Eksempler på formue

Hvis du modtager uddannelses- eller kontanthjælp, og der ikke er sket ændringer i dine formueforhold siden 1. januar i år, skal du ikke oplyse os om dine formueforhold, da vi har disse oplysninger i forvejen. Hvis der er sket ændringer, se under hvis du ikke modtager kontanthjælp.

Hvis du ikke modtager uddannelses- eller kontanthjælp, bliver du blandt andet spurgt om du – og din eventuelle partner - har formue i følgende: bankindestående, børneopsparing, obligationer, aktier, pantebreve, ejerbolig i indland og udland, andelsbolig, bil, motorcykel eller andet.

Eksempler på boligudgifter

Hvis du bor i lejebolig bliver du spurgt om følgende oplysninger: husleje, el, gas, varme, afdrag på boligindskudslån, boligsikring og eventuel fremlejeindtægt.

Hvis du bor i andelsbolig bliver du spurgt om følgende oplysninger: husleje, el, gas, varme, eventuelle renter og afdrag på andelsboliglån og eventuel fremlejeindtægt.

Hvis du bor i ejerbolig bliver du spurgt om følgende oplysninger: el, gas, varme, eventuelle renter, afdrag og bidrag på kreditforeningslån og boliglån, ejendomsskat, ejendomsværdiskat, eventuelle fællesudgifter og eventuel fremlejeindtægt.

Eksempler på indtægter

Hvis du modtager uddannelses- eller kontanthjælp, sygedagpenge, understøttelse fra a-kassen eller særlig uddannelsesydelse skal du i visse situationer oplyse os om din – og din eventuelle partners - tidligere lønindtægt.

Hvis du modtager uddannelses- eller kontanthjælp, skal du ikke oplyse os om nuværende indtægter, da vi har disse oplysninger i forvejen.

Hvis du ikke modtager uddannelses- eller kontanthjælp, skal du oplyse os om, hvilken nuværende indtægt du – og din eventuelle partner  – har og om beløbet pr. måned.