HVEM HENVENDER TILBUDDET SIG TIL?

Exit-programmet henvender sig til voksne borgere, der:

·         Er over 18 år (17 ½ år)

·         Er involveret i alvorlig eller personfarlig kriminalitet eller i risiko for at blive det

·         Deltager aktivt i en bande eller bandelignende gruppering

·         Er motiveret for at lægge den kriminelle tilværelse bag sig 

·         Har meget svag tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet

·         Har svært ved at tilpasse sig kommunens ”normale” system

·         Har behov for en struktureret, helhedsorienteret og socialfaglig indsats med en tæt opfølgning

·         Har potentiale til at skabe en positiv forandring i deres liv indenfor en periode på 12 måneder

Exit-programmet henvender sig ikke til borgere, der:

·         Har en alvorlig psykisk sygdom og ikke ønsker at indgå i psykiatrisk/psykologisk behandling

·         Har et alvorligt misbrug og ikke ønsker at indgå i misbrugsbehandling

·         Ikke har adresse i København og ikke har betalingstilsagn fra sin kommune

VORES METODISKE TILGANG

I Exit forløbet arbejder borgeren med sig selv, tilegner sig ny viden om sine muligheder og udvikler sine sociale og personlige kompetencer. Borgeren tilbydes både praktisk hjælp og støtte til personlig udvikling, og der arbejdes målrettet med de kriminogene højrisikofaktorer, som vi ved, har betydning for tilbagefald til kriminalitet. Indsatsen tager udgangspunkt i afprøvede og veldokumenterede metoder og vil primært behandle følgende fokusområder:  

·         Kriminalitetshistorik

·         Antisocialt personlighedsmønster

·         Prokriminel holdning og tænkning

·         Antisocial omgangskreds

·         Problemer i forhold til familie/partner

·         Problemer i forhold til skole og/eller arbejde

·         Ingen ikke-kriminelle fritidsaktiviteter

·         Stof- og alkoholproblemer

Hvis det vurderes nødvendigt, arbejdes der endvidere med borgerens modtagelighed, økonomi, boligsituation, trusselsniveau, fysiske og psykiske helbredsproblemer. 

HENVENDELSESPROCEDURE

Når en borger har udvist interesse for EKIs Exit forløb og har givet samtykke til, at EKI må kontakte borger per telefon, har vi brug for følgende oplysninger, som skal sendes til EKI@sof.kk.dk:

  • Dine kontaktoplysninger
  • Borgerens navn og CPR-nr
  • Borgerens telefonnummer
  • Borgerens eventuelle gruppering/bandetilknytning
  • Årsag til henvendelse
  • Oplysninger om, hvorvidt der er særlige hensyn, EKI skal være opmærksom på (f.eks. trusler fra andre, særlige problemstillinger, m.m.)
  • Oplysninger om, hvor meget stoffer og/eller alkohol fylder i borgerens liv
  • Oplysninger om, hvor meget psykiske udfordringer fylder i borgerens liv, og om borger har psykiatriske eller somatiske diagnoser

Visitationsprocessen består derefter af minimum tre samtaler, hvor vi i dialog med borgeren finder frem til, om EKI er det rette tilbud. Påbegynder borgeren ikke et forløb i EKI, peges der på et alternativt tilbud, og borgeren hjælpes videre hertil, forudsat at han eller hun er interesseret i det.

Brug venligst dette henvendelsesskema.

Til hjælp ved udfyldelse af henvendelsesskemaet, kan du se dette fiktivt udfyldte henvendelsesskema.  

Hvis du ikke sender via et sikkert  mailsystem, bør du undgå at sende cpr.nr og andre fortrolige oplysninger i e-mails. Brug digital post i stedet. 
Læs mere om digital post.