Erfaren generalist med samfundsvidenskabelig eller byplanfaglig baggrund til Områdefornyelsen i København

Brænder du for at styrke og udvikle de udsatte byområder i København?
Og vil du være med til at udvikle og understøtte områdefornyelserne?

Om områdefornyelserne
Områdefornyelserne er forankret i Teknik- og Miljøforvaltningen og arbejder med at løfte Københavns udsatte byområder gennem en helhedsorienteret indsats, der kombinerer fysiske, sociale og kulturelle projekter. Der gennemføres i øjeblikket syv midlertidige områdefornyelser i København, der hver administrerer et budget på 30-80 mio. kr. og arbejder tværfagligt og innovativt med at løfte et kvarter i tæt dialog med lokale beboere, brugere og interessenter samt kommunens øvrige forvaltninger. Til at løse den opgave, har områdefornyelserne et sekretariat med tre-otte medarbejdere, der fysisk er placeret i den bydel, områdefornyelsen foregår i.

Stillingen er i det centrale områdefornyelsesteam på Islands Brygge, der arbejder med udvikling, strategi, koordinering, understøttelse, evaluering og kommunikation på tværs af de lokalt placerede områdefornyelser.

Om jobbet og teamet
Teamets opgaver spænder vidt med fokus på bl.a.:

 • løbende understøttelse og udvikling af områdefornyelsesindsatsen i København
 • løbende og effektiv betjening af politikere og ledelse
 • analyser og udvælgelse af nye områdefornyelser
 • kompetenceudvikling på tvær af områdefornyelserne
 • evaluering af områdefornyelserne
 • intern og ekstern formidling af enhedens arbejde og meget, meget mere

Teamet består af tre akademiske medarbejdere, en arkitekt og en studentermedhjælper. Der er i teamet et højt tempo og ofte mange opgaver, som løses selvstændigt, men gerne i tæt kontakt med andre kolleger.

Som generalist i områdefornyelsesteamet har du ansvar for at drive og gennemføre udviklingsopgaver i samarbejde med dine kolleger i teamet og i områdefornyelserne. Din dagligdag vil ligeledes være præget af løbende ad hoc-opgaver, der skal løses i høj kvalitet og ofte med korte deadlines. Det er derfor vigtigt, at du er omstillingsparat og befinder dig godt i et dynamisk arbejdsmiljø med mange og skiftende bolde i luften. Du skal ligeledes være godt tilpas med en meget netværksbaseret arbejdsform med stor daglig kontakt til områdefornyelserne, men også til resten af Teknik- og Miljøforvaltningen, kommunens øvrige forvaltninger og til eksterne aktører, der også indgår i den samlede opgaveløsning. 

Om dig
Vi lægger vægt på, at du opfylder flest muligt af nedenstående kvalifikationer:

 • Du har kendskab til de politiske processer, der skaber byens udvikling, og viden om byplanlægning (fx byliv, byrum, lokalplaner el. områdefornyelser).
 • Du har erfaring med indsatser, der skal løfte udsatte byområder, ghettoområder eller almene boligområder.
 • Du har strategisk og politisk tæft og en skarp pen, der sikkert kan omsætte komplekse problemstillinger til let forståeligt materiale målrettet kommunens administrative og politiske ledelse.
 • Du er hurtig til at sætte dig ind i nye fagområder og nyt materiale, og du kan omsætte denne indsigt til beslutningsoplæg.
 • Du har erfaring med at lede udviklingsprocesser med mange interessenter, og du kan sætte dig mundtligt og skriftligt igennem i et miljø, hvor formidling og faglighed spiller en stor rolle.
 • Du interesserer dig for byen og dens borgere, og du har fokus på, hvordan deres behov og engagement kan bruges aktivt i byudviklingen.
 • Du har erfaring fra og trives i en politisk organisation hvor tempoet er højt, og hvor det ofte er udefrakommende forhold, der sætter dagsordenen for dine opgaver.
 • Du er ambitiøs, aktiv og empatisk med en stor åbenhed og personlig autoritet, og du har mindst tre års erfaring (og gerne mere) fra en relevant stilling fra fx kommune, stat, boligselskab eller konsulentvirksomhed.
 • Det er en fordel, men ikke en forudsætning, at du har kendskab til områdefornyelser.

Vi kan tilbyde dig et udfordrende og alsidigt job, hvor du kommer til at arbejde med at løfte Københavns udsatte byområder sammen med et engageret team, som brænder for området. Gode, positive og engagerede kolleger på en alsidig og fleksibel arbejdsplads, hvor du får stor indflydelse på eget arbejde.

Ansættelesesvilkår
Vi forventer at besætte stillingen senest den 1. februar 2021 eller hurtigst muligt.

Du vil blive ansat i enheden Områdefornyelse med reference til enhedschef Jan Salling Kristensen. Bemærk, at arbejdsstedet vil være i det centrale områdefornyelsesteam på Islands Brygge, men at du som fastansat i områdefornyelsen skal være indstillet på at skulle arbejde videre i en anden stilling i områdefornyelserne, hvis/når der bliver behov for dette. Find mere om områdefornyelserne her. Områdefornyelsen er en indsats, der understøtter målene i Københavns Kommunes ”Politik for Udsatte Byområder”. Find politikken her.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at henvende dig til specialkonsulent Niels Hansen på 2115 6054 eller enhedschef Jan Salling Kristensen på 2632 2834.

Søg via nedenstående link senest onsdag den 2. december 2020
Vi forventer at holde samtaler i uge 50 og 51. 

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr.