Erfaren projektleder til aktivitets- og samværstilbud i Center City

Vil du bidrage til den fortsatte udvikling og styrkelse af aktivitets- og samværstilbuddene i Center City, Københavns Kommune?

Om Center City
Center City er et socialpsykiatrisk centerfællesskab i Københavns Kommunes socialforvaltning, der består af fire forskellige botilbud, to aktivitets- og samværstilbud (AST-tilbud) samt § 85-tilbud, som yder støtte til borgere i eget hjem.
AST-tilbuddene leverer aktive tilbud til brugere med psykiatriske udfordringer, og lige nu er vi i gang med at udvikle og implementere forskellige gruppeforløb, som skal bidrage til, at borgerne i større grad bliver i stand til at mestre eget liv. Arbejdet er en del af Københavns Kommunes strategi for reorganisering af AST-området, som skal styrke det faglige fokus og understøtte udsatte københavneres recoveryproces og inklusion i samfundet.

Om stillingen
Vi søger en engageret projektleder pr. 1. august 2017 til en fast stilling. Du får stedfortrædende funktion for tilbudslederen, som du dagligt samarbejder med for at sikre en høj kvalitet i de pædagogiske og socialfaglige indsatser.

Vi arbejder med livsmestring for borgerne, og din primære opgave bliver i starten at udvikle, implementere og drive forskellige livsmestringsforløb, eksempelvis inden for økonomiforståelse, sund kost og kunst.
Du vil sammen med § 85-medarbejdere arbejde for at skabe større synlighed omkring de kommende livsmestringsforløb blandt borgere, som ikke benytter AST-tilbuddene, ligesom du også vil samarbejde med visiterende myndighed og øvrige aktører.

Derudover bliver du del af en samlet ledergruppe i Center City, hvor der er fokus på lederudvikling, samt udvikling og implementering af tværgående, faglige tiltag. I Center City har vi særligt fokus på vidensbaserede metoder, eksempelvis tilværelsespsykologi og ”Motivational Interviewing”.

Faglig profil
Du har som minimum en mellemlang videregående uddannelse inden for det sociale eller pædagogiske område, ligesom du har et indgående kendskab til socialpsykiatriens forskellige målgrupper samt lovgivninger på området. Du har desuden dokumenteret ledelses-/projektledererfaring.

Vi forventer desuden, at du 

 • kan arbejde struktureret, systematisk og vedholdende
 • kan bevare overblikket, selv i perioder med spidsbelastning
 • har stærke kommunikations- og formidlingskompetencer
 • har erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
 • kan navigere sikkert i komplekse problemstillinger
 • kan håndtere og forebygge konflikter på konstruktive måder i det socialpsykiatriske arbejde
 • ser IT-systemer som et selvfølgeligt redskab i dit arbejde
 • har en anerkendende tilgang til borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Vi tilbyder

 • en gruppe engagerede medarbejdere, som tager ansvar og vil gøre en forskel for udsatte københavnere
 • mulighed for faglig og ledelsesmæssig udvikling, bl.a. i tæt samarbejde med centerledelse og Center Citys botilbud
 • stor berøringsflade til jobcenter, AST-tilbud i kommunens øvrige socialpsykiatriske centre samt eksterne samarbejdspartnere.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer pr. uge. Arbejdstiden er fortrinsvis placeret i dagtimerne.
Løn i henhold til gældende overenskomst og principperne i Ny Løn.
Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2017.
Ved ansøgning vedlægges dokumentation for gennemført uddannelse.

Mere information:
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte tilbudsleder Peter Rummelhoff på 2331 4325.
Du kan læse mere om Center City her: www.centercity.kk.dk

Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 12. juni 2017
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 25.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.