Enkeltydelser

En enkeltydelse er en mulighed for økonomisk hjælp til helt nødvendige udgifter, som du ikke på nogen anden måde kan betale.

Hjælp til rimeligt begrundede udgifter

Har du været ude for ændringer i dine forhold, kan du søge om hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter, som du ikke selv kan betale.

Hjælp til midlertidige huslejeudgifter

Du kan søge om hjælp til midlertidige huslejeudgifter, hvis du er udsættelsestruet, og du ikke har økonomi til at betale huslejerestancen.

Hjælp til sygebehandling

Du kan søge om hjælp til sygebehandling, der er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet, som du ikke selv har økonomi til at betale.

Tilskud til tandpleje for særlig personkreds

Du kan søge om tilskud til tandpleje, hvis du får ydelser efter aktivloven som kontanthjælp eller lignende. Tilskud indebærer egenbetaling.

Hjælp til samværsudgifter

Du kan søge om hjælp til udgifter ved samvær med dine egne børn under 18 år, som du ikke bor sammen med.

Hjælp til barns forsørgelse ved forældremyndighed uden forsørgelsespligt

Du kan søge hjælp, hvis du har forældremyndighed, men ikke forsørgelsespligt efter forældremyndighedsindehaverens død.

Hjælp til flytteudgifter

Du kan søge om hjælp til flytteudgifter, hvis flytningen forbedrer din bolig- eller erhvervssituation, og du ikke har økonomi til at betale.

Dokumentation

Her kan du læse om dokumentationskrav når du søger om en enkeltydelse. Dokumentationen er nødvendig for at behandle din ansøgning korrekt.

Enheden for Sociale Ydelser

Enheden for Sociale Ydelser behandler ansøgninger om særlig økonomisk støtte og har en åben borgermodtagelse.