Erfaren udviklingskonsulent til ny stilling i HR- og Organisationsudvikling i Teknik og Miljøforvaltningen

Har du stærke kompetencer og erfaring med coaching, sparring, facilitering og teamudvikling, og brænder du for at være den ekstra kompetence, der skal understøtte vores travle ledere i hverdagen med udvikling af både egen styring og eget lederskab? Så har vi en spændende stilling til dig.

København skal være en levende og ansvarlig by med kant. I Teknik- og Miljøforvaltningen er vi optagede af at imødekomme og understøtte byens behov, og skabe nye løsninger sammen med københavnerne. En dagsorden du som kollega i HR- og Organisationsudvikling er med til at løfte ved at skabe gode rammer for ledere og medarbejdere i Teknik- og Miljøforvaltningen. Vores kerneopgave er primært at udvikle organisationen hen mod de strategiske målsætninger vores politikere og vores øverste ledelse har besluttet. Ligeledes understøtter vi, at forvaltningens opgaver løbende løses bedre og mere effektivt. Derfor er det vigtigt at være drevet af et helhedssyn, være samarbejdende og have en høj faglighed.

Vi har en ledig stilling i HR- og Organisationsudvikling, som vi gerne vil have besat med en ny, dygtig og engageret kollega.

Du vil blive en del af en enhed med i alt 20 kolleger, hvis hovedopgaver bl.a. er, at

 • understøtte og drive forvaltningens lederudvikling samt lederrekruttering
 • understøtte strategisk kompetenceudvikling i forvaltningen,
 • understøtte arbejdsmiljøarbejdet samt MED-organisationen
 • gennemføre tværgående organisationsudviklingsprojekter
 • sikre styring gennem en overordnet styringsmodel for forvaltningen
 • udvikle og gennemføre kvantitative og kvalitative undersøgelsesdesign, som afsæt for at hjælpe fagområderne med at dokumentere, optimere og udvikle kerneopgaverne.

Vi udvikler organisation og ledelse sammen
Vi søger en kollega med en bred og stærk erfaring som konsulent i en større organisation. Vi søger en kollega som har en dyb organisationsforståelse, som har pondus og legitimitet også på det uformelle plan og som bl.a. ved, hvad det kræver at kunne navigere i forskellige positioner i en kompleks offentlig organisation med 2.200 ansatte, herunder 110 ledere.

Dine opgaver vil primært handle om at understøtte ledelsesudvikling både individuelt og i grupper. Derfor vil det være vigtigt, at du kan agere ubesværet i forskellige sammenhænge og på forskellige chefniveauer. Der vil også indimellem være behov for at kunne stå i spidsen for komplicerede processer og projekter og kunne agere på det interpersonelle plan. Vores nye kollega skal kunne balancere mellem ikke at overskride de ledelsesmæssige kompetencers grænser og samtidig kunne vejlede og rådgive. Det vil være nødvendigt, at du har erfaring med lederudvikling på individuelt plan, og det vil være særlig interessant for os, hvis du også har ledelseserfaring.

Du er hjemme i rollen som intern konsulent
Vi forventer, at du herudover kan opfylde følgende:

 • Relevant videregående uddannelse – måske indenfor det organisationspsykologiske eller andet fagrelateret område.
 • Erfaring og uddannelse inden for coaching.
 • Erfaring og uddannelse inden for facilitering af grupper.
 • Er velformuleret og velskrivende.
 • Er nysgerrig, imødekommende, opsøgende, dialogorienteret og udadvendt.
 • Trives med et højt tempo og finder også overskud til sparring, humor og kollegial hygge i en effektiv hverdag.
 • Er holdspiller og er vant til at arbejde agilt og navigere i en kompleks hverdag.

Velkommen på udviklingsholdet
Vi er en moderne offentlig organisation i en spændende udvikling. Vi tilbyder dig en udviklende, dynamisk og levende arbejdsplads, hvor du kan være med til at sætte dit præg. Det sker i et godt og kompetent kollegialt miljø, hvor du har stor mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt, og hvor vi prioriterer faglighed og sparring højt. Vi arbejder teambaseret i vores enhed. Vi holder til i nyrenoverede og åbne rammer centralt på Islands Brygge. Du vil indgå i interessante samarbejder og få et dybt indblik i den komplekse opgave, det er at understøtte en moderne storby - og dit eget bidrag betyder meget for den store sammenhæng. Din arbejdstid er gennemsnitlig 37 timer pr. uge inkl. frokostpause. Vi har flekstid. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte enhedschef Anja Obdrup på 2688 2642. Du kan også læse mere om Københavns Kommune og Teknik- og Miljøforvaltningen på www.kk.dk og www.kk.dk/tmf.

Søg stillingen via nedenstående link senest søndag den 18. juni.
Vi forventer at holde samtaler med udvalgte kandidater tirsdag den 27. juni 2017.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4 mia. kr.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.