Engageret Contract Manager til nyt byudstyr i Center for Driftsudvikling

Københavnerne fortjener velfungerende byudstyr. Vil du være med at sikre det?

I 2015 indgik Københavns Kommune en 15-årig kontrakt med en ekstern leverandør om levering af nyt byudstyr, bl.a. buslæskærme med digital trafikinformation, toiletter samt standere til kommunal information og reklame. Opsætningen af det nye udstyr er nu færdig, og i Byens Drift skal vi i de kommende år sikre, at Københavnerne får det bedste udbytte af det nye udstyr og de muligheder, som udstyret rummer.

Derfor søger vi en dygtig Contract Manager og projektleder med stærke kompetencer indenfor leverandør- og kontraktstyring. Du brænder for at sikre et godt og effektivt samarbejde med leverandør og interessenter, og du har samtidig lyst til og kan se mulighederne i at udnytte de potentialer, som det nye udstyr giver mulighed for.

Dine nærmeste kolleger bliver medarbejdere i enheden Partnerskaber under Center for Driftsudvikling, hvor vi arbejder med bl.a. vand, adfærd og renhold, partnerskaber og frivillige samt tryghed og fremkommelighed. Enheden har en bred portefølje af projekter og opgaver, der går på kryds og tværs af byen, kommunen og københavnerne. Med tiden vil der være gode muligheder for at knytte opgaven med det nye byudstyr sammen med andre sager i enheden, og du får dermed mulighed for at indgå i enhedens øvrige opgaveløsning.

Vi er dygtige sammen
Som Contract Manager i Center for Driftsudvikling har du ansvaret for styringen af kontrakten med kommunens leverandør af det nye byudstyr og skal sikre et godt og effektivt samarbejde mellem leverandøren og de mange interessenter i kommunen. Du sørger for fremdrift, overblik, koordinering og faglig kvalitet.

Blandt de første opgaver bliver at udvikle og implementere driftsorganiseringen, der skal håndtere arbejdet fremover samt sikre en systematisk opfølgning og tilsyn med det nye byudstyr.
Sammen med kommunens specialister skal du også være med til at udvikle de innovative muligheder, som det nye byudstyr rummer. Overskriften er Smart City, og potentialet er de behov og idéer, der ligger fremme i tiden, så vi kan give københavnerne nye måder at bruge byrummet på.
Du får en selvstændig opgave med gode muligheder for både at præge selve opgaven og din egen stilling. I det daglige vil du sidde sammen med dygtige og engagerede kolleger med brede tværfaglige kompetencer og erfaringer med gode muligheder for faglig sparring.

Vi lægger vægt på, at du kan håndtere og overskue en kompleks kontrakt og på egen hånd tage vare på de mange opgaver, som kontrakten giver. Samtidigt forstår du at indgå i en organisation med professionelle kolleger og samarbejdspartnere, hvor der også er tid til fælles læring og til, at du kan udvikle dig selv og erhverve nye kompetencer.

Erfaren projektleder, der navigerer sikkert
Som person er du engageret og dynamisk. Du har formentlig en længerevarende uddannelse, gerne med økonomiske eller juridiske elementer. Gennem din uddannelse eller senere erfaring har du opnået indsigt i kontrakt- og leverandørstyring. Kender du til driftsudvikling og –organisering, fx fra en anden kommunal forvaltning, rådgivervirksomhed el.lign., er det en fordel.

Du er en stærk projektleder, der kan etablere og fastholde overblik, koordinering og styring af opgaver og økonomi. Vi sætter også pris på, hvis du har forståelse for arbejdet i en politisk ledet organisation.

Du har kompetencer og ikke mindst lyst til at arbejde med:

  • håndtering af komplekse kontrakter og har sans for de juridiske og styringsmæssige detaljer
  • organisering og udvikling af det daglige driftssetup
  • styring og samarbejde med leverandører
  • fornemmelse for nye og kommende digitale og tekniske potentialer og perspektiver
  • udvikling af faciliteter og byrum til københavnerne
  • offentlig forvaltning og arbejdet i en politisk ledet organisation
  • kommunikation og borgerdialog.

Du har personlig gennemslagskraft, kan både stå fast og være fleksibel i en forhandling og mestrer naturligt samarbejdets mange facetter. Du er god til at prioritere og strukturere opgaver undervejs i processen, og du kan derfor også agere fleksibelt i forhold til skiftende mål. Endelig er du optaget af at komme i mål med opgaverne inden for deadline og budget.

Du opleves som imødekommende og konstruktiv, og du kommunikerer direkte, åbent og inddragende. Du taler og skriver et flydende professionelt dansk og anvender IT som en naturlig del af arbejdsprocessen.

Et kompetent, udviklende og engageret arbejdsklima
Du bliver en del af enheden Partnerskaber, der tæller 24 medarbejdere. Vi lægger vægt på et uformelt og inspirerende arbejdsklima med vægt på faglighed, engagement og sammenhold. Arbejdsmiljøet er uhøjtideligt og velfungerende. Jobbet rummer mange udviklingsmuligheder og udfordringer, både fagligt og personligt. Med afsæt i byens behov betjener Center for Driftsudvikling resten af Byens Drift med fokuseret udvikling, der skaber resultater med effekt og relevans for byen og københavnerne.

Derudover tilbyder vi dig en gennemsnitlig 37 timers arbejdsuge inkl. frokost, idet vi lægger vægt på et afbalanceret forhold mellem arbejdsliv og familie-/fritidsliv.

Start den 1. august 2017.

Vi bor smukt beliggende ud til havnen på Islands Brygge, 2300 København S. I sommeren 2018 flytter Byens Drift til nye lokaler på Kraftværksvej.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst, afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Er du blevet nysgerrig?
Hvis du har spørgsmål om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte enhedschef for Partnerskaber Jakob Hjuler Tamsmark på 2059 4225.

Søg stillingen via nedenstående link senest torsdag den 15. juni 2017.
Vi forventer at holde samtaler den 20. og 21. juni.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4 mia. kr.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.