Engageret og synlig afdelingsleder til Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret

Brænder du for at lede og motivere medarbejdere? Evner du at sætte retning og få følgeskab? Og er du tydelig, nysgerrig og faglig kompetent? Så er du måske den afdelingsleder, vi søger. 
 
Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret i Københavns Kommune søger én afdelingsleder til vores døgnrehabiliteringsafdeling (afdeling N2) for borgere over 65 år med erhvervet hjerneskade.  
 
Du vil blive en del af et ambitiøst og dynamisk rehabiliteringscenter, der er under udvikling med målet om at blive førende på faglighed, kvalitet og sammenhæng i den indsats, vi tilbyder borgerne. Som en central del af denne proces vil du være med til at optimere tilbuddene til borgere og pårørende samt sætte dit præg på udviklingen af centret sammen med en engageret centerledelse.
 
Vi tilbyder  
 • Stort råderum til at udvikle og optimere den faglige indsats og daglige drift  
 • Spændende og afvekslende opgaver i et tværfagligt spændingsfelt med opgaver på et højt fagligt niveau  
 • En inspirerende og bred samarbejdsflade – både på centret, på tværs i kommunen og med hospitalerne  
 • Et arbejdsmiljø med fokus på videndeling, trivsel, faglig sparring og tværfagligt samarbejde  
 • Del af et ledelsesteam  
 • Du bliver en del af et stærkt engageret ledelsesteam sammen med centerchefen og fem andre afdelingsledere. Sammen står vi overfor flere spændende opgaver heri at fortsætte og styrke den igangværende udvikling på højt fagligt niveau med ambitionen om at blive førende inden for rehabiliteringsområdet. 
Afdelingsleder for døgnrehabiliteringsafdeling  
Du vil få ansvaret for døgnrehabiliteringsafdelingen for borgere over 65 år med erhvervet hjerneskade. Der er plads til 15 borgere på afdelingen. Afdelingen arbejder målrettet, tværfagligt og helhedsorienteret med borgernes rehabiliteringsforløb, så borgerne bedst muligt kan vende tilbage til deres hverdag efter sygdom eller funktionsfald.  
 
Du får personaleansvar for i alt 33 medarbejdere bl.a. ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter samt timelønnede. På afdelingen er der endvidere et tæt tværfagligt samarbejde med en neuropsykolog, neurologisk lægekonsulent, koordinator, terapeutfaglig vejleder og neurologisk sygeplejefaglig vejleder.  
 
Afdelingen har stort engagement og fokus på at faglige og personlige kompetencer kommer i spil i det daglige arbejde til gavn for borgeren.  
 
Dine opgaver  
 • Faglig ledelse tæt på praksis og daglig sparring med medarbejderne  
 • Personaleledelse og arbejdstilrettelæggelse for tværfagligt personale  
 • Stabil drift og opfyldelse af afdelingens måltal  
 • Understøtte tværgående udviklingstiltag og opfyldelse af måltal i forbindelse med neurologisk hjemmerehabilitering  
 • Samarbejde med andre interne funktioner i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som fx visitationen, hjerneskade-koordinatorer, hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, og eksterne funktioner som fx hospitalerne, almen praksis m.fl.  
Vi forventer, at du
 • har lederevner og gerne en lederuddannelse (gerne med erfaring indenfor tværfaglig ledelse)  
 • har en faglig baggrund som sygeplejerske  
 • arbejder synligt og struktureret  
 • kan skabe en samarbejdende afdeling, der sikre at centrets indsatsområder efterleves og implementeres  
 • prioriterer både mono- og tværfaglighed  
 • er tydelig i din kommunikation og kan sætte retning  
Om Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret  
Vi er omkring 160 medarbejdere og ledere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Blandt andet ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, neuropsykologer, servicepersonale og administrative medarbejdere.
Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret har 82 døgnpladser, hvoraf 52 er til almen rehabilitering og 30 til neurorehabilitering fordelt på fire afdelinger. Derudover har centret en ambulant afdeling, som varetager ambulant neurologisk genoptræning og rehabilitering for ca. 600 borgere årligt.  
 
Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret er en del af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. Center for Omsorg og Rehabilitering understøtter driften og udviklingen på centret.  
 
Du kan læse mere om Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret på www.hjerneskadeogrehabilitering.kk.dk og tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade i Københavns Kommune på www.hjerneskade.kk.dk  
 
Stillingen er med start fra 1. oktober 2018 eller snarest muligt.  
 
Yderligere oplysninger 
Kontakt centerchef Susanne Lorentzen på 6162 2359, hvis du har spørgsmål til stillingen.  
 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning  
 
Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 20. august 2018
Der vil blive afholdt to samtaler, og der vil blive foretaget en test mellem de to samtaler, hvis du går videre til anden samtale.   
Første samtale afholdes den 24. august 2018. Anden samtale holdes den 29. august 2018.  
 


Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.