Ergoterapeut til Neurorehabilitering - Kbh

Brænder du for neurorehabilitering, og har du særlige faglige kompetencer indenfor feltet?

I forbindelse med budgettilførsel søger vi nu en erfaren ergoterapeut til en fast stilling i ambulant afdeling.  

Neurorehabilitering - Kbh
Neurorehabilitering - Kbh er for københavnere, som har fået en hjerneskade og har brug for rehabilitering på avanceret og specialiseret niveau. Centret har ca. 170 medarbejdere og ledere med forskellige faglige baggrunde: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter, neuropsykologer, audiologopæder, neuropædagoger mv. Neurorehabilitering - Kbh er på nuværende tidspunkt fordelt på to matrikler med ambulant afdeling beliggende i Bystævneparken i Brønshøj. 

Vi tilbyder  

 • mulighed for at udvikle og optimere det samlede rehabiliteringsforløb
 • en spændende stilling med mangeartede og skiftende arbejdsopgaver
 • inspirerende og bred samarbejdsflade med både interne og eksterne samarbejdspartnere  
 • et arbejdsmiljø med fokus på vidensdeling, trivsel, faglig sparring og tværfagligt samarbejde, hvor der lægges vægt på selvstændighed, ansvarlighed, respekt og kollegialt samvær 
 • en arbejdsplads med mange nye tiltag med henblik på at skabe de bedst mulige forhold for borgere og pårørende 
 • mulighed for deltagelse i relevant kompetenceudvikling, temadage og konferencer

Om stillingen  
Stillingen som ergoterapeut er i ambulant afdeling. Vi arbejder i tværfaglige teams med sigte på rehabilitering af borgerens fysiske, kognitive, sproglige og sociale funktioner. Borgernes mål og behov er altid udgangspunkt for vores prioritering og planlægning af sammenhængende indsatser af høj faglig kvalitet.

Du er tilknyttet ambulant afdeling, men vi arbejder på tværs af centret og hjælper hinanden.

Dine opgaver vil fx være at

 • varetage ergoterapeutisk neurorehabilitering jf. sundhedslovens §140
 • skabe resultater sammen med borgeren og de pårørende gennem inddragelse og evidensbaseret praksis  
 • lave mono- og tværfaglige mål og planer sammen med borgeren og pårørende ud fra deres rehabiliteringsbehov 
 • deltage i tværfaglige møder og konferencer 
 • varetage både individuelle træningsforløb og holdtræning  
 • samarbejde på tværs af kommunen med hjerneskadekoordinatorer, visitatorer m.v. 
 • deltage i udvikling og implementering af indsatser på centret 
 • arbejde forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende

Vi forestiller os, at du 

 • har minimum to års erfaring som ergoterapeut 
 • har neurologisk erfaring 
 • har det rehabiliterende aspekt i alle tilgange i borgerens rehabiliteringsforløb 
 • har relevante kurser indenfor neurorehabilitering fx Fott og Bobath 
 • kan indgå i et tværfagligt samarbejde og samtidig kan arbejde selvstændigt med at tilrettelægge og udføre din genoptræning på baggrund af klinisk ræssonering
 • formår at reflektere over og dokumentere egen praksis  
 • har stærke samarbejdsevner og en anerkendende tilgang til dine kollegaer, og at du medvirker til at bevare et godt arbejdsmiljø  

Ansættelsessted  
Neurorehabilitering - Kbh er for øjeblikket beliggende med den ambulante afdeling i Bystævneparken og døgnafdelingerne på Strandvejen i Hellerup. Vi forventer, at den ambulante afdeling flytter til Strandvejen slut 2021/start 2022.  

Løn- og ansættelsesvilkår  
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.  
Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse snarest muligt eller den 1. december 2021.  

Mere information  
Har du spørgsmål vedr. stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Jesper Tybring på 2464 8982.
Du kan læse mere om tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade i Københavns Kommune her.

Sammen med din ansøgning beder vi dig uploade dit CV og uddannelsesbevis. Vi glæder os til at modtage din ansøgning.  

Søg via nedenstående link senest torsdag den 21. oktober 2021
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i starten af uge 43.

Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.dk, Facebook og LinkedIn.