Ergoterapeut til Sundhedshus Amager

Vi søger en ergoterapeut til barselsvikariat fra den 1. juli 2017 eller snarest muligt til genoptrænings- og rehabiliteringsopgaver på en rehabiliteringsafdeling og på et plejehjem.

Stillingen er på 37 timer om ugen, men ønsker du nogle færre timer ugentligt er det også en mulighed. Stillingen er et barselsvikariat, som løber frem til 1. juni 2018.

Sundhedshus Amager er et af Københavns Kommunes fem sundhedshuse. Vi varetager genoptræning, rehabilitering og sundhedsfremme til borgere i alle aldre, hvoraf den største del udgøres af borgere over 65 år, oftest med komplekse, geriatriske problemstillinger. Vi løser opgaverne på mange forskellige adresser: I selve sundhedshuset, på en døgnrehabiliteringsafdeling, på fire plejehjem, i en udrednings- og rehabiliteringsenhed og i en kontinensenhed. Vi er omkring 47 ansatte: 35 fysio- og ergoterapeuter, to sygeplejerske, to kliniske diætister og fire teknisk/administrativt medarbejdere..

Din daglige base er på plejecenter Hørgården, hvor også rehabiliteringsafdelingen ligger. Her vil du indgå i et team med ni fysio- og ergoterapeuter..

Dine opgaver består i udredning og vurdering af borgerens genoptrænings- og rehabiliteringspotentiale, gennemførelse af forløb, individuelt og på hold, hvor det underliggende formål er at være med til at muliggøre en meningsfuld og selvstændig hverdag for borgeren. Dertil kommer indflytningssamtaler, hjælpemiddelvaretagelse, deltagelse i tværfaglige konferencer og selvskrevet dagligt samarbejde med alle faggrupper omkring borgeren.

Du skal synes, at geriatri er et spændende fagligt område, og du evner at finde det bedste tilbud til borgere med komplekse problemstillinger og ofte få ressourcer. Så du skal have en ressourceorienteret tilgang til borgerne og en kreativ tilgang til træning og rehabilitering. Og du skal have fokus på fastholdelse af det opnåede ressource- og funktionsniveau. Du bringer tværfagligheden i spil både ved selv at være synlig i din faglige profil – men også ved at efterspørge den hos relevante faggrupper, således at du fremstår som en relevant samarbejdspartner.

Derudover skal du trives med selvstændighed og indflydelse og i et vist omfang mestre at være selvledende. Du skal være god til at koordinere og have overblik i forhold til daglige arbejdsopgaver – og du skal evne at indgå og opbygge relationer til borgere så vel som samarbejdspartnere.

Tilbuddet til dig er et dynamisk sundhedshus med engagerede kolleger, som sætter udvikling af faglighed og arbejdsplads højt, har fokus på at udvikle arbejdsmiljøet og som sætter pris på gode kollegiale relationer. Du vil derudover få mulighed for faglig udvikling i form af fortløbende kollegial sparring, sidemandslæring, intern undervisning og eksterne kurser.

Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst.

Interesseret?
Hvis du vil vide mere som stillingen, kan du ringe til teamleder Monica Madsen på 5136 9994 eller tillidsrepræsentant Naja Kvetny på 3530 2070.

Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 14. juni 2017.
Vi afholder ansættelsessamtaler mellem mandag den 19. og onsdag den 21. juni.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.