplads skal være et godt eksempel på hvordan man driver en lækker, sund og så vidt muligt økologisk forretning i København. Det er ikke nok at du har økologiske drikkevarer, eller at produktet er lidt sundere end pommes frites. Dine varer, din bod og alle dele af din forretning skal vise, at der er tænkt over kundernes sundhed.

 

Variation og nye idéer

Borgerne efterspørger mere mangfoldighed i den udendørs handel. Du kan derfor få en stadeplads i 2014, hvis din idé adskiller sig væsentligt fra alt, hvad der allerede findes i bydelen. En ny form for take-away er ikke nok. Variation betyder at folk møder unikke udendørs tilbud.

Brug hele København

København er andet og mere end Strøget og Rådhuspladsen, og borgerne efterspørger nye bidrag til hverdagens indkøb eller små oplevelser dér hvor de bor og arbejder. Byliv er derfor meget positive overfor ansøgninger i områder som Ørestaden, Valby, Brønshøj, Husum og Vanløse, hvor der ikke er så meget stadehandel i forvejen. Det er derfor særlig positivt, hvis din idé har tilknytning til lokalområdet og er med til at udbygge viften af oplevelser. 

 

Det er muligt at drive flere "filialer" af et særligt godt koncept, men hver placering vurderes individuelt. Du kan maksimalt have ét stade pr. bydel.


Udseende

Stadehandel er ikke kun byliv for kunder, men også en oplevelse for forbipasserende. Derfor skal nye stader være flotte og usædvanlige at se på. København er en gammel købstad med smalle gader og små torve, hvor der ikke er plads til store biler og standard-serveringsvogne. Det er nemmest at få tildelt en plads i byen, hvis din bod er lille, pæn og fleksibel. I den indre by må staderne gerne være hyggelige og lidt gammeldags. I andre kvarterer kan fantasien råde.

Ansøg nu

Udfyld det elektroniske ansøgningsskema her

Svar på din ansøgning

Behandlingstiden på en ansøgning er ca. en måned. Du bliver kontaktet på telefon eller mail. Derefter skal du påregne nogen tid til at indhente andre nødvendige tilladelser, eller rette konceptet til efter dialog med os.

Din forretning skal åbne senest 3 måneder efter tilladelsen er givet.

Du vil få afslag, hvis ansøgningen drejer sig om pladser i Indre By, hvis konceptet ikke lever op til vurderingskriterierne, hvis din valgte salgsform ikke passer fysisk ind i byrummet, eller hvis oplysningerne i din ansøgning ikke er fyldestgørende. Der kan også være særligt forhold på spil - f.eks. hvis arealet skal graves op i forbindelse med længerevarende anlægsarbejde.

Hvordan ansøger man? og hvad er en stadeplads på markedsvilkår - hvordan tildeles de?

Fra stadepladser kan der forhandles/serveres mad- og drikkevarer, div. ikke-spiselige produkter, m.m. Tilladelse og driftsaftale for en fastsat periode udstedes af Byliv.

Stadepladser er en form for ”særlig råden over vej”, jfr. lov om offentlige veje §102.

Stadepladser på markedsvilkår uddeles i åbent udbud, og på baggrund af placering, udseende og skriftligt koncept. Der er kun et begrænset antal ledige pladser under ordningen, og Københavns Kommune forbeholder sig retten til at uddele disse på individuelle vilkår.

Du kan kun få en stadeplads, hvis der er særlige grunde til at konceptet vil fungere særligt godt udendørs. Lige nu lægges der særligt vægt på sundhed, nye oplevelser, og bodens udseende.

Der er sjældent pladser ledige i indre by. Hvis du kan finde et godt sted i brokvartererne eller de ydre bydele, kan der stadig oprettes nye pladser.

Ansøgningen har to trin

1.) Udarbejd en forretningsplan og vedhæft denne til din ansøgning til Byliv. Vi tildeler kun pladser til virksomheder, som Københavns Erhvervsservice vurderer er professionelle og overlevelsesdygtige.

2.) Send en ansøgning ved hjælp af den elektroniske blanket. Den skal altid indeholde placering, foto (eller anden præsentation) af bodens udseende, en fyldestgørende beskrivelse af dit forretningskoncept, og dokumentation for at du opfylder et eller flere af årets vurderingskriterier. Vedhæft med fordel forretningsplanen.Ved at indsende en ansøgning, erklærer du dig bekendt med retningslinjer for stadehandel i Københavns Kommune og fødevareregionens regler for salg af fødevarer.

Du erklærer også, at du har gennemarbejdet en miljøprofil for dit koncept ved så vidt muligt at bruge økologiske produkter, genbrugspapir mm, samt at minimere emballagen, begrænse energiforbrug og i det hele taget tage et ansvarligt standpunkt til miljøet.