Erhvervsklynger

København vil i særlig grad satse på udvikling af erhvervsområder, hvor der i hovedstaden allerede i dag er tyngde. Såkaldte erhvervsklynger er at finde inden for it/finans, cleantech, life science, det maritime samt de kreative erhverv.

Konkret vil Københavns Kommune styrke dialogen med erhvervslivet og indgå partnerskaber med både erhverv og vidensinsitutioner. København kobler bl.a. målet om at blive CO2-neutral i 2025 med målsætning om vækst, beskæftigelse og høj livskvalitet. Siden 2010 og frem til 1. april 2012 har Københavns Borgerrepræsentation og Københavns Energi f.eks. afsat i alt 1,386 mia. kr. til investeringer, der understøtter grøn vækst. Investeringerne i grøn energi omfatter bl.a. Københavns Energis forventede investeringer i vindmøller og fjernkøling. Den grønne mobilitet styrkes gennem investeringer i cykler, brintteknologi, elbiler og partikelfiltre samt bedre kollektiv trafik.

Links herunder leder videre til de forskellige erhvervsklynger. Du kan også læse mere om initiativerne indenfor grøn, sund, smart og kreativ vækst ved at klikke her

Copenhagen Cleantech Cluster  Københavns erhvervsklynge indenfor CleanTech  

Medicon Valley - en af Europas stærkeste sundhedsteknologiklynger  

CFIR - Københavns Finans og IT Region

Maritime Center - Europas Maritime Udviklingscenter  

Maritime Denmark - Det Maritime Danmark

Iværksætteri, viden og innovation

Københavns Erhvervsservice tilbyder gratis kurser og arrangementer for iværksættere og nystartede, der har mulighed for at få informationer, sparring og vejledning gennem flere sideløbende aktiviteter.

Læs mere om hvilke kurser vi tilbyder

København har derudover en række uddannelsesinstitutioner, forskerparker og iværksættermiljøer. F.eks. vil der i vidensbydelen Nørre Campus over de næste ti år blive investeret et to-cifret milliardbeløb, og takket være Aalborg Universitet vil Nokias tidligere hovedkvarter i Sydhavn blive omdannet til et integreret lærings-, forsknings- og erhvervsmiljø.

Københavns Kommune arbejder også på at understøtte iværksætteri i folkeskolen og styrke samarbejdet mellem skoler og virksomheder.

Læs mere om samarbejdet mellem skoler og virksomheder

 

Bedre service til erhvervslivet

Københavns Kommune vil give virksomhederne bedre service. Vi giver byens virksomheder én indgang til kommunen og koordinerer kommunens myndighedsopgaver over for erhvervslivet. Byens virksomheder kan derfor nøjes med at henvende sig ét sted for at få de nødvendige tilladelser, ansøgningsskemaer og bevillinger.

Kommunen kommune arbejder for at nedbringe af sagsbehandlingstiden og udvikle digitale løsninger, som blandt gør det nemmere og hurtigere at søge og få svar på tilladelser mv. For at fastholde vores fokus på tiden og for at forventningsafstemme med virksomheder der har brug for en afgørelse, har kommunen vedtaget servicemål for sagsbehandlingstiden på erhvervsrettede myndighedsopgaver.

Servicemålene er udtryk for hvor lang tid, det normalt vil kunne tage at få behandlet den pågældende type sag fra kommunen modtager ansøgningen til en afgørelse gives. 

Det er muligt at få en virksomhedslods, hvis en virksomhed har mange eller større sager.

Læs mere om Københavns Erhvervsservice

Infrastruktur og byudvikling

København vokser og skal skabe plads til 637.000 københavnere i 2025. For at skabe både boliger og arbejdspladser til de mange nye københavnere, har Københavns Kommune som mål at sikre plads til opførsel af op til 45.000 boliger og tre mio. m2 erhverv frem mod 2025.  

København skal også sikres gode trafikforbindelser. København arbejder på etablering af en havnetunnel, udbygning af metroen også til Malmø, etablering af flere direkte flyruter til de største eksportmarkeder for Danmark og højhastighedstog til kontinentet via Femernforbindelsen.

Læs mere om infrastruktur og byudvikling på Kommuneplan11

International arbejdskraft, turister, investeringer og skoler

København skal udvikle sig fra hovedstad til metropol. København skal internationaliseres, så det bliver nemmere at fastholde udenlandsk arbejdskraft, tiltrække internationale virksomheder, gøre det mere bekvemt for kvalificerede udlændinge at besætte jobs i Danmark og skaffe adgang til flere internationale skolepladser.

København skal derfor markedsføres som en åben by. Også når det gælder turismen skal hovedstaden være mere Copenhagen. Københavns Kommune vil arbejde for at kulturtilbud, restauranter og butikker får større tilskyndelse til at holde åbent til gavn for turisterne og ikke mindst det stigende antal krydstogtgæster. Digitale infostandere på dansk og engelsk skal være tilgængelige for besøgende i København. Udviklingen med 50.000 kongresgæster årligt skal udbygges blandt andet med flere erhvervs-events og to nye mega-events.

Læs mere om tilbud til international arbejdskraft:

www.workindenmark.dk

www.expatindenmark.com

 

Læs mere om tilbud til turister:

www.visitcopenhagen.dk

 

Læs mere om tilbud til virksomheder der ønsker at investere i København:

www.copcap.com

 

Læs mere om Danmarks første Europaskole:

Europaskolen

Beskæftigelse og arbejdskraft

København er den kommune i Danmark, hvor virksomhederne har adgang til den største pool af medarbejdere. Befolkningen i København er generelt set også veluddannet. Virksomhederne trækker også arbejdskraft fra et opland, som dækker det meste af Sjælland og Skåne.

København har en række kvalificerede borgere, som i dag står uden job, men er klar til at tage fat - ungepakker, løntilskud, praktikpladser og akutjob skal imødekomme dette. For at sikre at bl.a. unge nyuddannede akademikere kan skabe vækst og beskæftigelse har Københavns Kommune igangsat projektet Vækstakademiker. Kommunen kan også hjælpe med rekruttering eller jobrotation.

Læs mere om de forskellige tilskudsordninger der findes og muligheden for at ansætte en VækstAkademiker

Skatter og afgifter

Københavns Kommune har Danmarks niende laveste personskat. I 2012 blev dækningsafgiften for erhvervsejendomme nedsat fra 10 til 9,8 promille. Budgetaftalen for 2013 indeholdt afskaffelse eller reduktion af en række erhvervsafgifter på i alt 15 mio. kr. herunder udeservering.

Københavns Kommune har også fokus på forholdet mellem skat og service. Kommunen arbejder målrettet på at forbedre og effektivisere sagsgange bl.a. ved øget bruge af digitale løsninger.