Færre hjemløse i København

Antallet af hjemløse i København er faldet fra 2013 til 2015, viser en undersøgelse fra SFI.

Mens antallet af hjemløse i København er faldet svagt de seneste to år, så er det steget i resten af landet. Hvor der i 2013 blev talt 1.581 hjemløse i København, blev der i 2015 talt 1.562. Dermed er Københavns andel af landets hjemløse faldet fra 30 pct. i 2009 til 25 pct. i 2015. 

Også udviklingen i antallet unge hjemløse er anderledes i København i forhold til de øvrige kommuner. Hele landet oplevede en markant stigning fra 2009 – 2011, men hvor antallet er blevet ved med at stige i de fleste kommuner, er kurven fladet ud i København. 

København Kommune her flere initiativer i gang for at skabe bedre forhold for hjemløse og nedbringe antallet yderligere.