Erfaren Konsulent til Udsatte og Rusmiddelområdet i Staben – Borgercenter Voksne

Vil du være med til at sikre københavnere med sociale udfordringer en stærk socialfaglig indsats? Har du politisk tæft, og har du indsigt i – og interesse for – det sociale område? Kan du gennemskue komplicerede problemstillinger og formidle dem klart og skarpt, og kan du holde mange bolde i luften på en gang? Så søg stillingen som konsulent i staben i Borgercenter Voksne. 
 
Borgercenter Voksne er en del af Socialforvaltningen i Københavns Kommune, der arbejder med drift og udvikling på området for psykiatri, udsatte voksne og rusmiddelområdet. Staben består af tre stabsområder med ca. 50 ansatte i alt. Vi arbejder i krydsfeltet mellem det politiske og det driftsmæssige, og har som hovedopgave at udvikle indsatsen til borgerne, at støtte de udførende enheder i arbejdet og bringe relevant viden fra praksis til beslutningstagere i kommunen.  
 
Du vil, i tæt samarbejde med stabschefen på området, få en koordinerende rolle, hvor du både selv får projektledelse af større indsatser og opgaver, og du vil have en rolle med at koordinere og kvalitetssikre opgaver på tværs af medarbejderne på området. Herunder skal du give dine kollegaer feedback og sparring i deres opgaveløsning, og du skal koordinere bestillinger og opgaver på tværs af aktører inden og uden for forvaltningen. Center- og områdechefer på udsatte og rusmiddelområdet samt Center for Politik er tætte samarbejdspartnere.  
 
Vi arbejder løbende på at udvikle vores tilbud og indsatser, så de matcher borgernes behov. Gennem de seneste år har der været fokus på at omlægge rusmiddelindsatsen, så det bliver hurtigere og nemmere at komme i behandling. Lige nu er vi i gang med at se nærmere på indsatsen på den øvrige del af udsatteområdet. De borgere vi møder, kæmper ofte med sammensatte og komplekse problemstillinger, hvorfor vi hele tiden har fokus på at styrke samarbejdet med psykiatrien, sikre relevant støtte til at komme i uddannelse, beskæftigelse samt integration i lokalsamfundet.  
 
Vi tilbyder
 • et afvekslende, udviklende og udfordrende job i en ambitiøs og dynamisk organisation  
 • gode muligheder for at være med til at præge udviklingen på det sociale område i landets største kommune  
 • at blive en del af en stabsfunktion bestående af, kvalificerede og tværfagligt orienterede kollegaer  
 • et godt og socialt arbejdsmiljø  
Vi går efter at finde en ny kollega, som
 • har solid erfaring med arbejdet i politisk styrede organisationer, fx fra en kommune eller centraladministrationen og meget gerne erfaring med det sociale område  
 • har stærke samarbejdsevner  
 • har analytiske og strategiske kompetencer, øje for sammenhænge på tværs af forvaltningens områder og flair for politiske beslutningsprocesser  
 • kan strukturere, prioritere og skabe overblik over opgaver i en travl hverdag  
 • kan kommunikere kompliceret stof klart og præcist både mundtligt og skriftligt  
 • skaber og inddrager et stærkt netværk i opgaveløsningen  
 • bevarer roen, når der er korte deadlines og mange bolde i luften  
 • er fleksibel og har en god portion humor 
Din arbejdsplads vil være i Borgercenter Voksne på Islands Brygge.   
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker efter gældende overenskomst og principperne i Ny Løn. Du vil blive ansat som specialkonsulent eller chefkonsulent, og du refererer til stabschefen i borgercentret for området. Arbejdstiden udgør 37 timer om ugen. Tiltrædelse snarest muligt og senest den 1. maj 2017.  
 
Mere information  
Hvis du gerne vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Mie Carstensen på 2362 9785.  
 
Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 9. marts 2018
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 11 og 12.  
 
Om Socialforvaltningen i Københavns Kommune  
Som del af Danmarks største kommune er det naturligt for os at have et højt fagligt ambitionsniveau og løbende udvikle kompetencer, metoder og indsatser. Vi arbejder fokuseret med god ledelse og dialog i organisationen, og vi har et godt arbejdsmiljø og et højt engagement blandt medarbejderne.
 

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.