Elektronisk nøglesystem

Offentliggjort:
27.10.2015, Kl
Frist:
27.11.2015, Kl
Københavns Kommune ønsker at anskaffe et elektronisk webbaseret standardsystem til håndtering af nøgler til borgeres hjem.

Kontrakten omfatter levering og implementering af et elektronisk webbaseret nøgle-standardsystem med eventuelle enkelte tilpasninger, og derudover vedligehold, support og uddannelse. Drift af systemet udbydes som option.

Systemet forventes at være implementeret, testet og være i drift senest i starten af 3. kvartal 2016, for bydel Amager/fase 1 og ultimo 2017 for de 4 resterende bydele/faser.

Målgruppen er borgere, der modtager hjemmehjælp og /eller hjemmesygepleje fra Københavns Kommune, og som ikke selv er i stand til at åbne døren samt borgere der har et nødkaldsanlæg installeret fra Københavns Kommune.

Systemet skal gøre det muligt for hjemmeplejen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt Socialforvaltningen, at tilgå udvalgte borgeres hjem via elektroniske nøgler, i stedet for den gængse adgang via fysiske nøgler. Borgere selv samt pårørende skal fortsat kunne benytte deres fysiske nøgler.

De elektroniske nøgler skal endvidere kunne benyttes af MadService og VaskeService i Københavns Kommune samt eventuelt brandvæsen, læger og politi.

De enkelte medarbejderenheder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen skal kunne administrere nøgler og brugere.

Systemet skal implementeres i 5 bydele, svarende til 5 faser/delleverancer.

Antal brugere i alt for fase/delleverance 1-5
Ca. 1.500 medarbejdere med adgang til borgere.
Ca. 125 medarbejdere, der skal have administrations adgang.
Ca. 3.500 borgere.

Fordelingen af brugere i de enkelte faser/delleverancer ser ud som følger:
Fase 1, bydel Amager (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen):
Ca. 300 medarbejdere med adgang til borgere
Ca. 25 medarbejdere der skal have administrations adgang
Ca. 700 borgere

Fase 2, bydel Indre By/Østerbro (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen):
Ca. 300 medarbejdere med adgang til borgere.
Ca. 25 medarbejdere, der skal have administrations adgang.
Ca. 700 borgere.

Fase 3, bydel Bispebjerg/Nørrebro (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen):
Ca. 300 medarbejdere med adgang til borgere.
Ca. 25 medarbejdere, der skal have administrations adgang.
Ca. 700 borgere.

Fase 4, bydel Vesterbro/Kgs. Enghave (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen):
Ca. 300 medarbejdere med adgang til borgere.
Ca. 25 medarbejdere, der skal have administrations adgang.
Ca. 700 borgere.

Fase 5, bydel Vanløse/Brønshøj/Husum (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen):
Ca. 300 medarbejdere med adgang til borgere.
Ca. 25 medarbejdere, der skal have administrations adgang.
Ca. 700 borgere.

Derudover ønskes der option på følgende antal brugere (Socialforvaltningen):
Ca. 450 medarbejdere med adgang til borgere.
Ca. 20 medarbejdere, der skal have administrations adgang.
Ca. 700 borgere

Se udbudsbekendtgørelsen nedenfor

Fristen for at ansøge om prækvalifikation er fredag d. 27. november kl. 12.00
Ansøgning om prækvalifikation skal afgives pr. e-mail til mailadressen bk83@ks.kk.dk.
”Blanket til ansøgning om prækvalifikation ved begrænset EU udbud af elektronisk nøglesystem”, SKAL benyttes, se nedenfor.

Bemærk, at eventuelle supplerende oplysninger eller materiale samt svar på spørgsmål vil blive offentliggjort på siden her.