Engageret social- og sundhedsassistent eller pædagog til hverdagsrehabilitering på bo- og rehabiliteringstilbuddet Lions Kollegiet, Center for Erhvervet Hjerneskade

Vil du være med til at skabe en meningsfuld hverdag for beboere med en kompleks, erhvervet hjerneskade? Og har du lyst til at arbejde med pleje- og omsorgsopgaver i et neuropædagogisk perspektiv, så beboernes individuelle rehabiliteringsmål tænkes ind i de daglige rutiner og gøremål? Så er du måske vores nye kollega.

Vi er et tværfagligt team på 8 medarbejdere bestående af social- og sundhedsassistenter og pædagoger, der leverer pleje, omsorg og pædagogisk støtte til afdeling Reccos 11 beboere. Vores beboere har i varierende grad fysiske, psykiske og kognitive funktionsnedsættelser og er visiteret efter Servicelovens §108. Vores opgave er at støtte beboerne i en struktureret hverdag med dag- og beskæftigelsestilbud og samtidig have fokus på low arousal. Det kræver tydelig kommunikation, ro, tålmodighed og gode kompetencer inden for relationsarbejde.

I vores team varetager social- og sundhedsassistenter komplekse sundhedsfaglige opgaver som stomi- og kateterpleje, sondeernæring, sårpleje og medicinhåndtering, og vi samarbejder tæt med fysio- og ergoterapeuter, sygeplejersker og pædagogiske konsulenter i centeret. Vores samarbejde med beboerne tager udgangspunkt i værdierne tillid, dialog, respekt og ligeværdighed, eksempelvis når vi samarbejder med en beboer og pårørende om at opstille individuelle mål for beboerens rehabilitering.

På afdeling Recco har vi et stort fokus på teamsamarbejde, herunder at indgå og følge fælles aftaler for den daglige struktur på afdelingen, så beboerne får en ensartet hverdag, uanset hvilken medarbejder der hjælper dem. Samtidig har vi fokus på løbende at udvikle vores faglighed inden for det neuropædagogiske felt gennem interne kurser, temadage, supervision og faglig sparring. Vi er også meget optagede af at passe på vores gode arbejdsmiljø med et løbende fokus på trivsel, nærværende ledelse og sundhedsfremmende foranstaltninger. 

Alt dette bliver du en vigtig del af!

Din profil
Du kan se dig selv tage ansvar for og indgå i udførelsen af sundhedsfaglige og pædagogiske opgaver på afdeling Recco. Derudover lægger vi vægt på, at du

  • ønsker at arbejde tværfagligt som kontaktperson for en eller flere borgere
  • har erfaring med voksne med erhvervet hjerneskade
  • kan arbejde struktureret med mål og relevante metoder
  • kan varetage de daglige ADL-opgaver, inkl. de komplekse plejeopgaver
  • har god erfaring med dokumentation og kendskab til IT

Om Lions Kollegiet
Lions Kollegiet er et bo-, aktivitets- og rehabiliteringstilbud til voksne med moderate til svære, erhvervede hjerneskader. Vi har 72 pladser til rehabilitering samt et internt dagtilbud. Vi har en stærk tværfaglig profil, både i den faglige ledelse og blandt medarbejderne. Du kan læse mere om os på www.lionskollegiet.kk.dk.

Ansættelsesforhold
Stillingen er på 37 timer pr. uge med skiftende vagter dag/aften og weekend hver 3 uge. Lønindplacering vil ske efter gældende overenskomst og principper for ny løn. Start den 1. oktober 2021.

Sammen med din ansøgning beder vi dig uploade dit CV.

Hvis du vil vide mere
Hvis du vil vide mere om stillingen eller gerne vil ud og have en rundvisning, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Christian Dahl Østergren på 4024 1133. 

Søg via nedenstående link senest tirsdag den 17. august 2021
Vi afholder samtaler i uge 34.