Engageret chef til Integreret Service i Københavns Ejendomme og Indkøb, Center for Ejendomsservice

Center for Ejendomsservice udfører ejendomsservice på Københavns Kommunes ejendomme, institutioner og botilbud. Vores services på de mindre lokationer er blandt andet rengøring, viceværtservice, vagttjeneste m.m. Vi udfører en mere integreret ejendomsservice på nogle af kommunens større administrative arbejdspladser.

Vores strategiske målsætning er at sikre et optimalt serviceniveau, retvisende og effektiv styring og drift af kommunens ejendomsportefølje og at understøtte effektiv ejendomsdrift i hele Københavns Kommune.

Vi tager størst mulige hensyn til behovene hos de borgere og kollegaer, der bor, færdes eller arbejder de steder, hvor vi har ansvaret for ejendomsservice. Vi har fokus på at understøtte vores kunders mål og kerneopgaver. Med det udgangspunkt vil vi levere effektiv og fleksibel ejendomsservice i høj, professionel kvalitet og med et differentieret udbud af ydelser.

Den 1. august omorganiserer vi centeret og skaber to forskelligartede driftsafdelinger og en driftsoptimeringsenhed. Vi har organiseret centrets ydelser i afdelingerne ”Enkelt Services” og ”Integreret Service”. Chefen for Enkelt Services og chefen for Integreret Service indgår sammen med centerchefen i centerledelsen. Under centerchefen er der en driftsoptimeringsenhed, der skal støtte med blandt andet driftsoptimeringen, rapportering og innovation på tværs af de mange forvaltninger i kommunen. 

”Integreret Service” omfatter de lokationer, hvor vi har ansvar for ejendomsdrift. Der er typisk tale om større ejendomme med mange daglige brugere fra forskellige forvaltninger eller institutioner/tilbud. Effektiv og fleksibel service og en solid viden om lokationen og dens funktionalitet forventes i Integreret Service.  Det forventes, at vi udnytter synergierne ved at integrere flere servicefunktioner på en lokation og give brugerne en gennemtænkt, fleksibel og effektiv service. 

I ”Enkelt Services” samler vi os om de lokationer, hvor vi fortrinsvis yder rengøring og/eller viceværtservice. Effektiv og stabil service, professionalisme og stærk faglighed er i højsædet sammen med vores evne til at forstå kundens mål og gøre det nemt for vores kollegaer at løse deres kerneopgaver.  

Chef for Integreret Service
Du skal sammen med din afdeling løfte vores integration af ejendomsservices til det næste niveau. Vi skal tilbyde professionelle, gennemtænkte, integrerede serviceløsninger på flere kommunale ejendomme, end vi gør i dag. Det vil konkret kræve, at du og din afdeling udvikler og beskriver dit ydelseskatalog og vores leverancekoncepter. Du skal sammen med dine chefer optimere arbejdsgange og metoder og herigennem udvikle afdelingens evne til at udnytte faglighed og ressourcer optimalt, ikke kun på de enkelte lokationer, men i særdeleshed også på tværs af lokationer og i samarbejde med vores afdeling for Enkelt Services.

Som en nærværende og inspirerende chef for cheflaget under dig forventer vi, at du formår at give dine medarbejdere faglig sparring og desuden understøtter dem i deres indbyrdes samarbejde. Du vejleder og udvikler dem, så de bliver endnu bedre chefer, samtidigt med at I sammen har fokus på vores kerneydelser.

Som en del af den strategiske udvikling af vores Integreret Service kræver det, at du sammen med dine medarbejdere udarbejder og igangsætter et målrettet kompetenceudviklingsforløb for afdelingens medarbejdere, så de alle bliver klædt på til at kunne arbejde mere integreret omkring serviceopgaverne.

Din afdeling med fem-seks chefer og cirka 200 medarbejdere (rådhusbetjente, rengøringsassistenter, gårdmænd/viceværter og håndværkere), har til opgave at levere den optimale service på større administrative ejendomme (fx Københavns Rådhus), på socialcentre, jobcentre, på bosteder og tilbud for udsatte borgere.

Opgavernes kompleksitet kræver, at du som person har en grundig indsigt i driften af store lokationer med komplekse servicebehov. At du har ledelsesmæssig erfaring til at kunne holde fokus på driften, samtidig med at du både skal motivere medarbejderne, optimere servicen og have en god dialog med vores mange kunder.

Som chef for Integreret Service har du naturligvis budgetansvar for afdelingens driftsbudget. Du har det primære ansvar for at udvikle samarbejdet med vores kommunale kunder. Du skal sammen med dine chefer under dig medvirke til, at vi sikrer de optimale serviceudbud til vores kommunale kunder. Du har desuden ansvar for at udvikle bestående kontrakter og sammensætte serviceløsninger til vores kommunale kunder på baggrund af en fleksibel leverancemodel.

Succeskriterierne for dit arbejde er en optimering af driften samtidigt med stadigt højere brugertilfredshed. For at score højt på begge kriterier kræves det, at du kan tilbyde arbejdspladser, hvor dine medarbejdere trives og er fagligt klædt på til at løse opgaver ud fra fælles, gennemtænkte løsninger, god planlægning og en velfungerende kvalitetssikring.

Vi forventer derfor, at du

  • har erfaring med ledelse af integreret ejendomsservice – Facility Services
  • kan skabe resultater gennem andre, herunder opstille og følge resultatmål
  • har organisationsforståelse og er god til at skabe relationer på tværs af hele organisationen
  • har en involverende ledelsesstil og formår at tage og give ansvar
  • har erfaring med udvikling og implementering af servicekoncepter på forskellige typer af ejendomme og services
  • har erfaring med driftsoptimering
  • er god til at præsentere og formulere dig mundtligt som skriftligt.

Ansættelsesvilkår
Du ansættes i Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme & Indkøb, Center for Ejendomsservice. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Københavns Kommune og pågældende organisation efter principperne i Ny løn. Vi forestiller os en lønramme omkring 660.000 kr. eksklusive pension.

Du vil få have din arbejdsplads hos Center for Ejendomsservice på Borups Allé, når det kræves, at du er på kontoret.

Ved evt. ansættelse indhentes straffeattest, ligesom der vil blive indhentet en børneattest. Vi forventer, at du kan starte hurtigst muligt og senest den 1. august 2017. 

Vi anvender ekstern rekrutteringskonsulent til at støtte os i ansættelsesprocessen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til vores rekrutteringskonsulent fra Facility Optimering, Lasse Beck, på 5151 0731.

Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 16. juni 2017.
Vi holder ansættelsessamtaler den 22., 23. og/eller 26. juni. 

Københavns Ejendomme & Indkøb – vi skaber rum
Københavns Ejendomme & Indkøb er Københavns Kommunes ejendomsenhed og indkøbsorganisation. Vi ejer og administrerer mere end 2,2 mio. m2 . Vi har ansvar for lejeaftaler, ejendomshandler, bygningsdrift, energioptimering, ejendomsservice og vedligeholdelse m.m. af blandt andet skoler, daginstitutioner, botilbud, plejehjem, kultur- og idrætsfaciliteter, administrationsejendomme osv. Vi er også kommunens primære indkøbsorganisation. Vi har ansvar for at gennemføre udbud af varer og tjenesteydelser på tværs af kommunen. Vi skal sikre, at det er enkelt at købe de rigtige varer til den rigtige pris for de, der køber ind til kommunalt brug. Vi tager udgangspunkt i forvaltningernes behov og samarbejder med vores kunder om at skabe de bedste løsninger. Vi beskæftiger ca. 800 medarbejdere og administrerer et årligt budget på ca. 1,6 mia. kr. Du kan læse mere om os på www.kobenhavnsejendomme.kk.dk.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.