Eksternvikarformidling indenfor pleje og omsorg

Offentliggjort:
03.02.2015, Kl
Frist:
13.03.2015, Kl
Københavns Kommune udbyder rammeaftale vedr. eksternvikarformidling indenfor pleje og omsorg.

Københavns Kommune udbyder rammeaftale vedr. eksternvikarformidling indenfor pleje og omsorg. 

Nærværnede udbud vedr. prækvalifikation i forbindelse ekstern vikarformidling indenfor pleje og omsorg, som skal dække følgende fagområder:

- Autoriserede sygeplejersker
- Autoriserede social- og sundhedsassistenter
- Social- og sundhedshjælpere
- Hjemmehjælpere
- Plejehjemsassistenter
- Plejere
- Sygehjælper

Vikaren benyttes bl.a. i Københavns Kommunes plejecentrer og plejeboliger til ældre borger, samt hjemme-pleje og sygeplejen. Vikaren benyttes ligeledes i Socialforvaltningens hjemmepleje, samt ved borgere der har sociale og/eller psykiske problemer, handicap og lignende, der befinder sig i forskellige former for bo-, aflastnings-, aktivitets-, og behandlingstilbud.

Den udbudte aftale er en rammeaftale.

Udbuddet gennemføres som begrænset udbud, hvilket indebærer, at kun prækvalificerede ansøgere har ret til at afgive tilbud.

Udbudsmateriale

Københavns Kommune har valgt at anvende udbudssystemet Mercell Sourcing Service til gennemførslen af udbudsprocessen. Prækvalifikationsmaterialet og efterfølgende supplerende oplysninger vil være tilgængelige på Mercell Sourcing Service. Ansøgeren er selv forpligtet til at holde sig opdateret om udbuddets forløb via ovenstående hjemmeside.

Prækvalifikationsmaterialet kan rekvireres på følgende link: http://dk.mercell.com/m/mss/Tender.aspx?id=49018127

Spørgsmål til udbudsmaterialet

Spørgsmål til prækvalifikationsmaterialet stilles via Mercell Sourcing Service.

Tilbudsfrist

Ansøgning skal være uploaded i Mercell senest den 13. marts kl. 12:00.